Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Az Apáczai Kiadónak, születésnapra

 

Boldog születésnapot, kedves Apáczai Kiadó!

A születésnapra nem tanmesét, hanem egy történetet és jó kívánságokat hoztam.

Néhány esztendeje, a nagy árvíz után Kárpátalján tarthattam rendhagyó történelem órát a végzős diákoknak. Tintatartós régi padok, a tanyasi iskolámat fölidéző ötletes taneszközök, magyarra fordított ukrán tankönyvek és jó szóra, gondolatra, magyar históriára, Rákóczira, Kossuthra és a Corvin köziekre szomjas diákok. Felírtam, rajzoltam a nagy fekete táblát, ők pedig a füzetüket.

A szünetben váratlanul elém toppant egy pöttöm legényke, s olyan bátran szólított meg, hogy elnémult a folyosó.

- Vendég bácsi! Én már tudok olvasni!

Mintha Gárdonyi Géza egyik elbeszélésébe tévedtem volna, és talán ő is mondatta velem:

- Hiszem, ha látom és hallom!

A bátor kislegénynek több se kellett, kézenfogva húzott az elsős osztályterembe, ahol a padok még nagyobbaknak tűntek, a zavart vendéglátók pedig megszelídültek és udvariasan jöttek utánunk.

A viski kislegény pedig beült a padba, félretolta az ukrán szabványkönyveket, és a feneketlennek tűnő, hatalmas táskájából komótosan előhalászott egy könyvet, egy ácsceruza csonkjával jelölt helyen kinyitotta, és a nagy levegővétel után olvasni kezdte: - At-ti-la ír. Mit ír? - Le-ve-let ír. Mi-vel ír le-ve-let At-ti-la? -Tol-lal.

Megáll, fölnéz. Megismétli, szinte értelmezi.

- Tollal.

- És milyen nyelven ír levelet Attila? - szaladt ki belőlem a kérdés, de

ezt már a Trianon utáni Móra Ferenc súgja.

- Magyarul - mondja a kárpátaljai kislegény de a szeme beszédesebb,

azt mondja, hogy lehet ilyet kérdezni, és mintha engem is levizsgáztatott volna becsukja az ábécés könyvet.

Ekkor látom, hogy Esztergályosné Földes Katalin olvasókönyve.

- Apáczai? - nézek a vendéglátókra.

- Igen, Apáczai - mondja a tanító Sari Jóska - kaptuk, de most már

kérjük is. Az Apáczai tankönyvek a legjobbak. Forma és tartalom összhangja. Vonzó külcsín és egészséges érzelem.

Megtudtam még, hogy a diákok ezt óvják a legjobban, a nagyobb a kisebbnek úgy adja tovább, mint a kinőtt kabátot.

Az olvasói tudományára büszke kisdiák a golyóstollammal lett gazdagabb hogy At-ti-lá-nak legyen mivel levelet írni, de azt már nem tettem hozzá, hogy magyarul, mert attól tartottam, hogy a szemével újra megleckéztet.

Kedves Apáczai! Kedves Kollégák!

Ez s kis történet is a legnagyobb elismerések sorába illeszkedik. Idézhetném a lakiteleki Népfőiskola kisiskolás találkozóinak Apáczai tankönyveket méltató szavait, felmérések, vetélkedők eredményeit, országjáró tapasztalataimat. A három alkalommal, joggal kiérdemelt Magyar Termék Nagydíj és más kitüntető díj is érzékelteti a tankönyves szakma, a diákok, szülők, tanítók és tanárok megbecsülését, szeretetét.

Az Apáczai tankönyvei nemcsak tanítanak, de nevelnek is. Az iskola pedig nevelés nélkül csonka iskola. Mint ahogy tanító és tanár nélkül az iskola csak egy épület, termekkel, padokkal, folyósokkal.

Az iskola - a család után, de egyre gyakrabban a család helyett is - az emberré válás, az emberré formálás legfontosabb intézménye.

Az iskola ebben az értelemben a teremtés része, annak mintegy tovább folytatója. A pedagógus ennek az intézménynek a lelke, a világra nyíló gyermeki elmék és érzelmek gondozója, gondviselője, vagyis olyan kivételes hivatású ember, aki e hivatásánál fogva személy szerint is beavatkozik a teremtés folyamatába. Ez különleges adomány és egyúttal felelősség is, elháríthatatlan és másra át nem ruházható.

Aki nap, mint nap tíz, húsz, harminc vagy ennél is több gyermek életébe, fejlődésébe, elméjének és jellemének alakulásában vesz részt tudatos munkával, hivatás- és kötelességszerűen, annak felül kell emelkednie munkájában az iskolán kívül minden nyomorúságos gondon, bajon.

Ha azonban maga az iskola van bajban, ha az iskola falait minduntalan áttöri a társadalom, a külvilág zaklató, nyomorúsága, és ha a pedagógus, a nevelő ember öntudatát, egyéniségét roncsolják a környezeti tényezők, akkor előbb az iskola veszíti el egyedi és pótolhatatlan  státuszát a társadalomban, majd a pedagógus válik tehetetlenné és kiszolgáltatottá.

Államnak, önkormányzatnak, politikusnak és igazgatási szakembernek ezt kell tudnia, ezt kell belátnia, mielőtt az iskolához, az iskolarendszerhez nyúl, akármilyen átalakítás, reform, megszűntetés, összevonás vagy létrehozás szándékával is teszi.

Az elkövetkező kormányzati tényezőknek legfőbb felelősségük lesz rendbe tenni az iskola körüli világot, és megóvni az iskolát minden bizonytalanságtól, zaklatástól, illetve meg kell teremteni újra a magyar tanító és tanár, a nevelő ember presztizsét és védelmet kell adni számukra hivatásuk betöltéséhez.

A nemzet jövője múlik rajtuk és a magyarság sora dől el az iskolában. A gazdasági megújulás feltétele, forrásvidéke az erkölcsi megújulás, ennek pedig két meghatározó intézménye a templom és az iskola.

E gondolatokkal kívánok boldog születésnapot, kedves Ügyvezető Igazgató úr, Apáczai Kiadó munkatársai!

Legyen ez az születésnap és a huszadik év az újjászületés napja és esztendeje is, éljünk bár Visken, Nagykanizsán, Kassa környékén vagy Szabadkán, a Duna-Tisza közén vagy a Gyergyói havasok lábainál, Lakiteleken vagy Celldömölkön.

A gyermekek szeretete, a szülők, tanítók és tanárok, és nem utolsó sorban a szakma és az illetékes kormányzati tárca megbecsülése tartson meg erőben, egészségben, Isten éltessen még sokáig, kedves 20 esztendős, nagykorú Apáczai Kiadó!

 


Lezsák SándorElhangzott 2010. január 20-án, Budapesten, az Apáczai Kiadó 20. éves jubileumi ünnepségén.


 

Képtár


Márton-napi libavacsora a Népfőiskolán
2018. november 10.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Népfőiskola, 2019
Budapest, Polgárok Háza
2018. november 21. 18.00
Művészet és társadalom - Klebelsberg Hét
Budapest
2018. november 17-18.
XVIII. Lakiteleki Filmszemle
Lakitelek Népfőiskola
2018. november 14-16.
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép