Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
A Corvin közben elhangzott ünnepi beszéd


Tisztelt Egybegyűltek, Corvin-köziek!


Tegnap délután a Lakiteleki Népfőiskola internetes vetélkedőjén Pongrátz Ödönnel, Bőzsöny Ferenccel, Kozma Hubával együtt fiatalok gondolatait hallgattuk az 1956-os magyar forradalomról, szabadságharcról. Az egyik nagykőrösi diáklány, a későbbi győztes Pásztor Mária a Nobel-díjas író, Albert Camus „Kádár félelmének napja" című esszéjéből ezt idézte: „Nincs különbség kommunista és fasiszta önkényuralom között. Mindkettő uralmának terror az alapja."

Egy másik középiskolás ezt a gondolatot így fűzte tovább: "Ahol terror volt, ott terroristák is voltak". S innen már csak egy lépés volt a terrorista és a szabadságharcos közötti különbségtétel jelenkorunkra is érvényes megállapításáig.

Hallgattuk, hallgattam a középiskolás, legendás Corvin-közi srácokkal és lányokkal egykorú fiatalok történelmi tényekre, ismeretekre, dokumentumokra alapozott vélekedését, s köztük föl-lobbant egy-egy olyan mondat is, amely történelmi tudatunk, nemzeti önismeretünk sötétebb kamráiba is kíméletlenül bevilágított. Idézek egy ilyen mondatot: „Ha voltak reformkommunisták, akkor voltak reformfasiszták vagy reformnácik is - csodálkozott Pongrátz Gergelyt megidéző komisz mosollyal egy másik középiskolás, és én már tudtam, hogy mindezt elmondom itt a Corvin-közben, legyen ez a napi evangélium, a jó hír, hogy erőben és szellemi egészségben gondolkodnak, készülnek, dolgoznak az ifjabb nemzedékek, mert csak velük, az ifjak, a fiatalok természetes logikájával lehet a nemzet tudatában valóságos helyére igazítani az elmúlt évtizedek történéseit, csak ők adhatnak elégtételt az iszonyatért, csak általuk lesz hiteles az 1956 neves és névtelen hőseivel viseletes történelem, mindaz ami itt megtörtént a Corvin-közben, a Széna téren, Budapesten és szerte az országban, túl a trianoni határokon, a történelmi hazában, a történelmi Magyarországon.

Igen, kedves Corvin-köziek, rögzítsük a tényt, az elkerülhetetlent, a bizonyosságot: készülnek, itt vannak a fiatalok, a tizenéves középiskolások, a huszon- és harmincéves ifjak, az erősek, az edzettek, a bátrak. Ők is képesek válaszolni még a kínos remegéssel félretolt kérdésekre is.

„Egyetlen rendező elv van - mondják a tizenévesek nemes egyszerűséggel: - ki mit tett vagy nem tett meg a haza érdekében. Voltak a forradalmárok, az ország függetlenségét, szabadságát fegyverrel védelmező harcosok, az őket lehetőségeik szerint támogatók, és voltak a zsákmányhoz, a hatalomhoz ragaszkodó történelmi bűnözők, az életsorsuk, téveszméjük csapdájában vergődők, és voltak, akik a várakozás feszültségében bámultak, zsibbadtak el, akik a fenyegetettség, a félelem görcseiből nem vagy csak lassan szabadultak.

Hős? Bűnös? Áldozat?

Igazságtétel? Megbocsátás?

Hiteles választ ők adhatnak: a fiatalok.

Isten éltesse őket Kölcseyvel: „A haza minden előtt!"

Itt a Corvin-közben az egykori pesti srácok és lányok körében, a felnőtt gyermekek és unokák előtt minden esztendőben meghajtjuk fejünket a hősök előtt. S a Corvin-közben egybegyűltek arcán, szemében minden esztendőben - most is - ott vibrál a keserű élményekre alapozott vád: érdemes volt-e nekifeszülni a dübörgő tankoknak, ha csak órákra, napokra megállítani a világ egyik legerősebb hadseregét?

Történelmi antológiát lehetne összeállítani évről-évre a szemekből kiolvasható kudarcokból, szívszorító élményekből: az ünnepi koszorúk és beszédek erőlködését, a hétköznapok cinikus közömbösségét, annak a hazai jogrendszernek a következményét, amely jogot igen, de az elvárható igazságot sem szolgáltatta 1956 hőseinek, túlélőinek, áldozatainak, menekültjeinek.

Rossz előjelekkel készülünk az 50. évfordulóra. Nem elég milliárdokat áldozni, filmeket készíteni, nem elég Kiskunmajsa, nem elég díjakat alapítani, adományozni, emléktáblákat, kopjafákat, emlékhelyeket avatni, sírokat gondozni, könyveket, albumokat szerkeszteni, kiadni, történelmi vetélkedőket, képzőművészeti pályázatokat hirdetni, rendhagyó iskolai tanórákat, személyes találkozókat szervezni, az is kevés, ha minden településen helyi emlékbizottság gondolja át és szervezi a helyi történéseket bemutató és megőrző programokat. Ez még akkor is kevés, ha az ezeréves magyar államiság ünnepségeihez hasonlatos rendezvények képesek nemzeti sikerélményt adni, s megteremtik az összetartozás tudatát, s a tenniakarás mozgósító erőforrásai lesznek.

Mindezek mögé hiteles kormányzati akarat kell, felelős kormány, 1956-nak felelős magyar kormány. Olyan nemzeti kormány, amelyik a jövő esztendő őszén 1956-ot, a nagyvilág elismerését és csodálatát kiváltó 1956-ot mint világtörténelmi hungaricumot lesz képes hitelesen képviselni itthon, a történelmi hazában, Európában, a nagyvilágban.

Csak így erősödhet fel a nemzet tudatában 1956, csak így lehet éltető forrása a jövendőnek. Mert addig nem lesz erre esély, s nem lesz addig békesség, amíg a neoliberális oktatáspolitika gyalázza meg az iskolát, a gyermeket, a nemzeti kötődésre, tudatra nevelő pedagógust.

Addig nem lesz békesség, amíg a mindent piacosító akarat bizonytalanít el családot, települést, jövendőt. II. János Pál pápa tanítása történelmi feladatot is ad: „A kommunizmus bukása még nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságaira."

Addig nem lesz békesség, amíg vissza nem kapjuk, hódítjuk elrabolt kincseinket, lerombolt épületeinket, intézményeinket. Addig nem lesz békesség, amíg a lerombolt Regnum Marianum fel nem épül.

Addig nem lesz békesség, amíg globalista giccsekkel provokálják mindazokat, akiknek szent érzelmeit, hűségüket e hazához és hiteles történetüket az idő is igazolta.

Vegyék végre tudomásul, hogy a ledöntött Sztálin-szobor helyére tervezett 2006 db vasoszlop súlyos tévedés. Igaza van Balázs-Piri Lászlónak aki így fogalmaz: " Amíg a művész a saját lelkének mélységeit ábrázolja, addig minden eszköz megengedhető, ám ahogy egy közösség érzéseit próbálja köztéri szoborformátumban kifejezni, a modern művészek csődöt mondanak."

Igen, csődhelyzet van, s ezt a kultúrpolitika már érzi, sejti, hogy ezzel a pályadíjnyertes globalista emlékműtervezettel sodródik a világméretű Nagy Botrányba, és ha oda is erőltetik az évfordulóra, csak idő kérdése lesz, hogy darus kocsikkal mikor viszik el a 2006 vasoszlopot a történelmi rozsdatemetőbe.

Itt is el kell mondanom, hogy nem a pályadíjnyertes alkotók ellen beszélek, még csak a tehetségükben sincs okom kételkedni, a tehetetlenség és az ostobaság áldozatai ők.

A kultúrpolitikai vezetés már sejti a bajt, talán a gondolatba is beleremeg, hogy az 50. évfordulón az egykori harcosok hegesztőpisztolyokkal várják az avatóünnepség végét, ezért alkudozni kezdtek, s mondják, engedélyezik, hogy mégis csak legyen az arctalan, semmitmondó 2006 vasoszlopon lyukas zászló és Kossuth-címer. Csak most azt nem értjük, minek a 2006 vasoszlop, s különben is, amíg nem késő, le kellene ültetni egy asztalhoz Csete Györgyöt, Makovecz Imrét és Szervátiusz Tibort, hogy gondolják végig, tervezzék meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc méltó nemzeti emlékhelyét.

És mindez nem csak pénzkérdés, az 50. évforduló nem csak a költségvetés teherbíró képessége, hanem a provokáló szándék nélküli nemzeti közakarat lehetősége, egyszeri és megismételhetetlen esély és lehetőség, hogy az 50. évforduló ünnepi alkalmából képesek leszünk-e ama ifjak táborát növelni, akik ma és holnap ilyen egyszerűen fogalmaznak: köszönjük Corvin-köziek, köszönjük, mi sem tennénk mást, és ha szükséges, mert hiába lesz itt profi hadsereg, lehet szükséges, hogy fegyverrel védelmezzük a hazát, a házat, családot, nemzetet, múltat és jövendőt, Mindszenty országát, történelmi hazáját, a keresztény Magyarországot.


Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő
Nemzeti Fórum elnöke

Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép