Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
A történelmet nem lehet megmásítani

Exkluzív interjú Lezsák Sándorral


A magyarság esélyei címmel 1987. szeptember 27-én, több mint 180 résztvevővel Lezsák Sándor lakiteleki házának udvarán felállított sátorban rendezték meg azt a politikatörténeti fogalommá vált találkozót, ahol először törte át a hatalmon kívüli értelmiség a 'hallgatás falát', hódította meg a (fél)legális nyilvánosság egy szeletét és alapozta meg a rendszerváltó Magyar Demokrata Fórumot. Tizenhét évvel a találkozó után Lezsák Sándort, a párt alapítóját kizárták az MDF-ből.

 

- Hónapok óta folyik a belső harc az MDF-ben Dávid Ibolya hívei és a Lakitelek munkacsoport között. Mennyire viselte meg, mennyire fáradt bele a csatározásba?

- Akinek az MDF fontos, vagy valaha is fontos volt, annak -- azt hiszem -- megrázó a Dávid Ibolya indította harc a 'lakitelekiek' ellen, legyen tagja vagy csak szimpatizánsa az MDF-nek. Ami engem megvisel, az főként a módszerek gátlástalan szennyessége. Soha, legrosszabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy az MDF-ben ilyesmi megtörténhet.

Én egyébként elég sok mindent kibírtam már ahhoz, hogy egykönnyen bele ne fáradjak. Nem hiszem, hogy éppen egy Dávid Ibolya lesz az, aki engem el tud téríteni a folyamatos munkától - vagy ha már harc, akkor a harctól. A gyomrom ugyan háborog tőlük, de erőm és elkötelezettségem elég ahhoz, hogy ne adjam föl azt, amit a lakiteleki szellemiség és erkölcs jelent.

 

- Voltaképpen miről szól ez az ellentét, és mikor kezdődött a konfliktus?

- Az ellentét lassan bontakozott ki Dávid Ibolya megválasztása után, aki ahelyett, hogy az MDF egységén munkálkodott volna, egyre több jelét adta annak, hogy saját személyes karrierjének akarja alárendelni az MDF-et. Ehhez a célhoz igyekezett megszabadulni azoktól, akik nemcsak bólogatni tudnak és akiket nem lehetett kisebb-nagyobb kedvezésekkel odacsalogatni ehhez a célhoz. Az ellentét azonban egyszersmind politikai természetű is egyben és egyre nyilvánvalóbban az. Lehet, hogy eleinte Dávid Ibolyát elsősorban valamiféle női sértettség, többé kevésbé jól kozmetikázott hiúságán esett sérelem indította arra, hogy a Fideszt, az MDF természetes szövetségesét tekintse ellenségének. Folyamatos és egyre durvább támadásai, immár kizárólag a Fidesz és a 'lakitelekiek' ellen, azt mutatják, hogy a háttérből támogatói és tanácsadói tudatosan megtervezett politikai cél érdekében segítik őt.

 

Miről is szól ez a konfliktus?

Dávid Ibolya politikai hallgatásai vagy megnyilatkozásai és jól érzékelhető támogatói köre világosan jelzik a politikai célt. Arról van szó, hogy a nemzeti oldalt -- és annak legnagyobb pártját -- a 2006-os országgyűlési választásokra el kell szigetelni, a balliberális kormányzást újabb négy évre meg kell hosszabbítani. Ennek egyik eszköze a Dávid-munkacsoport 'konzervatív' lepelben. Társaimmal együtt ezzel a politikával állunk szemben, ennek vagyunk útjában elsősorban. Ezért kell megszabadulni tőlünk, hogy az MDF-et, a tagság félrevezetésével, az agyonmanipulált testületekkel azután akadálytalanul át lehessen hajózni a túloldalra.

 

- Egy alkalommal ön azt nyilatkozta: 'Engem nem lehet kizárni az MDF-ből, mert én magam vagyok az MDF' Ez most mégis bekövetkezett. Mi erről a véleménye?

- Én azt sohasem mondtam, hogy magam vagyok az MDF. Azt mondtam, hogy jogi értelemben ki lehet zárni bennünket, de az MDF szellemisége, kultúrája, erkölcse akkor is ott lesz, ahol mi vagyunk és nem Dávid Ibolya öltöztető szalonjában. A Magyar Demokrata Fórum nevét most meg lehet hurcolni, de a történelmet és abban az MDF, a lakiteleki kezdeményezés szerepét visszamenőleg nem lehet megmásítani, bármennyire szeretnék is.


- A kizárások egy folyamat végét vagy kezdetét jelentik?

- Ami most történik, az éppúgy jelenti egy folyamat végét, mint kezdetét. Ezzel ismét lezárul egy korszak az MDF történetében - a legszomorúbb és legveszélyesebb korszak, de hinni próbálok abban, hogy a tagság felocsúdva, velünk együtt fog új korszakot nyitni. Egyre többen látják ugyanis, hogy milyen játszmának válhat áldozatává az MDF, s ha le nem váltják a Dávid-munkacsoportot, akkor ők maguk is eszközök lesznek ebben a politikai színjátékban.


- Az MDF az a párt, amelynek tagsága megalakulása óta töredékére apadt. Az első törést Csurka István, a másodikat Szabó Iván és elvbarátainak kiválása jelentette. A hajdani rendszerváltó párt életében ez a jelenlegi a sorrendben harmadik nagy belső konfliktus, amely sokak szerint egyben az MDF végét is jelentheti. Ön is így látja?

- A helyi szervezetek feloszlatása, elnémítása, a kizárások, egyszóval ez a hisztis 'rendcsinálás' a tagság jelentős részét háttérbe szorította. Meggyőződésem, hogy a lakiteleki eszmékhez hűséges tagság és a velünk rokonszenvezők tábora van annyira erős, hogy az MDF-et megújítva fenntartsa.

 

- A különböző felmérések azt igazolják, hogy Dávid Ibolya tartósan a legnépszerűbb magyar politikus. És nem csak népszerű, de sikeres is, hiszen az EU-választáson az MDF- a jóslatok ellenére - öt százalék fölött teljesített. Párton belül mégis támadják. Nincs ebben ellentmondás?

- Sem - az egyébként kétes értékű - népszerűségi mutatók, sem a meglehetősen csekély részvétellel lezajlott EU-választás eredménye nem mércéje önmagában egy párt valóságos társadalmi, nemzeti értékének. A Magyar Demokrata Fórum különböző felmérések alapján ma is egy-két százalékon áll. Dávid Ibolyát azonban nem ezért tartjuk alkalmatlan vezetőnek, hanem vállalhatatlan politikai megnyilatkozásai, manőverei, valamint törvénytelen és erkölcstelen vezetői módszerei miatt. A támadást pedig nem mi indítottuk ellene, hanem ő indította azzal, hogy egész szervezeteket zárt ki az MDF-ből, és a kizárásoknak olyan gyakorlatát vezette be az MDF-ben, amely attól mindig idegen volt és törvénytelenségével példátlan a demokráciában.

 

- Dávid Ibolya ellen gyakran felhozzák, hogy együttműködik az MSZP-vel. Önről viszont köztudott, hogy jó viszonyban van dr. Balogh Lászlóval, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szocialista elnökével és dr. Nemcsók János kormánybiztossal. Hogy van ez? Ami a pártelnök asszony esetében bűn, önnél erénynek minősül?

- Egy-egy konkrét ügyben, ha az az ország érdekét szolgálja, a magyarság, a választók jogos igényeinek tesz eleget, nyíltan és tisztességgel bárkivel együtt lehet működni. Ezt én erénynek tartom a politikában. Bűnnek tekintem azonban azt, ha valaki saját tábora ellen paktál az ellenféllel, ha becsapja társait és félrevezeti szavazótáborát.

A Homokhátság érdekében vállalt térségi erőfeszítésünk, politikai összefogásunk - a csekély eredmény ellenére - számomra azt bizonyította, hogy a nemzeti, térségi érdekérvényesítést lehet politikai kultúrával, becsülettel szolgálni.

 

- Többen állítják, hogy ön paktumot kötött Orbán Viktorral a Fidesz támogatására. Egyáltalán tudja-e már, milyen színekben indul a 2006-os országgyűlési választásokon?

- Én Orbán Viktorral semmiféle paktumot nem kötöttem, de őt magát és pártját is szövetségesemnek tekintem, és ennek megfelelően viselkedem vele és pártjával is. Biztos vagyok abban, hogy együtt kell és együtt tudunk működni két választás között éppúgy, mint választások alkalmával vagy kormánykoalícióban.
Maradt még annyi remény, hogy a választások előtt, megfelelő időben véget ér a Dávid-féle rémtörténet az MDF-ben és akkor természetesen az MDF színeiben indulhatok, a Fidesz és más nemzeti elkötelezettségű politikai erőkkel szövetségben.

Dávid Ibolya lehet a globalizmus hazai szekértolója, de az MDF a nemzeti érdekek szolgálatában, nemzet, keresztény kultúra és a magyarság legjobb hagyományainak képviseletére szerveződött. Ez most nem az MDF, ez most a Dávid-munkacsoport. S ha úgy adódik, akkor független leszek. A Dávid-munkacsoporttól független. De továbbra is 'függésben', erős kötésben országgyűlési választókerületemmel és az MDF alapértékeivel.


- Az egyik megyei hetilap az elmúlt héten azt írta: máig sem tisztázódtak annak a több százmillió forintos hitelnek a körülményei, amelyet a Lakitelek Népfőiskola kapott a Postabanktól?

- A Lakiteleki Népfőiskola közszolgálatot vállalt, és mind a mai napig azt teljesít. A rágalmak, a túlzások, a hamis vádaskodások munkánkat gyakran nehezítették. A Népfőiskola működésében nincsenek titkok. A magyar kultúra egyik intézményéről van szó, mely a nyilvánosság előtt működik és számol el minden fillérrel. Amikor milliárdos magánvagyonok keletkeztek pillanatok alatt a semmiből, legalábbis homályos körülmények között, akkor igencsak meglepő a számomra annak a kérdésnek a felvetése, hogy miért kapott például annak idején hitelt egy közcélú intézmény. A Lakiteleki Népfőiskola, az alapítvány egyébként állandó pénzügyi ellenőrzés alatt áll, bármilyen színezetű kormány van éppen hatalmon, s programjaink is nyitottak voltak.

 

- A népfőiskola már nem a Magyar Demokrata Fórum tulajdona. Tetemes adósságával együtt néhány éve megvásárolta a Szeged-csanádi püspökség. Irányítását, a programok szervezését azonban továbbra is ön és felesége látja el. Befolyásolja-e valamilyen formában a népfőiskola tevékenységét az ön politikai karrierében végbement változás?

- A Lakiteleki Népfőiskola soha nem volt az MDF tulajdona, és sem a szándéka, sem a programja, sem a látogatói szerint nem szűkült be semmiféle pártpolitikába, tehát az én személyes pillanatnyi helyzetem sem így, sem úgy nem módosít rajta. A Népfőiskola tehát ugyanúgy működik tovább, mint eddig. Elkészült a 2005. évi munkatervünk, s várjuk az érdeklődőket és a támogatókat egyaránt.

 

- Több mint három évtizede él boldog, kiegyensúlyozott házasságban. Felesége, aki mindenben hű és segítő társa ezúttal hogyan fogadta a hírt?

- A feleségek a maguk módján éppoly áldozatokat vállaltak a rendszerváltó folyamatban, mint mi, akik közvetlenül vettünk részt a politikában. Rég megedződtek tehát. Az én feleségem és népes családom is viszi azt a terhet, amit rám mér a sors, és ők éppoly erős türelemmel viselik, mint én magam. Segítenek és támaszt jelentenek mindig, kiváltképpen nehezebb időkben.


Szász András
Petőfi Népe

 

Képtár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép