Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Bevezető a Kiss Ferenc Emlékülésre
2012. május 7.

Az Emlékülés előadóit Kiss Ferenc élő emlékezete mozgósította, hogy a legendává foszladozó „Nagy Népi Hurál” újra közösséget formáljon, mert a történelmi haza magasába rajban fölrepülni, szemlélődni, értékelni, változást sürgetni újra és újra lehetőségünk és szent kötelességünk.

Kiss Ferenc életművét az Idő nem kezdte ki. Elszánt közéleti küzdelme, szellemi ujjlenyomata ott van a Bethlen Gábor Alapítványon, a Hitel című folyóiraton. Irodalomtörténeti, történelmi elemzései pedig ma is iránytűt jelentenek.

Kiss Ferenc írásaiból is másoltunk a hetvenes-nyolcvanas években rövidebb-hosszabb részleteket, és adtuk tovább a táguló baráti körben, és ezek az idézetek is működtették azt a szellemi áramkört, ami aztán éltető gondolatokat, energiát adott a Bethlen Gábor Alapítványhoz, a Hitelhez vagy éppen a lakiteleki találkozónak.

Példaként egy idézet Kiss Ferenctől, amit indigóval magam is gépeltem, másoltam. Ebben Kiss Ferenc azt fogalmazza meg, hogy a XX. században a kollektivista szemléletű kommunista és náci eszme tönkretette az európai humanizmust. Ezt írta 1979-ben az Érett Kosztolányi című életmű elemzésében Kiss Ferenc:” Ismeretes, hogy a kollektivitás jegyében beteges és hitvány eszmék, ártalmas intézmények egész sorát hívta életre a két háború közötti Európa kritikus állapota… ezek az eszmék országok és népek sorsát intéző szerephez juthattak…”

Itt persze meg kell említeni, hogy az irodalomtörténeti sorozat szerkesztője Czine Mihály volt.

Kiss Ferenc közvetlen kapcsolatrendszerébe még a hetvenes évek közepén kerültem. Ekkor történt, hogy A kárpátaljai magyar irodalom története 1945-től napjainkig című dolgozathoz gyűjtögettem éveken át könyveket, újságokat. Nem volt egyszerű. Még a Könyvvilág című újságba is föladtam egy hirdetést. Ilia Mihály írt néhány sort, ő segített kijutni az akkor a Szovjetunióhoz tartozó Kárpátaljára. Javasolt egy Magyar vezetéknevű családot, aki ajándékért cserébe rokoni meghívólevelet küldött Beregszászból. Édesanyám Magyar Ilona, így utaztam Beregszászra onnan pedig tovább, Ungvártól Husztig sok-sok településre eljutottam, ebben többek között Balla Gyula, Stumpf Benedek András és Vári Fábián László voltak a segítségemre. Ekkor lehettem Kiss Ferenc postása is. A szülőfaluban, Péterfalván meglátogattam Édesanyját, és vittem gyógyszert, édességet, pénzes borítékot és élőszóban családi híreket, üzenetet.

Ezzel a kalandos kárpátaljai kirándulással Kiss Ferenc a bizalmába fogadott, és valószínű ennek is köszönhetem, hogy 1976 októberében Budai Ilonkával elhozta Lakitelekre a költőt, Nagy Lászlót.

Zsúfolásig megtelt a művelődési ház előcsarnoka. Minden olyan egyszerűen történt. Budai Ilonka énekelt, Nagy László verset mondott, Kiss Ferenc pedig beszélt. Közösséget szolgáló hitvallása volt, ahogyan Nagy László költészetéről szólt:” Líránkban az elmúlt évtizedben nagy átrendeződés ment végbe… Úgyannyira, hogy hol nyíltan, hol burkoltan az a nézet is formát öltött, hogy a Balassitól Illyésig szinte töretlenül áramló közösségi természetű ihletek elapadtak, s aki fontosat tud az emberről, nem vesződik közügyekkel…Nagy László úgy alkotott lírát, hogy az egyén mindennapi lehetőségeit és gátjait nem szakította el a társadalom kérdéseitől.”

Esztendők múlva Szécsi Margit hozta Lakitelekre Nagy László rajzait, verses grafikáit Kísérlet a bánat ellen című kiállítását. Már gyülekezett a közönség, amikor Margitka egyre hangosabban idézte föl az évekkel azelőtti Nagy László estet.

- Azt mondta Feri, hogy amikor Lacika itt volt, akkor azért voltak olyan sokan, mert még Pestről is jöttek a titkosrendőrök.

- Kicsodák? – kérdeztem vissza.

- A titkosrendőrök. Mondja, maga már látott titkosrendőrt? Margitka egyre hangosabb lett.

- Hogy néz ki egy titkosrendőr? Van revolverük is?

- Margitka, halkabban – próbáltam csitítani.

- Álljon elő egy titkosrendőr, hadd lássam, hogy néz ki egy titkosrendőr!

- Margitka, a kiállítás…

- A Ferit látják a titkosrendőrök, de ő nem láthatja a titkosrendőröket. Engem is néznek a titkosrendőrök, de én is látni akarom az arcukat.

- Margitka, most a kiállítás, Kísérlet a bánat ellen…

Megnyugodott.

- Akkor kísérletezzünk, barátom, kísérletezzünk csak a bánat ellen – aztán csöndesen hozzátette – azt ugye tudja, hogy Feri nagyon beteg.

Igen, akkor már tudtam.

És így kísérleteztünk a nyolcvanas években a bánat ellen, és jöttek az új bánatok, maradtak a régiek is, és Kiss Ferenc csak sejthette, de ismerhette a titkosrendőrök arcát, talán nem is érdekelte, de a bánat igen, a nemzetünk sorskérdései igen, és a barátok arca igen, a szellemi rokonok, az ifjabb és a hosszabb ideje fiatal arcok igen, akik közül többen ma délután itt az Emlékülésen Kiss Ferenc építkező gondolatait, emlékét ragyogtatják föl.

Elhangzott Budapesten, az Eötvös Kollégiumban, 2012. május 4-én.


Képtár


Kásler Miklós miniszter előadása, valamint Megyer Márta és Kis-Tóth Ferenc kiállításának megnyitója
2019. június 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép