Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
A mariazelli bazilikában


Aki belép ebbe a házba, Isten házába, Mária szent hajlékába, érkezzen bármelyik égtájról, beszéljen bármilyen nyelvet, - egyet gondol, amikor üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint mondja el közös imánkat, a Miatyánkot.

 

Ez a ház, a celli Szűzanya, Mária földi temploma, a keresztény ember úticélja, oltalmazó menedéke, utolsó reménye. Az elmúlt évszázadokban hány millió hívő embertársunk küldte köszöntését reménykedve a hársfából faragott, az élet szentségét sugárzó örök Édesanyának: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled..."

 

Mennyi sóhaj, ima, bajból, betegségből, zsarnoki kötelékből szabadulni akaró tömény fohász nehezült már itt a kegyoltár előtt? Mennyi vigasz nélküli fájdalom, szenvedés, mennyi boldogságban oldódó beteljesülés!

 

Ha magyar ember lép ebbe a Házba, Isten Házába, Égi patrónánk, Mária, a Magyarok Nagyasszonya szent hajlékába, akkor nékünk a történelmi Magyarországot idézik meg a szobrok, domborművek, festmények, kegytárgyak és ajándékok, címerek és ékes feliratok. Künn a magyar kapunál, Szent István királyunk és fia Szent Imre herceg fogad, a főbejárat előtt bronzba öntve Nagy Lajos, az oszmán birodalmat visszatartó nagy királyunk, és íme, a magyar szóra, hitvallásra krónikáink jelesei jönnek elő, köztük Nádasdy Ferenc, Bornemissza János József, herceg Esterházy Pál és Thököly Éva, Szelepcsényi György hercegprímás, és magyar szóra, fohászra, a nándorfehérvári diadalt megidéző harangzúgásra bevonul a több mint hét évszázad magyarhoni zarándokserege, s jönnek a földi léten túli csillagösvényről földművesek, polgárok, iparos emberek, katonák, nemesek, nemzetünk apraja-nagyja, s íme, a hosszú-hosszú sorban az utolsó, a sereghajtó magyar ember Isten szolgája, Mindszenty József bíboros, örökös főpásztorunk, akinek beszédes nevét, életét ebben a házban, isten házában minden áldott nap imába foglalják.

 

Bíboros urunk itt van, jelen van. Itt minden áldott nap közbenjárást kérnek Tőle, emberi és nemzeti szolgálatot, ezért Mindszenty Bíboros úr itt van, jelen van, velünk van.

 

Mi pedig a keresztény úton járók, magyar zarándokok fejet hajtunk a történelmi hazánkat erősítő, formázó, védelmező elődeink előtt.

 

Nevesek és névtelenek előtt.

 

Áldott legyen az emlékük.

 

Fejet hajtunk Mindszenty jelenvalósága előtt, mert ma is, a jövőben is tanít, fegyelmez, gyógyít Főpásztorunk hitvalló ereje, egyháza és történelmi hazája, nemzete iránti elkötelezettsége, mártír életsorsa, példázata. Ez az életsors hozott bennünket össze, zarándokúton járókat, Kühár Ede máriazelli magyar gyóntató atya hívó szavára zarándoklatra érkező magyarokat. Boldoggá avatásban reménykedő imát hoztunk a történelmi haza minden részéből, kicsi falvakból, nagy városokból. Kárpát-medencei történelmi térképünkön többek között Kecskemét, Gyulafehérvár, Nyárlőrinc, Jászberény, Dunaszerdahely, Lakitelek, Beregszász, Szombathely, Iván, Szabadka, Kunszentmárton és Budapest.

 

Mit példáz nekünk, magyaroknak, Mindszenty élete, keresztény hitvallása?

 

Harminc esztendővel ezelőtt, a celli temetés napjaiban a hírlapi nekrológok, siratók, gyászbeszédek arról szóltak, hogy Mindszenty bíboros akkor is a keresztény Európa lelkiismerete maradt, amikor az öreg földrész vezetői cserbenhagyták őt. Mindennapi kis keresztjeinkkel így zarándokolunk stációról stációra, bölcsőtől a koporsóig a Nagy Kereszt árnyékában, s így állunk szemben, így küzdünk meg a világunkat, szellemi és valóságos életünket piacosító, az öncélú szabadsággal hipnotizálók, nyerészkedők, politikai mutatványosok tömegével.

 

Szembesítenünk kell a keresztény hitvallást az európai valósággal, mert több mint jelkép, végzetes út kezdete lehet, hogy az Európa keresztény szellemi gyökereire történő utalás sem kerülhetett be az Európai Unió Alkotmányának szövegébe.

 

Ebben a házban, isten házában, Égi patrónánk, Boldogasszony Anyánk csodatévő szobra előtt az élő Mindszenty bíboros társaságában mondjuk és valljuk: Európát a keresztény hit tette Európává.

 

Értékrendünk lényege: Az emberi élet szentsége, a házasságon alapuló család nemzetmegtartó ereje, a templom és az iskola, az élő egyház, a nevelő, oktató, jellemformáló iskola, a vallás szabad megvallása, az egyének és a közösségek törvényes védelme, együttműködés a közjó érdekében, a tisztességes munka becsülete, a megfogant élet, a kicsi magzat védelme, az idősek tisztelete, az egészséges élet és természet megbecsülése, a hagyományok őrzése és továbbítása és végezetül a politikai hatalom, mint szolgálat.

 

Ezek a hittételek mind-mind visszaköszönnek az évszázadokkal ezelőtti törvényeinkből, ahogyan ezek a keresztény értékek meghatározták a keresztény Európa múltját, s ami ellenében pusztító háborúk, diktatúrák, kivégzések, börtönévek bizonyítják a gonosz erejét.

 

Ha kilépünk ebből a Házból, Isten Házából, Boldogasszony templomából, Mindszenty bíboros emlékezetét őrző szent helyről, folytassuk tovább a bölcsőtől a koporsóig tartó a zarándoklatot, tegyük továbbra is tisztességgel, becsülettel dolgunkat a család, a nemzet jövője érdekében. A szegények, az elesettek oltalmával, katolikus egyházunk erősítése, a keresztény Magyarország, az egészséges Európa jövője érdekében.

 

Erősítsük Isten szolgája, Mindszenty József boldoggá avatásának bizonyosságát, és hitünk erejével, imával közelítsük a boldoggá avatás mielőbbi eljövetelét!


Máriazell, 2005. május 14.


Lezsák Sándor

Képtár


Karácsonyi szeretetebéd Kecskeméten
2018. december 24.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
Kölcsey Kör: Népfőiskola, 2019
Budapest, Polgárok Háza
2018. november 21. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép