Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Felhívás a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor felállításának támogatására
2017. január 26.

Rieger Tibor neves szobrászművész a Magyarok Nagyasszonya szobrát hálája kifejezéseképpen a csallóközi Királyfiakarcsa községnek – boldog gyermekévei földjének és népének - ajándékozta. Elkészítette a szobor gipszváltozatát és 2015-ben a helybéli, felvidéki és magyarországi vendégek részvételével tartott Szent István napi ünnepségen jelképesen átadta a falu és a felvidéki szervezetek képviselőinek.

A közösség örömmel fogadta az adományt, ám a szobor bronzba öntésére, fölállítására nem sikerült támogatást szerezniük.

A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 2016. december 19-ei ülésén átadott Aranykönyvben számot adott  az elmúlt  évtizedben végzett munkájáról, kiemelten a 2013 október 23-án - névadónk fejedelemmé választásának 400. évfordulóján fölavatott szobrának megvalósításáról. A Hitel Könyvműhely gondozásában kiadott "A Bethlen  Gábor-szoborállítás emlékezete" c. kiadványunk a Reformáció Évének méltó köszöntése. A könyv bemutatóján kuratóriumi elnökünk Lezsák Sándor író, az Országgyűlés alelnöke arra emlékeztetett, hogy az elmúlt száz-százötven évben mennyi emlékművet és szobrot tettek tönkre, olyanokat is, amelyekről azt hitték, hogy maradandók. „Vannak szobrok, amelyek a ledöntés után is ott élnek az emlékezetben” – hangsúlyozta. Mint mondta, a létrejött könyv is egy fontos emlékjel. „Sok-sok ilyen emlékjelet fogunk még a Kárpát-medencében létrehozni”. Az Alapítvány Kuratóriuma 2017-ben a Rieger Tibor Csallóközben fölállítandó Magyarok Nagyasszonya szobrának megvalósítását támogatja, a nemzeti összefogás jegyében a királyfiakarcsai Petőfi Sándor Baráti Társulással és a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulással együtt, amelyről a Magyar Kultúra Napja alkalmából Királyfiakarcsán, az alábbi közleményt adjuk ki.

Felhívás

a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor felállításának támogatására

Rieger Tibor neves szobrászművész a Magyarok Nagyasszonya szobrát hálája kifejezéseképpen a csallóközi Királyfiakarcsa községnek – boldog gyermekévei földjének és népének - ajándékozta. Elkészítette a szobor gipszváltozatát és 2015-ben a helybéli, felvidéki és magyarországi vendégek részvételével tartott Szent István napi ünnepségen jelképesen átadta a falu és a felvidéki szervezetek képviselőinek. A közösség örömmel fogadta az adományt, ám a szobor bronzba öntésére, fölállítására nem sikerült támogatást szerezniük..

Rieger Tibor köztéri szobrai a Kárpát-medence számos helységében, különösen Győrött, Budapesten és a Dunántúlon találhatók. Alkotója pl. a mosonmagyaróvári 56-os emlékműnek, a Pannonhalmi Apátság főbejárata csodás Millenniumi bronz kapujának, Budavárból kitiltott Teleki Pál szobornak, s Mindszenty József, Apor Vilmos, Szent István, Jedlik Ányos-Czuczor Gergely, Baross Gábor és a sok szobor mellett alkotója és egyik alapítója a Bethlen Gábor Alapítvány becsületrendjének, a Teleki Pál Érdeméremnek. Kitüntetései közül az MS Mester-, a Szent Márton-, a Szervátiusz Jenő- és a Magyar Örökség-díjat említjük. Állami kitüntetése: a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje, 2016 dec. 7- én  vette át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana- díját. A Magyarok Nagyasszonya szoborajándéka lesz Rieger Tibor első köztéri alkotása a Felvidéken.

Annak érdekében, hogy a művész gyönyörű szakrális szobrának avatása 2017. augusztus 20-án Királyfiakarcsán megvalósuljon, a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma, a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulás vezetősége és a királyfiakarcsai Petőfi Sándor Baráti Társulás képviselői – Rieger Tibor, az adományozó szobrász közreműködésével –létrehozták a Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottságot és a Magyar Kultúra Napján meghirdetik a közadakozást a szoborállításra, s megkezdik az ünnepi előkészületeket.  

Prokopp Máriát szavaival tudjuk a leghitelesebben bemutatni a csallóközi Királyfiakarcsán felavatandó Magyarok Nagyasszonya szobrot: Jelenés-szerűen áll előttünk a „tisztaságos Anya", „az Úr szolgáló leánya", aki Isten megbízásából érkezik éppen most közénk, hogy megerősítse a 21. század magyarjainak hitét. Sudár, átszellemült, szépséges alakja a Földgolyón áll. Ünnepélyesen, meghatottan, mindkét kezével megtartja, fenntartja a párnára helyezett Szentkoronát. Tudja, hogy az 1000 éves magyar törvények értelmében, ez a korona nem csupán hatalmi jelkép, hanem a minden magyar  Hazáját jelentő ország birtokosa. Szent István első királyunk bízta az Istenszülő gondjaira a Kárpát-medence egész területét magába foglaló Magyarországot. (…) S a Szent Szűz komolyan vette a megbízatást. Ezt bizonyítja az 1000 éves történelmünk, amelynek embert próbáló, ádáz viharaiból mindig kikerülhettünk, és talpra állhattunk! S népeink is mindig tudták, hogy ezt a csodát a Magyarok Nagyasszonyának köszönhetik.

A szobor bronzba-öntése és fölállítása anyagi alapjainak előteremtése mellett fontos feladat a szoboravató ünnep lelki előkészítése, annak tudatosítása a magyar közvéleményben, hogy a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasszonya szobor a Kárpát-medence egészének 21. századi emlékműve. Nagy a jelentősége annak, hogy a csallóközi szoboravatásra éppen László királyunknak szentelt évben, Szent István királyunk ünnepén kerül sor. E szoborállítás a Fatimai jelenés 100. évfordulóját is idézi, ahol a Szent Szűz az első világháború közepette fokozott imára, megtérésre hívta fel a világot. S erre buzdított Mindszenty József bíboros érsek 70 éve, 1947-48-ban, az általa vezetett Mária-év országos ünnepségein.

A Magyarok Nagyasszonya szoborra felajánlott adományaikat a Bethlen Gábor Alapítvány és a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás által megnyitott szoboralap számlaszámán gyűjtjük.

A Bethlen Gábor Alapítvány számlájának adatai:
Megnevezés: BGA Magyarok Nagyasszonya Szoboralap
IBAN: HU82 1170 2036 2072 5602 0000 0000
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, 1027 Budapest Margit krt  8-10.

A Petőfi Baráti Társulás számlájának adatai:
Megnevezés: Združenie priateľov Petőfiho
A szervezet címe: 93003 Královičove Kračany 132, IČO: 37837524
IBAN: SK0365000000000020565949
Számlavezető bank neve: Poštová banka

Felhívással fordulunk nemzettársainkhoz, hogy széleskörű közadakozással és felvilágosítással segítsék elő e szakrális, nemzeti emlékjel méltó fölavatását Szent István ünnepén, Királyfiakarcsán.

A Magyarok Nagyasszonya adjon erőt minden magyarnak a jövendőhöz!

Királyfiakarcsa, 2017. jan. 21-én,

a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen:

A Magyarok Nagyasszonya Szoborbizottság fővédnökei:
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője
Lezsák Sándor író, a magyar Országgyűlés alelnöke, a BGA kuratóriuma elnöke
Duray Miklós geológus, politikus, író, a SZAKC Társulás elnöke,  
Csáky Pál író, politikus, európai parlamenti képviselő

A Szoborbizottság védnöki testületének tagjai:
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete,
Menyhárt József, az MKP elnöke,
Prokopp Mária művészettörténész,
Bartos Mónika országgyűlési képviselő, BGA kurátor,
Puss Sándor jezsuita szerzetes,
Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke,
Batta György író, publicista
Samu István kulturális antropológus,
Szanyi Mária néprajzkutató,
Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke,
Bartók Csaba filmrendező,
Kovács Gergelyné kultúrtörténész,
Herczeg Melinda, a Herczeg Károly Alapítvány alapítója,
Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke,
Szíjártó István, a Százak Tanácsának ügyvivő elnöke,
Szabó András irodalomtörténész,
Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője.

A Szoborbizottság felelős szervezői, vezetősége:
Bakos István művelődéskutató, a BGA ügyvivő kurátora, elnök
Pogány Erzsébet a Felvidék.ma hírportál és a SZAKC igazgatója, társelnök
Rieger Tibor szobrászművész, a szobor adományozója, a Petőfi Baráti Társulás örökös tagja
Erdős Péter, önkormányzati képviselő, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás elnöke
Magyary Rozália, a BGA főkönyvelője és kurátora, a M.N. Szoboralap felelőse


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítő Társaskör XI. összejövetele
Időpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Művelődési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Időpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselői fogadóóra Kiskunfélegyházán
Időpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép