Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Az MDF be van kerítve - mondja a volt elnök

Lezsák Sándor: A demokrata fórumot nem lehet sem Orbán Viktor, sem a Fidesz ellen fordítani

 

A magyar szellemi élet több mint másfél száz tagja baráti eszmecserére gyűlt össze tizenöt évvel ezelőtt, 1987. szeptember 27-én Lakiteleken, Lezsák Sándor házának kertjében. Az akkor harmincnyolc éves lakiteleki tanár, író a magyarság esélyeinek megvitatására hívta össze a legkülönfélébb ellenzéki gondolkodású személyeket, ahol egyben egyetértettek: változtatni kell. Ebben az időszakban együtt volt Bíró Zoltán, Bihari Mihály, Konrád György, Csurka István, Für Lajos, Sánta Ferenc, Szabad György és sorolhatnám. A hivatalos politika egyetlen jelentős képviselője volt - nem hivatalosan - Lakiteleken Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront főtitkára. Lezsák Sándorral, a Magyar Demokrata Fórum alelnökével, országgyűlési képviselővel az elmúlt tizenöt évről beszélgettünk.


Akkor egy nyilatkozatot fogadtak el, ebből idézek: "A magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott. Népmozgalmi erejében megrokkant, önhitében és tartásában megrendült, önismerete megdöbbentően hiányos. Összeomlással fenyegető gazdasági válságnak néz elébe. (...) Nemzetünknek nincs közösen vállalható jövőképe." Ön szerint mi az, ami ebből ma is igaz?

Azt ne hagyjuk ki a nyilatkozatból, hogy "a magyar etnikumot példátlan széttagoltság sújtja", mert ez ma is kemény valóság. Minden más területen mérhető változás, érezhető és kedvező fordulat történt. A magyarság népmozgalmi ereje a tragédiával fenyegető helyzetekre is egészségesen reagált, hite és tartása erősödik, az önismeret területén is sok mindent sikerült bepótolni. Van-e közösen vállalható jövőképünk? Van. Ezt neveztem évekkel ezelőtt magam is nemzeti minimumnak: a közösen vállalható nemzetpolitikai törekvések együttesét. Ilyen a biztonságos családpolitika és a földkérdés ügye, a nevelés és az oktatás jövője, az elszakított nemzetrészek békés egyesítésének lehetősége, együttélés a szomszéd népekkel, az EU-csatlakozás, a belső rend és a haza védelme, a Széchenyi-tervvel "beindított" magyar gazdaság, a hitbéli és az erkölcsi megújulás, valamint a szociális gondoskodás lehetőségei. Egyik terület sem válhat az aktuálpolitikai csaták és politikai cirkuszok áldozatává. Nemzetünknek tehát van közösen vállalható jövőképe. A rendszerváltozás csak ezáltal tejesedhet ki.

Sokak szerint az MDF-SZDSZ paktum térítette le az igazi útjáról a rendszerváltást.

Mi lett volna az igazi út? Előttünk csak járatlan utak voltak. Nem volt arra példánk, hogy a megbukott szocialista rendszerből miképpen kell átvezetni az országot a polgári köztársaság gazdasági, társadalmi rendszerébe. A nyugati határon úgy bontottuk le a szögesdrótot, hogy a kezünk nem lett véres. De a határainkon belül ott gabalyodnak, tekerednek az elmúlt fél évszázad rozsdás szögesdrótjai. Mindezt nem lehet egyik napról a másikra eltakarítani. Óvatosan megmozdítod, nem tudhatod, hogy hol okoz fájdalmat, hol kell sebeket vagy éppen vérmérgezést gyógyítani. A békés átmenetnek ára van. Ez az oka annak, hogy az ország idegrendszere még ma is erősen zaklatott.

 

Tehát elkerülhetetlen volt az a bizonyos paktum?

Elkerülhető lett volna, de akkor nem Ellenzéki Kerekasztalt, hanem alkotmányozó nemzetgyűlést kellett volna szerveznünk. Egyetlen párt sem állt mellénk, ebben a kérdésben az MDF egyedül maradt. Az MSZP és az SZDSZ önös érdekből határozottan az alkotmányozó nemzetgyűlés ellen volt. Pedig ha a szabad választások előtt megteremtjük a köztársasági rendszer alkotmányos feltételeit, akkor a szabad választás után az ország paktum nélkül is kormányozható lett volna, és szó se esett volna a megállapodásról.

 

A rendszerváltoztató pártok közül végül is három maradt bent a parlamentben: az MDF, a Fidesz és az SZDSZ, de ezek a pártok annyira megsérültek a hatalmi harcokban, hogy a legnagyobból, a fórumból kis középpárt lett. Elmondható, hogy az MDF besimult a Fidesz mellé, arculatát pedig elvesztette?

A Fidesz simult az MDF mellé, arculatunk pedig nem változott. Az MDF az egyetlen politikai erő, amelyik az alapvető programokban következetes maradt. A Fidesz rendkívül okosan és hatékony eszközökkel mozgósította mindazon törekvéseket, gondolatokat, amelyek korábban meghatározták az MDF-et. A politikai katasztrófákkal fenyegető első négy rendszerváltoztató esztendő szinte felemésztette az MDF erejének nagy részét. A Fidesz 1994 után jó politikai ritmusérzékkel, ifjonti lendülettel előzött bennünket az oldalvízen. A vezetők egyéni képessége, a céltudatos és fegyelmezett csapatmunka és Orbán Viktor rendkívüli tehetsége történelmi korszakot formált.

 

Csodálkozom, hogy így nyilatkozik Orbán Viktorról, hiszen pártja vezetése részéről más hangokat is hallunk. Mintha az MDF most elhatárolódna a volt kormányfőtől.

Köztem és Orbán Viktor között senki nem áshat árkot. Szikrázóan kemény politikai küzdelem részesei vagyunk, az MSZP és az SZDSZ mindent megtesz a Fidesz gyöngítésére, de az MDF-et nem lehet sem Orbán Viktor, sem a Fidesz ellen fordítani. Ha vannak és lesznek vitáink, azt nem a sajtón keresztül fogjuk rendezni.

 

Az elmúlt tizenkét év kormánytagjainak állambiztonsági múltját vizsgáló Mécs-bizottság jó néhány MDF-es kormánytagot ügynöki múlttal vádolt meg. A Boros Imre-ügyet jól kezelte az MDF?

Ezeket az ügyeket nagyon nehéz jól közvetíteni, megoldani. Ma is az a véleményem, ami korábban: tiszta helyzetet kell teremteni, a nemzetbiztonsági kockázatok minimumra csökkentésével kell a meglévő ügynöklistát nyilvánosságra hozni. Minden egyéb próbálkozás csak álmegoldás, hamis és álságos helyzeteket teremt.

 

Sokakat a tisztázás ürügyén alaptalanul megvádoltak, például Kádár Bélát és Nógrádi Lászlót.

Ne ismételgessék, ne sulykolják a neveket! Ön is azt mondja, hogy ezeket az embereket alaptalanul vádolták meg.

 

A Boros Imre-ügy hogyan érintette a Magyar Demokrata Fórumot?

Boros nem volt tagja az MDF-nek. Egy jó képességű ember drámáját éltük meg, amit a fórum emberséggel próbál kezelni. Az MDF nem tehetett mást, mint azt, hogy felszólította Boros Imrét, távozzon a frakcióból.

 

Ön miként képzeli el a jövőt? Önállóan vagy pártunióban a Fidesszel?

Az unió nem valószínű, de nem is célszerű. Csak az erősek tudnak eredményesen összefogni. Most rendezzük a sorainkat, a belső megújulás folyamatának hétköznapjait éljük. Tele vagyunk erővel, energiával, gondolatokkal. Keményen dolgozunk, de ez most nem annyira látványos.

 

A jelenlegi parlamenti erőviszonyok csak kicsiny többséget biztosítanak a baloldalnak, mégis úgy tűnik: a szoros összefogás, az együttműködés hiánya jellemzi az MDF és a Fidesz viszonyát.

Ahogyan 1994-ben az MDF rendkívül nehezen, sok belső sérüléssel dolgozta fel a választási kudarcot, úgy a Fideszen belül is nehezen dolgozzák fel a történteket. Rendkívül súlyos teher nehezedik a Fideszre és az MDF-re, hiszen olyan kormányzati folyamatok szakadtak meg a minimális választási vereséggel, amelyek miatt maradandó károk érhetik az ország gazdaságát, belső építkezését, biztonságunkat, a Kárpát-medence, a történelmi haza kapcsolatrendszerét, szellemi és kulturális életünket. A Fidesz stratégiai szövetségesünk.

Kapcsolatunkban most olykor bizalmatlanságot érzek, de ezt nemcsak az idő fogja gyógyítani, hanem a belső rend, soraink rendezése után erős együttműködés ad alapot a bizakodásra. Szándékosan kerülöm az unió kifejezést.

 

A pártok mellett nem idegen az ön számára a polgári körök szerveződése?

Miért lenne idegen? Ezt tettük magunk is '87-ben, csak nem köröknek, hanem fórumoknak neveztük. Az elmúlt három hónapban magam is számos polgári kört szerveztem az országban. A kis herceg írója, Antoine de Saint-Exupéry fogalmazta meg: az életben a legnagyobb fényűzés az emberi kapcsolat. A polgári körök kapcsolatrendszerében megújult politikai erőtér is szerveződik.

 

Milyennek látja az MDF helyzetét?

Az idei parlamenti választások óta egy kínai közmondás visszhangzik bennem: "Nehéz terepen: ne állj meg, folytasd az utat; bekerített terepen: dolgozz ki stratégiát; halálos terepen: harcolj!"

 

Most milyen terepen vannak?

Be vagyunk kerítve.

 

Stefka István
Magyar Nemzet


Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép