Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
A szabadság kis körei
2011. november 2.

Máig élő, több évtizedes örökséget képvisel a Bethlen Gábor alapítvány

Az 1970-es évek elejétől szórványosan ugyan, de megjelent egyetemeinken néhány magyar hallgató a szomszéd országokból. Ösztöndíjat kevesen kaptak közülük, rokonoktól, ismerősöktől kellett támogatást szerezniük.

Nagy kérdés volt akkortájt, miképpen lehet civil segítséggel – merthogy az állami igencsak akadozott – támogatni a határon túli magyar művelődést. Százával vittek magyar fiatalok gyógyszert és könyvcsomagokat Erdélybe. A rendőrség nálunk ezt nem nézte jó szemmel. Még az 1980-as években is hívattak be fiatalokat a kerületi rendőrőrsökre, hogy miért járnak annyit Romániába.

A szabadság kis körei

A Bethlen Gábor Alapítvány engedélyezését kérő levél 1979 karácsonyán született meg, Pozsgay Imre kulturális miniszternek címezve. A nagy fejedelem 1580-as születésének közeledő 400. évfordulója adta Bakos István ötletéhez az elnevezést. Előtte azonban Csoóri Sándorral, Für Lajossal és Sánta Ferenccel együtt Bakos felkereste Illyés Gyulát, aki nagyon fontosnak tartotta a kezdeményezést, mi több, a nevét is adta hozzá. Végül a magánalapítványt – ilyen jogintézmény amúgy nem létezett a diktatúra idején, ezért csak közösségi felelősségvállalásnak nevezhettük – négy kezdeményező neve fémjelezte: Kodály Zoltán és Németh László özvegye, Illyés Gyula és Csoóri Sándor. Érdemes idézni a nevezetes levélből: „A realitásokkal számoló felelősség s a fölszántság, mellyel a realitásokban rejlő magasabb lehetőségek felé vitte nemzetét; a tehetség, hűség és szívósság, mellyel magasrendű céljaiért küzdeni tudott, ma is hatékony példa lehet mindazok számára, akik a közösségi érdekű alkotómunkát tekintik hivatásuknak.” A demokratikus nemzeti ellenállás fontos dokumentumáról van szó. Hiszen ez a vállalkozás számolt a realitásokkal, s legalább olyan fontosnak tartotta az erkölcsi megújulást, mint a hálózatépítést, az aprómunkát, a „szabadság kis köreinek” felépítését.

A közelmúlt történetének némiképp eltakart fejezete a Bethlen Gábor Alapítványé. Mert nem volt olyan harsány, mint más, magamutogató csoportok, nem elsősorban a Szabad Európa Rádió visszhangjára várt, hanem a kritikus magyar értelmiség budapesti és vidéki csoportjainak megmozdulására. Deák Ferencre emlékeztető, szívós küzdelmet folytatott a hatalommal a szervezők csoportja, később a kuratórium és a titkárság. Kompromisszumokra készen, de a lényegből jottányit sem engedve. Olyan kulturális szerveződést teremtve, amely önállóságából, autonómiájából nem engedett. A támogatások gyűjtése pedig nemcsak pénzadományok megszerzését jelentette, hanem többezres országos hálózat építését is. A demokratikus átalakulás bázisának a megteremtését. Nem utolsósorban pedig a külhoni magyarság jelentős személyiségeinek nyilvános elismerését.

A huzavona a Bethlen Gábor Alapítvány engedélyezéséig, 1985-ig tartott. Márton János agrárközgazdász személyében következetes, a hatalommal meg nem alkuvó ember lett a kuratórium elnöke, a titkárságot pedig az a Nagy Gáspár irányította, akit ellenzéki verseiért kiakolbólítottak az írószövetség vezetőségéből. A díjátadások 1986-tól (Domokos Pál Péter, a csángó kutató néprajztudós volt az első díjazott) a független magyar szellemi élet fontos eseményei voltak. Tábort szerveztek, cenzúramentes nyilvánosságot teremtettek. A díjazottak névsora magáért beszél, a kommunista rendszer által el nem ismert hazai és külhoni kitűnő művészek, tudósok, katolikus és protestáns értelmiségiek kaptak negyed század alatt Bethlen Gábor-díjat. És nem csak magyarok. A 20. századi világirodalom olyan két óriása is, mint a lengyel Zbigniew Herbert és a cseh Bohumil Hrabal. És mindmáig él az alapítvány, és készül az idei, november 4-én esedékes díjátadásra.

Megszűnt 2010-től a határon túli magyarokat támogató Szülőföld Alap. Helyette a Bethlen Gábor Alap végzi ezt a feladatot. Igen, tudjuk, mit üzen a nagy fejedelem neve. De ebben az esetben a külhoni magyaroknak juttatandó állami támogatás elosztásáról van szó. Kissé furcsa, hogy az örökséget, amely még él is, ilyen egyszerűen figyelmen kívül hagyták az új nevet választók.

Kiss Gy. Csaba

Képtár


Kásler Miklós miniszter előadása, valamint Megyer Márta és Kis-Tóth Ferenc kiállításának megnyitója
2019. június 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép