Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Európai emlékezet
2011. április 13.

Az egységesülő Európa két részének emlékezetében változatlanul kétféle Európa él. Más emlékei vannak az elmúlt bő hat évtizedről a nyugati és más a keleti félnek.

A nyugati országok a világháború óta a tartós szabadság és jólét biztonságot és magabiztosságot adó emlékével élnek. Minket a keleti és Kelet-közép-európai térségben összeköt a közös emlékezet, a közös sors a zsarnokság alatt, a diktatúrák, a pártállami terror emléke, az elszegényedés, az alattvalóvá züllesztés ma is bennünk élő nyomasztó emlékezete. A mi térségünkben kevés család mondhatja, hogy nagyobb vesztesége nem volt ebben a hatvan esztendőben. A nemzetgyilkos kommunista terrornak sok és sokféle áldozata volt. Emlékeinkben élnek azok a családtagok, barátok, társak, akiket megöltek, megkínoztak a vallatószobákban, a börtönökben, akiket deportáltak, kitelepítettek, megfosztottak még viszonylagos szabadságuktól és földjüktől, műhelyüktől, lakásuktól, csekély vagyonuktól is, vagy akiket olykor csak egy vétlen szó vagy egyetlen keserű, indulatos mondat miatt hurcoltak el. Élő, véres emlék nekünk magyaroknak az ötvenhatos forradalmat és szabadságharcot követő iszonyú megtorlás.

Mindezeken túl e térség nemzetei és népei elszenvedték azt a tudatrombolást, amelyet a nyílt és brutális bolsevik terror és az alattomos, hipnotizáló „puha diktatúra” egyaránt végbevitt, országonként bizonyos változatokkal. Voltak országok, ahol a kommunista diktatúrát keresztezték e diktatúrát kiegészítő nacionalizmussal. Nálunk, Magyarországon a szovjet impérium és hazai kiszolgálói az internacionalizmus, a „nacionalizmus elleni harc” címkéi alatt fojtotta belénk a nemzet, a haza iránti érzelmeket s próbálta ezzel a címkével megbélyegezni, öntudatában megtörni a nemzet egészét. E tekintetben is azt hitték, azt igyekeztek sulykolni, hogy „ez a harc lesz a végső” a múltat el kell törölni, és a nemzet többé nem ébred öntudatra. Erre csattanós választ kaptak a magyar forradalomtól és szabadságharctól 1956-ban. A népeket ideig-óráig lehet gyötörni, de véglegesen soha nem lehet eltántorítani a rendet teremtő szabadság vágyától és a nemzeti lét, a hazaszeretet felemelő érzésétől.

Emlékezzünk valamennyien ez alkalommal is arra, hogy ebben a hatvan évben voltak nagy pillanataink, amikor a megvert, megalázott népek felkeltek a zsarnokság ellen és bár sok vér, sok áldozat árán, de megmutatták a világnak, a szovjet impériumnak, saját pribékjeiknek és árulóiknak, a kollaboránsok tömegének, hogy egy nagy történelmi pillanat mindig jöhet, és e pillanatban összeomolhat a tűzzel-vassal, erőszakkal és megszálló hadsereggel fenntartott rendszer. Akik a tankokat küldték ránk, azok alighanem terroristának tekintették a kényszerűségből molotov koktéllal harcoló, ellenálló pesti srácokat és az őket segítő népet. Nekünk ők szabadságharcosok, a haza hősei és mi csakis így tudunk és akarunk emlékezni rájuk. Ám mindennél fontosabb tudni, hogy az ilyen nagy történelmi pillanatok újra és újra felemelik a népeket még akkor is, ha tankokkal, nagyhatalmi túlerővel letörik a szabadságharcukat. Ezt is, a felemelő, nagy pillanatokat is meg kell őrizni emlékezetünkben, mert ez ad éltető erőt a nemzeteknek újabb és újabb megpróbáltatások idején, az ad példázatot, hogy a jelenben és a jövőben képesek legyünk megkülönböztetni a szabadságharcost a terroristától.

Végül emlékezzünk arra is, hogy 1989-90-ben bekövetkezett az a fordulat, amire mindannyian vártunk, amiben annyira reménykedett e térség minden népe. Az elmúlt húsz év azonban közel sem azt hozta, amire vártunk. Tovább élnek még a zsarnokság lenyomatai a lelkekben. Próbálnak még érvényesülni a diktatúra gépezeteiben trenírozott személyek és csoportok a közéletben is. II. János Pál pápa figyelmeztetése érvényes Európa keleti felének országaira:

„A kommunizmus bukása még nem igazolás a kapitalizmus gátlástalanságára:” A nyugati világ is átéli a maga válságát, de közben a rendszerváltással térségünk országait kétszeresen sújtotta a válság, az új diktátum, a pénz birtokosainak globális uralma, az országainkat prédának tekintő spekulánsok nemzetek fölötti – mondhatnám: internacionalista – hadserege.

Örülünk annak, hogy végre demokratikus és jogállami keretek között élhetünk. Szó sincs azonban arról, hogy felhőtlen lehetne ez az öröm, mert a kiszolgáltatott emberek és nemzetek soha nem érezhetik szabadnak magukat. Akkor sem, ha most nem a tankok fenyegetnek, hanem a bankok spekulánsai, disznófejű nagyurak fojtogatnak adósságcsapdában vergődő családokat, országokat. Amit ma ránk mér a sors, az is egy fajta szabadságharc, csak ezt az önvédelmi harcot egészen más eszközökkel kell megvívni, de a szabadság vágya, a nemzeti kiteljesedés igénye ugyanaz, mint volt korábban, fegyveres harcok idején volt

Az emlékezet adjon erőt a népeknek, valamennyiünknek ehhez a másféle küzdelemhez!

E gondolatok jegyében köszöntöm konferenciát, történészeket, írókat, a konferencia előadóit, vendégeit. Köszöntöm a szervezőket, a Pesti Srác Alapítvány vezetőit, Székely Kornélt, a 47 nagyméretű, beszédes plakátot készítő művészt.

Tisztelettel köszöntöm Wittner Máriát, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősét, képviselőtársamat, és kérem, kormányozza a tanácskozást annak érdekében, hogy a hiteles és józanító emlékezete legyen meghatározó iránytűje napjaink kemény küzdelmeiben. A példázatok, az új felismeréssel és összefüggések pedig adjanak erőt az erős és keresztény Európa, az erős és keresztény Magyarország jövőjét formáló közös munkánkhoz.

Lezsák Sándor

(Elhangzott 2011. április 13-én, a Parlament Felsőházi termében "Emlékezz Európa-Remember Europe 1948-1989" konferencián.)


Képtár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép