Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Bizalom a tűréshatáron


Lezsák Sándor a belháborúkról és arról, miért sértődött meg Dávid Ibolya

--------------------------------------------------

Szívesen látok olyan embert az elnöki székben, akivel kölcsönös a bizalmunk - nyilatkozta lapunknak Lezsák Sándor, az MDF alelnöke, amikor arról kérdeztük, hogy miért Medgyasszay Lászlót javasolná a fórum elnökének. Szerinte az a párt, amely nem tűri a vezetésétől eltérő véleményeket, bomlásra van ítélve.

HetiValKep2.jpg

Az MDF nem tehet félreérthető gesztusokat

 

Az elmúlt napokban tett nyilatkozataiból úgy tűnik, mintha elhatározta volna, hogy megszabadítja az MDF-et jelenlegi vezetőjétől.

Ez bántó megállapítás, a valóságot durván eltorzítja. Bennem a kérdés úgy vetődik föl, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az MDF megerősödjön, magára találjon, újra a régi, cselekvőképes, nyugodt politikai erő legyen.

 

Akkor szelídebben kérdezek: amikor lemondásra szólította fel Dávid Ibolyát, akkor Horváth Balázs, Balsai István és Font Sándor is élesen bírálta a pártvezetést. Feltételezem, hogy egyeztettek, de tudniuk kellett, hogy az elnöknek még mindig megvan a többsége. Mire számított? Mi volt a célja?

Nem szólítottam föl lemondásra Dávid Ibolya elnök asszonyt, és nem egyeztettem mondandómat senkivel.

Én az MDF egyik vezetőjeként szólaltam fel a frakció és elnökség veránkai zárt ülésén, s az MDF közeli jövőjével kapcsolatban három lehetséges változatot gondoltam végig. Az első: a belső zavarok és bizalomvesztés, valamint az elnöki döntések miatt Dávid Ibolya elnökasszonnyal újra kell szervezni az MDF vezetését, mégpedig a februári elnökválasztást megelőző belső megállapodás és munkamegosztás alapján. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor - s ez a második változat - Dávid Ibolya elnök asszony adja át a vezetést Medgyasszay Lászlónak, és álljon az EU-választási lista élére. A harmadik változat: nem történik változás, marad minden a régiben. Ez esetben viszont ősszel már zaklatottabb időszakban kell mindkét változat kérdéseivel, valamint az MDF egy-két százalékos vergődésével szembesülni.

 

Milyen belső zavarra utalt?

Minden pártnak vannak belső zavarai, konfliktusai, de nem teszi ki őket a faliújságra. Tény, hogy sorra érkeztek figyelmeztetések az MDF-tagoktól - s emiatt sem volt szükség semmiféle egyeztetésre -, hogy rossz irányba mozdult el az MDF.

 

Újra kérdezem: mérlegelte, hogy mennyien állhatnak Dávid Ibolya mellett?

Nem mérlegeltem, mert nem az volt a szándékom, hogy elmozdítom helyéről az elnök asszonyt. Veránkán a hangsúlyos és alaposan kifejtett javaslatom az volt, hogy újítsuk meg az MDF-en belüli bizalmi szövetséget, az elnök hagyatkozzon jobban a csapatmunkára. Arra számítottam, hogy Dávid Ibolya nem megsértődik, hanem közösen végiggondoljuk a teendőinket. Ennyi volt mindössze a célom, erre viszont nagy szüksége lett volna az MDF-nek.

 

Úgy érzékeli, hogy az MDF elnök asszonya megsértődött?

Igen, úgy érzékelem.

 

Dávid Ibolya azt nyilatkozta a tévében, hogy ő soha egy percig sem élvezte Lezsák Sándor bizalmát. Ezt ilyen nyíltan eddig még nem mondta ki. Mi a baja Dávid Ibolyával, mi nem tetszik benne, miért nem bízott benne soha?

Lehet, hogy az elnök asszony nem érezte a bizalmat, ezek azonban az ő érzései, tehát erősen szubjektív dolgok ahhoz, hogy ezzel bármit is kezdhetnék. Számomra mindaddig zavartalannak tűnt az együttműködés, amíg azt láttam, hogy a megállapodásainkat és a közös, összehangolt munka feltételeit elnöki pozíciójával alátámasztja. Egy politikai szervezet irányítása tudatos és fegyelmezett csapatmunkát követel. A legfőbb kifogásom az, hogy sem a politikai irány meghatározásában, sem a napi gyakorlatban nincsenek meg ehhez a feltételek.

 

Ma az MDF vezetése a Dávid-Herényi-Boross hármas kezében van. Az MDF egyik alapítójának nehéz elfogadni, hogy olyan emberek irányítják az MDF-et, akik nem voltak ott a létrehozásánál? A törésvonal a régi MDF-esek és az újak között húzódik?

Mindez nem régiek és újak kérdése, hanem elvek, politikai szándékok, munkamódszer és stílus dolga. Ha ezekben van közösen vállalt és képviselt érték, akkor nincs régi és új ellentét, ha pedig a közös alapok hiányoznak vagy porladoznak, akkor a törésvonalak is ezeken az alapokon kezdenek kialakulni. Az MDF egyik vezetője sem tehet például kétértelmű vagy akár csak annak tűnő, ezért a választók által félreérthető politikai gesztusokat, nyilatkozatokat. Aki az ellenzék ellenzékének szerepében kezd tetszelegni, az könnyen kap tapsot a kormányzati oldalról, s ez a taps nem a konstruktív ellenzéknek szóló elismerés, hanem az ellenzék szétzilálása, gyöngítése. Egyértelműsíteni kell: az MDF a politikai jobboldal önálló értékrenddel bíró pártja, a csatlakozni akarókat a Fidesz - MPSZ-hez hasonlóan szívesen látja soraiban. Rossz kormányzás idején pedig kulturált, ámde céltudatos és kemény ellenzéki magatartásra, programra és ellenzéki együttműködésre van szükség.

 

Azt mondta, ha marad minden a régiben, az őszre drámai helyzetet teremt. Mire gondolt? Miből látja, hogy az MDF a megsemmisülés útján halad?

Mire gondoltam? Arra, hogy minél inkább előrehaladunk az időben, annál több feszültség alakul ki, és akkor esetleg már nem a közös gondolkodás és cselekvés révén lehet feloldani, hanem az MDF-re nézve kártékony belső harccal. Úgy látom a belső folyamatot, hogy érik egy, a mainál feszültebb helyzet, s nem szeretném, ha indulatok és belháborúk döntenének az MDF sorsáról.

 

Január 25-én, amikor visszalépett az elnökjelöltségtől, még azt nyilatkozta: nem látja értelmét az elnökváltásnak. Mi változott azóta?

Az országos gyűlést követő belső megújulás kezdetben ígéretes volt, de a lendület megakadt, a bizalmi kötések meglazultak. Gémesi György leváltása jelzésértékű, rossz döntés volt.

 

Ha már itt tartunk: az MDF előszeretettel hivatkozik szeplőtlen múltjára. Ezt azonban ma már beárnyékolja a tévékurátorok és az MTV elnökének megválasztása. Érez-e felelősséget, és Gémesi Györgyöt hibásnak tartja-e a történtekért? Hiszen Gémesi háttérbe szorítását kifogásolja.

A tévékurátorok és az MTV elnökének megválasztásakor mélyponton volt a parlament két ellenzéki pártjának, két vezetőjének kapcsolata, s ezért mindkét fél hibáztatható. Gémesi György csapdahelyzetbe keveredett, s amikor Dávid Ibolya elnök asszony magához vonta a kommunikációs hatáskört, leváltotta Gémesi egyik munkatársát, ezzel még rombolta is az MDF belső hitelét, akcióképességét.

 

Hogyan jutott eszébe Medgyasszay nevét bedobni?

Medgyasszay László integráló személyiség, kerüli a felesleges konfliktusokat, közösségi ember, senkinek sem jutna eszébe más szándékot keresni a cselekedetei mögött, mint amit a szavai tükröznek. Tizenöt esztendeje dolgozik az MDF-ért, ismeri az MDF szervezeteinek erős bázisait, lehetőségeit és gyöngéit egyaránt. Világos gondolatokhoz világos elképzelések és egyértelmű végrehajtás járul. Szakmai tudását és tisztességét, emberségét empátiakészséggel teszi teljessé, hitelessé. Komolyan hisz a demokrácia erejében és abban, hogy a végső legitimáció a népé, s a nép, a nemzet érdekeit a politikusnak mindenkor szolgálnia kell. Ennél jobban nem is lehetne összegezni az MDF hitvallását, s mindezt képes megjeleníteni Medgyasszay László is.

 

A rossz nyelvek azt mondják, ön akar elnök lenni. Vagy mindegy, kicsoda, csak ne Dávid Ibolya?

A rossz nyelvek mindig mondanak valamit. Ha engem kérdeznek, én meg tudom mondani, hogy nem akarok elnök lenni, de szívesen látok olyan embert az elnöki székben, akivel kölcsönös a bizalmunk, és úgy lehet dolgozni, hogy nem kell minduntalan arra tekintettel lenni, hogy az MDF első számú vezetője mikor kiben bízik meg éppen és kiben nem.

 

Nemcsak Dávid Ibolya, hanem ön is az önálló MDF mellett tette le a voksot. Kire számítana a párt, illetve a párt politikájának a megújításában?

Valóban az MDF önállóságának a híve voltam és vagyok. Az MDF munkájában és megújulásában már csak ezért is számítunk minden tenni, segíteni akaró emberre, függetlenül attól, hogy élvezik-e Dávid Ibolya bizalmát vagy sem. A fontos az, hogy az értékes, segítőkész embereknek legyen bizalmuk az MDF elnöke iránt, és nem fordítva.

 

Hogyan pozicionálná a pártot? Hiszen barátai rég félreálltak. Még az ön által létrehozott Nemzetpolitikai Társaság több tagja - például Szörényi Levente, Bába Iván - is elhagyta az MDF-et.

A barátaim azért álltak félre, mert sok minden nem tetszett nekik az MDF-et irányítók munkájában, megnyilatkozásaiban, döntéseiben. Nem ránk, hanem értünk haragszanak. Mindezen túl, meggyőződésem, hogy az MDF-nek meg kell újulnia. Új helyzetet teremt az ország életében és a pártok feladataiban is mind az uniós csatlakozás, mind pedig a magyar társadalom belső viszonyainak változása. Mindkét tényező azt követeli, hogy az MDF erősítse nemzeti érdek-képviseleti politikáját és keresztényszociális gondolkodását.

 

Mostanában felszólal a vidéki iskolák és posták bezárása ellen. Esetleg a vidéki kötődését, népi jellegét erősítené a pártnak? Esetleg Medgyasszay is a vidéknek szóló üzenet volt, mert- hogy agrárszakember? De ott a kisgazdapárt és a Fidesz gazdatagozata.

Bántó a kérdése, különösen az időhatározó "mostanában" kifejezés. Mostanában? Tizenöt esztendeje! Nézze meg az első megnyilatkozásainkat, programunkat, az első kormányzati ciklus önkormányzati iskolákat fejlesztő adatait, vagy olvassa el a parlamenti információs rendszer idevágó felszólalásait, vagy hallgasson bele a lakiteleki találkozók, a népfőiskolai programok hangfelvételeibe. Ugyanakkor az MDF-nek csakugyan még erőteljesebben kellene a vidék felé fordulnia, mert a vidéki Magyarország a mai helyzetünk legnagyobb kárvallottja: a vidéki városok, falvak, kistelepülések és tanyák lakói, a gazdálkodók, a kiszolgáltatott tanítók, tanárok, közalkalmazottak, a vidéki pályakezdők és magukra maradt nyugdíjasok, a fiatal házasok. Ebben az ügyben mindenkinek szövetkeznie kellene a lehetséges megoldás érdekében. Ami a kérdése második felét illeti: van annyi megoldani való feladat, hogy akár három pártnak is jutna teendő bőven. A tisztességes politikai verseny egyébként minőséget eredményez. Állunk a verseny elébe, de a monopóliumokat nem támogatjuk, mert azok ellenkeznek a szabadság általunk vallott eszményével.

 

Miért éppen most robbantott? Amikor Dávid Ibolyát februárban megválasztották elnöknek, volt egy háttér-megállapodás, hogy 2004-ig adnak neki lehetőséget, s ha addig nem sikerül jelentősen növelni az MDF támogatottságát, távoznia kell. Mi az oka, hogy fel kellett borítani ezt a háttéralkut?

Nem robbantottam. Ha valaki esetleg robbantani akarhatott itt, az más volt, talán az, aki a felszólalásomat kivitte egy zárt ülésről. Ami a háttér-megállapodást illeti: ez ennél mindenképpen többrétű volt, s nem úgy van, ahogy ön most idézi. A megállapodást egyébként az elnök asszony elsősorban a személyi döntéseivel borította fel.

 

Időben nagyjából egybeesett az Orbán-Dávid találkozó és az ön kifakadása. Van, aki ezt nem tartja véletlennek.

Orbán Viktor és Dávid Ibolya találkozója egyvalamire rávilágít: a Fidesz és elnöke, Orbán Viktor komolyan gondolja, hogy leváltják a következő választásokon a mostani baloldali-liberális kormányt. Ehhez keres - reményeink szerint - megfelelő partnereket, és az MDF-et most még nem tartja elég erős és kiszámítható szövetségesnek. Az MDF természetesen egyetlen más párt nyomásának sem kíván engedni belső stratégiáját illetően, de a politikai realitásokkal tisztában kell lennünk. Erős igény jelentkezik a jobboldali választók körében a kormányváltásra, az összefogásra, erős igény mutatkozik Orbán Viktor közeléből a kormányzati szerep visszaszerzésére, és ez az erőtér bizony a sorok rendezése és a belső összeszedettség irányába tereli az MDF-et is. Ennyiben talán nem véletlen a megszólalásom, amit kifakadásnak semmiképpen nem neveznék.

 

Orbán kérte, hogy fontolják meg a közös listát. Dávid nemet mondott. Ön hajlana a megfontolásra?

Az MDF országos gyűlésének, vezető testületeinek döntését magamra nézve is kötelezőnek tartom. Az MDF önállóan indul az EU-választásokon.

 

Az MDF kibővített elnökségének nyilatkozata elutasít minden olyan megnyilatkozást, szándékot, amely alkalmas a párt egységének gyengítésére. Dávid Ibolya is azt mondta: elege van az egységbontókból. Magára vette a kritikát?

Nem tudom, kikre gondolhatott az elnök asszony, abban sem vagyok biztos, hogy pontosan így hangzottak el a szavai. Az azonban meggyőződésem, hogy egy párt stabilitását nem a statikus, hanem a dinamikus egység adhatja meg. A statikus egységen azt értem, hogy a párt ideológiájának és belső struktúrájának nulla a toleranciája: nem tűri a többségétől vagy a vezetésétől érkező, akármilyen kicsit is különböző véleményeket. Egy ilyen párt előbb-utóbb önmaga kreatúrájává merevedik, és bomlásra van ítélve, mert elhagyják az emberei: a diktatúrát ugyanis senki nem kedveli. A dinamikus egység pontosan ennek az ellenkezője: bizonyos határok között szabadon kifejthetők a belső nézetkülönbségek. Véleményem szerint az én felvetéseim még belül maradnak ezen a tűréshatáron. Az egység tehát valóban nagyon fontos, ezért kellene megtalálni a mindenki számára elfogadható közös alapokat a politikai döntésekhez. Ebben különösen nagy a felelőssége az elnöknek.

 

A nemzeti érdekek, értékek és hagyományok védelmét tekinti a legfontosabb feladatnak - miként a Nemzetpolitikai Társaság egyik nyílt levelében olvashattuk, ugyanezeket az értékeket képviseli Dávid Ibolya is.

Remélem magam is, hogy ez így van, csak akkor ennek megfelelően kell alakítani a politikát és a vele kapcsolatos magatartást. Egyébként való igaz, hogy nem az értékrendet hoztam fel problémaként az elnök asszonnyal kapcsolatban. Mindenütt, a veránkai találkozáson is azt mondtam el: a belső szövetség van megbomlóban, és ez nem annyira értékrendek, mint inkább a gyakorlatiasság és a csapatszellem elfogadásának hiányára vezethető vissza.

 

A belső ellentétek, úgy tűnik, kibékíthetetlenek. Nehéz elképzelni egy új munkamegosztást a jelenlegi vezérkarban. Fennáll-e a veszély, hogy az MDF megint szétesik?

Nem látok ilyen veszélyt, és remélem, hogy így vagy úgy, de fel lehet oldani az ellentéteket, ha reálisan szembenézünk a helyzetünkkel, és nem az egyéni ambícióinkat helyezzük előtérbe a közös ügyekkel, a megoldandó feladatokkal szemben. Most éppen az MDF-ért, annak dinamikus és fenntartható egységéért és önállóságáért vitázunk valamennyien. Nincs tudomásom róla, hogy bárkinek szándékában állna szakadást okozni az MDF-en belül. Az elnök asszony azt nyilatkozta nemrégiben, hogy aki el akar menni az MDF-ből más pártba, az most menjen. Én azt mondom: akinek nincs feloldhatatlan lelkiismereti konfliktusa az MDF-fel, az maradjon. Mindenkire, minden erőre szükség van most. Abban viszont egyet tudok érteni Dávid Ibolyával, hogy akik bomlasztani, éket verni vannak az MDF-ben, nos, azok tényleg jobb, ha elhagyják a pártot. Az MDF ugyanis tovább már nem "szalámizható": egyszerűen azért, mert nem hagyjuk magunkat.


Halász Csilla

Heti Válasz

 

Képtár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép