Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Az Országgyűlés alelnöki ciklus értékelése

Mit gondolt az alelnöki funkcióról, amikor elfogadta ezt a felkérést, mik voltak az elvárásai, hogyan fogalmazná meg az alelnöki szerepet az Országgyűlés működésében?


Az alelnöki tisztség felkínálása idején már volt annyi - több mint egy évtizedre visszatekintő - országgyűlési képviselői tapasztalatom, amely alapján reálisan fel tudtam mérni a tisztséggel együtt járó többletmunkát, illetve a korábbi képviselői stratégiától eltérő magatartásváltás szükségességét. Az alelnöki funkcióról épp annyit gondoltam, amennyit a Házszabály lefektetett, és amennyit vállaltam. Eszerint az alelnökök legfontosabb feladata az Országgyűlés elnökét helyettesíteni, és egymást váltva vezetni az Országgyűlés üléseit. Az ülés vezetésében az Országgyűlés elnökének és alelnökeinek azonosak a jogai és kötelességei. Eszerint az üléseket részrehajlás nélkül, a Házszabály rendelkezései alapján kell vezetnünk. Képviselői tevékenységünknek nem szabad összemosódni az ülésvezetési szerepünkkel. Ha érdemben fel akarunk szólalni a vitában, akkor az ülés vezetését át kell adnunk elnöktársuknak. Mindeddig az elnök és az öt alelnök munkáját egyeztető alelnöki értekezleten sikerrel meg tudtam állapodni négy másik alelnöktársammal a parlamenti munka időbeosztásáról és teendőiről. Mindeddig még nem készült el az a statisztikai összegzés, ami alapján számszerűsíteni lehetne az alelnöki elfoglaltságaimat. Hozzávetőleges számítás szerint a parlamenti ciklusban teljesített 259 parlamenti ülésnap legalább egynegyedében kellett ülést vezetnem, és a parlamenti ciklusban leadott mintegy 16 ezer szavazásnak a közel ötödét kellett ellenőriznem, és kihirdetnem azok eredményét. Mindezeken túlmenően számos olyan kötelezettsége van egy parlamenti alelnöknek - például civil szervezetekkel történő megbeszélés; a parlament előtt tüntetők petícióinak az átvétele és közvetítése a parlament illetékes bizottságai felé; külföldi delegációk fogadása; díjak és emlékérmék átadása; megjelenés országos ünnepeken és rendezvényeken, amelyeket hosszú lenne felsorolni, és ezek mind kimaradnak a száraz parlamenti statisztikákból.


A várakozásokhoz képest mit tapasztalt, mennyiben valósultak meg az elképzelései?


Mint ahogyan említetem, korábbi képviselői tapasztalataim ismeretében fogadtam el ezt az alelnöki megbízást, láttam és felmértem a rám váró többletterheket - azaz nem ért semmi olyan váratlan és kellemetlen meglepetés, amit korábban ne láttam volna előre. Láttam korábbról, a korábbi képviselői élményeim alapján, hogy milyen eszközökkel lehet a kívánatos mederben tartani egy parlamenti ülést, amely üléseken gyakran nem csupán politikai és érdekellentétek csapnak össze, hanem évekkel korábbi személyi ellentétek és konfliktusok is felszínre kerülhetnek. Most, mérleget vonva alelnöki munkámról, elégedetten állapíthatom meg, hogy teljesültek a sikeres ülésvezetés levezényléséhez szükséges korábbi elképzeléseim. Ebben a sikerben nem csupán a korábbi képviselői tapasztalataim segítettek, hanem korábbi pártelnöki munkám is, és nem kis részben az a pedagógiai - azon belül androgógiai - szakmai tudás is, amihez szintén több évtized munkája révén jutottam.


Milyen tervei, céljai vannak az elkövetkező időszakban?


Előreláthatólag már csak három ülésnapja lesz az Országgyűlésnek ebben a 2006-2010. évekre kiterjedő parlamenti ciklusban.* Ugyanakkor ez a három ülésnap egy éles politikai versengés, egy választási kampány közepére esik. Minden tudására, emberismeretére, önuralmára és határozottságára szüksége lesz bármelyik plenáris ülésen elnöklő parlamenti tisztségviselőnek ahhoz, hogy egy kampány nálunk szokványos velejárói - nagyotmondások, valótlan állítások, politikai riválisok sértegetése - ne uralja ezeket az ülésnapokat. Arra is kell majd ügyelnem, hogy ne hangozzanak el olyan vádaskodó kortesbeszédek, amelyekre a másik, megvádolt politikai rivális fél még csak nem is válaszolhat, mert jelenleg nem tagja a Tisztelt Háznak. Nagyon remélem, hogy mint ülést vezető alelnök nagyobb konfliktusok nélkül sikerül majd mederben tartanom az Országgyűlés még hátralévő szakmai feladataihoz szükséges ülésidejének felszólalásait ebben a konfliktusokkal terhes időszakban. Ha a jelenlegi parlamenti cikluson túl tekintek, arra, hogy milyen terveim és céljaim vannak az április utáni időszakra, akkor nem adhatok kimerítő választ. A 2010 áprilisa utáni időszakra csak a választások eredményeinek az ismeretében építhetek terveket és célokat. Aki ismer, tudja, hogy nem szeretek légvárakat építeni, mert ez az időpocséklás nagy luxus lenne a jelenlegi teendők sokasága közepette.


Hogyan értékelné a civil szervezetek jelentőségét és kapcsolatát az Országgyűléssel, hogyan lehetne továbbfejleszteni az együttműködést?


Mindenhol a világon a civil szervezetek belső demokratizmusa révén tanulják meg az állampolgárok az empátiának, a türelemnek, a demokratikus választás lebonyolításának és a választási eredmények elfogadásának a magatartásformáit. Ugyancsak a civil szervezetek közvetítik a parlamenti képviselők és frakciók számára azt a szakmai tudást, ami az egy-egy problémára fókuszáló civil szervezetekben szükségszerűen jobban felhalmozódik, mint a sok száz problémával és gonddal foglalkozó pártok szakértelmében. Magam nem csupán, mint meghívott veszek részt civil szervezetek ülésein, hanem számos konferenciát és vitanapot szervezek akár a Lakiteleki Népfőiskolán, akár az Országgyűlés felsőházi üléstermében. Például évről évre rendszeresek az agráriummal foglakozó civil szervezetek találkozói vagy a fogyatékossággal élők szervezetek tapasztalatcseréi a Lakiteleki Népfőiskolán. Az Országgyűlés felsőházi üléstermében általam rendezett konferenciákon zömében civil szervezetek képviselői szólaltak fel a környezetvédelem, az iskolák megmentése, a hungarikumok, vagy a kistelepülések érdekében. A jelen volt képviselőknek átadott szakmai tapasztalatok nagyban segítették a későbbi bizottsági vitákat, szavazásokat, és országgyűlési felszólalásokat.


Mennyiben határozza meg a mindennapi életét az alelnöki munka, jut-e másra is az idejéből?


Az alelnöki munka plusz felkészülési időt és fáradságot igénylő poszt. Mindezen plusz fáradság azonban nem akadálya a képviselői munkának, hanem annak elvégzésére jótékonyan hat vissza. Egy alelnöki pozícióból eleve szélesebb körű rálátással lehet megítélni politikai és szakmai problémákat, és egy alelnökhöz eleve több hasznos információ jut el, mint egy képviselőhöz vagy egy frakcióvezetőhöz. Nem lehet tehát patikamérlegen felparcellázni és szétválasztani az alelnöki teendőkre, az egyéni képviselői munkára, a Fidesz-képviselőcsoport belső életére és a Nemzeti Fórum Egyesület vezetésére fordított erőfeszítéseket - mert bármelyik feladatra rászánt munka pozitívan is visszahat a többi teendő elvégzésére. Lehet, hogy épp az alelnöki munka révén tudok könnyedén megbirkózni egyéb teendőimmel, azaz ilyen esetekben nem időt vesz el, hanem időt teremt az alelnöki tevékenység.


* Az interjú 2010. február elején készült.

 

Képtár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép