Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Az életrevaló tanyák jövője érdekében

 

Köszönöm elnök úr, Tisztelt Ház, tisztelt államtitkár úr!

 

Amikor az életrevaló tanyák, a tanyavilág egészséges jövője érdekében szót emelünk akkor nem csak kétszázezer ember sorsáról és országrésznyi földterületről beszélünk, de súlyos történelmi adósságot is törlesztünk.


A Trianon után reneszánszát élő, megújulásra képes tanyavilágot az államszocialista évtizedek kifosztották, megalázták, tönkretették, de véglegesen beszántani, elpusztítani nem tudták.


Az elmúlt két évtized olykor reményt keltő próbálkozásai nélkülözték a biztonságot jelentő törvényes, költségvetési garanciát, a távlatos fejlesztés lehetőségeit.


November közepén a Nemzeti Fórum és a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesülete szervezésében Tanyavilág a Parlamentben c. konferencia alkalmából zsúfolásig megtelt a Főrendiház nagyterme. Tanyán élő fiatal és idősebb gazdálkodók, tudósok, néprajzkutatók, közgazdászok, a tanyagondnokok országos egyesületének vezetője, polgármesterek, politikusok, a magyar szellemi élet kiválóságai mondták el véleményüket, javaslataikat.


A több mint félezer, többségében tanyán élő résztvevővel ismertettük azt a határozat-tervezetünket, amelynek jó esélye van, hogy az elkezdett többpárti egyeztetést követően, a tavaszi ülésszakon elfogadásra kerüljön.


Idézek a tervezetből:

„A tanyák fennmaradása és védelme, a tanyavilágban meglévő nemzeti értékeink megőrzése érdekében, valamint a tanyán élők esélyegyenlőségének biztosítására, a Magyar Országgyűlés:

1. Kinyilvánítja, hogy a tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség része, amelynek fennmaradása, új életre keltése, fejlesztése nemzeti érdek.

2. Felkéri a Kormányt, hogy 2009. június 30-ig készítsen átfogó jelentést a hazai tanyák helyzetéről.

3. Felkéri a Kormányt, hogy a 2010. évre vonatkozó központi költségvetésben és adótörvényekben kiemelten kezelje a tanyák fejlesztését és az ott élők esélyegyenlőségét.

4. Felkéri a Kormányt, hogy 2 évente számoljon be a Magyar Országgyűlésnek a tanyák helyzetének változásáról, valamint a tanyán élők támogatásának érvényesüléséről."


Tisztelt Országgyűlés!


Amennyiben az országgyűlési határozattervezetünk elfogadásra kerül, a tanyák megmaradása, jövője érdekében kedvező folyamat indulhat el.


Azonban azzal is számolunk kell, hogy amit az elmúlt évtizedek tönkretettek, azt nem lehet rövid idő alatt látványosan helyrehozni. Több parlamenti cikluson átívelő, fokozatosan megvalósítható, többségi parlamenti döntésekre, az elmúlt évtizedekben felhalmozott tudás, javaslatok gyakorlati érvényesítésére, érdekvédelmi, tárcaközi egyeztetésre, egyetértésre, törvények módosítására lesz szükség.


Azt is tudomásul kell vennünk, hogy az idő nem nekünk dolgozik.


Fenyeget bennünket az a veszély, hogy amire megszületik a távlatos cselekvési program, addigra újabb visszafordíthatatlan folyamatok, már nem gyógyítható sérülések keletkeznek.


Elsősorban a közbiztonság romlása teremt elviselhetetlen helyzeteket. Gátlástalan gazemberek bandákba verődve garázdálkodnak, tanyán élő családokat, beteg, sokszor idős és egyedülálló embereket tartanak rettegésben. A tanyákon élők többsége nem áll sorba segélyért, önmagukat ellátják, rendszeresen fizetik a közterheket. Kicsi vagyonuk a házkörüli jószág, a gondozott veteményes, a gyümölcsös, ami minden nap veszélyben van, helyzetük kiszolgáltatott.


Rendkívüli erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a tanyákon élők ne egy ki nem hirdetett rendkívüli állapot elszenvedői legyenek. A hatósági és a civil erőfeszítés kevésnek bizonyul. Sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség.


A tanyákon élők nem másodrendű honpolgárok, joguk van a biztonságos élethez, az egészséges ivóvízhez, piacot szervező lehetőséghez, iskolához, kultúrához, egészségügyi alapellátáshoz, járható utakhoz, postai szolgáltatáshoz, közösségi élethez, érdekeik helyi és országos képviseletéhez, védelméhez.


Jól tudták ezt Trianon után Klebelsbergék, a népben, nemzetben gondolkodó, valóságot feltáró és a kormányzati cselekvést sürgető írók, országot szervezők, de ma sem kisebb a felelősségünk.


Arra kérem a Tisztelt Országgyűlést, hogy az egyeztetések során fontolják meg az országgyűlési határozat-tervezetünket, és ezzel párhuzamosan a kormányzat teremtsen rendet a tanyavilágban, mert az nem lehet, hogy néhány száz csirkefogó terrorizáljon kétszázezer tanyán élő embert, mint ahogy az is elfogadhatatlan, hogy néhány tízezer bűnöző terrorizáljon tízmillió tisztességes embert.

 

Köszönöm a figyelmüket!

 

 

Képtár


Fülöp Sándor kiállításának megnyitója Lakiteleken
2018. december 1.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
Kölcsey Kör: Népfőiskola, 2019
Budapest, Polgárok Háza
2018. november 21. 18.00
Művészet és társadalom - Klebelsberg Hét
Budapest
2018. november 17-18.
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép