Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
A jók nem elég erősek, az erősek nem elég jók

Lezsák Sándor világpolgárokról, elvhűségről és a "rendszerváltó ügynökökről"

 

Tizenöt esztendeje, 1987. szeptember 27-én Lakiteleken, Lezsák Sándor házának kertjében egy sátor alatt értelmiségiek gyűltek össze, hogy megvitassák a nemzet sorskérdéseit. A találkozóból mozgalom, majd Magyar Demokrata Fórum néven párt, a résztvevők közül pedig többekből hivatásos politikus lett. A Heti Válasz az akkori házigazdát, az MDF korábbi elnökét kérte időutazásra.

HetiValKep.jpg

Fotó: Baksa Ödön


Nem keseríti el, hogy annak idején több olyan ember gyűlt össze a lakiteleki sátorban, aki ma nehezen ülne le önnel és társaival egy asztalhoz?

Bár ezt soha nem tapasztaltam, de ma már semmin sem lepődnék meg. Talán ismeri az anekdotát, amelyben az egyszeri férfi hazamegy a harmincéves érettségi találkozóról, és azt mondja a feleségének: "Képzeld, olyan pocakos és kopasz lett mindegyik osztálytársam, hogy meg sem ismertek." Engem is, másokat is használt az idő, s nemcsak kívül, de belül is változtunk. Annak idején az ellenfél közös volt: a szocialista rendszerrel álltunk szemben, azt kellett legyűrni - ez terelt bennünket egy sátor alá. Azt is fölfogtuk, hogy az általunk szorgalmazott demokratikus rendszerben több párt lesz, s vélhetően sokfelé szóródunk szét.

 

A találkozó akkori céljaiból mi valósult meg?

A találkozó végén elfogadott nyilatkozatban többek között megfogalmaztuk: nincs lehetőség az önálló és független nézetek kifejtésére, ezért is javasoltuk az MDF létrehozását, amely a folyamatos és nyilvános párbeszéd színtere lehet. Egyébként Illyés Gyula gondolata akkor is, ma is meghatározza az MDF stílusát, nemzetpolitikai törekvéseit: "A magyarságnak nincs annyi kincse, hogy vakon - engedelmeskedve minden indulatnak - eldobálja. Nézzük meg jól, mit ejtünk a talp alá. Ha biztosítékunk van arra, hogy ez az érték azután a mi, a szabad magyarság értéke lesz, tartsuk meg okvetlenül magunknak. Ne gyújtsuk fel a malmot, csak azért, mert hitetek szerint tegnap másnak őrölt."Milyen szempontok szerint hívta meg a találkozó résztvevőit?

A meghívottak névsorát a szervezőkkel állítottuk össze. Aztán majdnem mindenki hozott magával még egy embert. Az alapvető szempont az volt, hogy a nemzet sorskérdéseiről, a magyarság esélyeiről valóságos párbeszéd kezdődjön a társadalomban.

 

Azt tudjuk, hogy milyen a szocializmus; a létező kapitalizmus eredményeit is láttuk. Milyen az ön által többször emlegetett harmadik út?

A saját út gondolata ma is él, erre mindig megújuló igény van. Sokszor eszembe jut II. János Pál pápa egyértelmű gondolata: "A kommunizmus bukása még nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságaira." Azt kell keresnünk, hogy miként lehet a kapitalizmus gátlástalanságait csökkenteni - de nem úgy, mint az előző rendszerben tették, hogy közben megszüntetjük például a vagyoni különbségeket. A kommunista kísérlet egyébként sem pusztán a különbségeket számolta fel, hanem a különbeket. Számunkra többletterhet jelentett az is, hogy az országot egy bukott diktatúrából kellett átvezetni a demokráciába. Most pedig, az uniós csatlakozási folyamatban mindenki látja, hogy a Minszkbe vezető út nem járható, ám a Brüsszelbe vezető út is göröngyös lesz. Csengey Dénestől sűrűn emlegetjük: "Európába, de mindahányan!" Mi már hozzátesszük: mindahányan, de nem mindenáron.

 

E fogalomkörben mit jelent "népben, nemzetben gondolkodni"?

Például azt, hogy földrengések ellen nem érdemes tiltakozó nagygyűléseket szervezni. Vagyis a nemzetpolitikai programokat egyeztetni kell a valósággal. De azt is jelenti, hogy nem elég csak úgy általában szeretni a hazát - a haza polgárait is tisztelni, becsülni kell. Akkor is, ha a jók nem elég erősek, az erősek pedig nem elég jók. Ezért a népben, nemzetben cselekvéshez hozzátartozik, hogy a szegény sorsú, tehetséges fiatalokat segíteni, tanítani kell. Ez azt is jelenti, hogy nem elég sms-t küldeni; nem árt néha meglátogatni a nagymamát is. Az a gondolat is ide tartozik, amit Tamási Áron fogalmazott meg: "A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek szülőföldje és sok-sok kötelessége."

 

A "népi gondolat" képviselői a mai politikában perifériára szorultak. Mi ennek az oka?

Ezt másképp látom. A parlament például egyáltalán nem "periferikus" terület, s ott az ön által jelzett "népi gondolatot" jelenleg az ellenzék képviseli. A "népi gondolat" azonban a kormánypárti oldalon valóban a perifériára szorult.

 

Úgy tapasztalom, a harcos jobboldaliak egy esetben tudják megbocsátani, hogy valaki MSZP-s: ha nemzeti gondolkodásúnak találtatik. Ez lenne a közös nevező?

A helyzet nem ilyen egyszerű. Van, aki polgári világot akar, s vannak, akik a világpolgárokat akarják globálisan egyesíteni. Az utóbbiak jelmondata ma így hangzik: Világ polgárai, egyesüljetek! Azért ez történelmi bravúr: a proletár nemzetköziség élharcosaiból a nemzetközi nagytőke élharcosai lettek.

 

Két hete Boross Péter lapunkban azt nyilatkozta, hogy a népi ihletésű mozgalmak fontos lelkesítő tényezőt jelentenek, ám vezetőik kevéssé alkalmasak profi kormányzásra.

Boross Péter egykori miniszterelnöki tevékenységével cáfolta utóbb tett nyilatkozatát. Egyébként remélem, hogy bölcs és előrelátó gondolata nem veszi el Orbán Viktor kedvét a polgári körök irányításától.

 

Mégis: az ön által vallott elveken 1987 óta mennyit változtatott, csiszolt a gyakorlat?

Megtanultam, hogy a céltalan hajósnak semmiféle széljárás nem kedvez, s terveinket, álmainkat egyeztetni kell a valósággal. Meg kell találni az érzelem és az értelem helyes egyensúlyát. Bármennyire is sürgető lenne ugyanis bizonyos területen változtatni, ha elvétem a menetrendet, nagyobb bajt okozhatok. Az MDF egyébként azon kevés párt közé tartozik, amely az elveit nem változtatta meg. Alapítólevelünk minden mondata, gondolata ma is érvényes.

 

Arra is rá kellett jönniük, hogy a rendszerváltó pártok politikáját a korábbi állambiztonsági szervek emberei kontrollálták, sőt esetenként alakították. Milyen tevékenységet fejtettek ki az MDF-be beépített ügynökök?

Aknamunkát. Nem véletlenül történt az MDF szeletelése. A Boross Péter által említett profizmussal dolgoztak, ezért fizették őket. Ez kemény küzdelem volt, ma is az.

 

A három egykori irányzat - nép-nemzeti, kereszténydemokrata, nemzeti liberális - ma hogyan jelenik meg az MDF-ben?

Nem tudok ilyen élesen különváló kategóriákban gondolkodni. A három egykori irányzat, miként korábban, ma is együtt jelenik meg.

 

Milyen pártot hiányol a jelenlegi politikai palettáról?

Az erős MDF-et.

 

Pedig sokan úgy gondolják: "Az MDF megtette kötelességét..."

Az MDF még nem tette meg a kötelességét. Egyébként pedig, ha úgy veszem az MDF-et, mint amilyen, akkor csak gyöngítem. Ha viszont úgy kezelem, mintha olyan lenne, amilyennek lennie kellene, akkor segítem azzá erősíteni, amivé válni képes.

 

A politikai realitások nem tehetik szükségessé, hogy a keretek olykor megváltozzanak?

Visszakérdezek: a Heti Válasznak nem kellene összeolvadnia a Demokratával?

 

Nyert; ámbár itt az arányok egész mások... Uniópárt a Fidesszel?

Ez a kérdés ma már nem aktuális, és korábban is fölöslegesen erőltették. A többpártrendszerben több párt van. Szövetséget kötni, ellenzéki vagy kormányzati együttműködést hatékonyan megvalósítani csak erős pártok képesek. A Fidesz az MDF stratégiai szövetségese. Az uniópárt szűkítené a politikai mozgásteret, s elveszítenénk a lehetséges és a jelenlegi támogatókat.

 

A lakiteleki népfőiskola ma mennyiben tudja növelni az MDF szellemi bázisát?

Ha a nemzeti erőtér szellemi bázisát növelem, akkor az MDF is erősödik. A közelmúltban tartottuk meg például több mint száz résztvevővel a fiatal politológusok találkozóját. Tanyakollégiumunk a Szent István Egyetemmel és az MTA alföldi regionális kutatóközpontjával huszonnégy településen hamarosan falukutatást indít. A népfőiskola gondozásában a közeljövőben megjelenik a Rendszerváltó Archívum című folyóirat, szeptember végén pedig útjára indul a Csengey Dénes Vándoregyetem a budapesti Kossuth Klubban. Augusztusban tartottuk az Európa Szabadegyetemet, amelynek keretében azt vizsgáltuk, a környező települések mennyire állnak készen az uniós csatlakozásra. Úgy tapasztaltuk, hogy - miként a rendszerváltozás hajnalán - szinte csodaváró hangulat uralkodik, az ismeretek azonban felszínesek. Bőven van tehát tennivalónk.

 

Orbán Viktor a választások után azt mondta: még nem lehet tudni, mi a vereség magasabb értelme. Lehet, hogy az uniós csatlakozás nehézségei adják meg a választ? Miként a rendszerváltó kormánynak meg kellett buknia, úgy elképzelhető, hogy az országot az EU-ba bevezető, jelen állapot szerint baloldali kabinetet is szükségszerűen leváltják?

Ez is lehetséges, de az ellenkezője is. A lényeg: hosszabb távon Magyarország legyen a győztes. A következő időszaknak az lesz a feladata, hogy minél jobban felkészítsük a közvéleményt a csatlakozás várható hatásaira.

 

Nehezen tudom elképzelni, hogy az előnyöket és a hátrányokat egyaránt taglaló tájékoztatást kapunk, hiszen valamennyi parlamenti párt elkötelezte magát a csatlakozás mellett.

Erre azért lehetnek eszközök. Horváth Balázzsal és Gémesi Györggyel például hamarosan képviselői indítványt nyújtunk be, hogy a kistérségi megbízottak mintájára minden településen integrációs szakember dolgozzon. Az ő feladata lesz, hogy felkészítse környezetét a csatlakozásra - hiszen az ismeretek bővülésével a negatívumok egy része is elkerülhető.

 

Ön költő, tanár, irodalmár, illetve politikus, kampányfőnök, szervező. Hogyan egyezteti össze kettős énjét?

Tudatom, hogy nincs kettős tudatom. Egyébként is, ha jól számolom, akkor ön hat, vagyis hexagonális énről beszélt. Mindezeken túl még fiúgyermek, férj, édesapa és egy hónapja nagyapa is vagyok. Ez újabb négy én, plusz az előbbi hat, tehát összesen tíz én. Sőt: ha válaszolok az ilyen kérdésre, az további egy én, tehát ez már mindösszesen tizenegy: egy teljes focicsapat. A pálya adva van, és elárulom, hogy olykor a játékvezető is én vagyok, sőt néha még magamat is ki szoktam fütyülni - de lecserélni soha.


Szőnyi Szilárd
Heti Válasz

 

Képtár


Márton-napi libavacsora a Népfőiskolán
2018. november 10.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Művészet és társadalom - Klebelsberg Hét
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Népfőiskola, 2019
Budapest, Polgárok Háza
2018. november 21. 18.00
Művészet és társadalom - Klebelsberg Hét
Budapest
2018. november 17-18.
XVIII. Lakiteleki Filmszemle
Lakitelek Népfőiskola
2018. november 14-16.
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép