Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Jövőnek is rend a lelke

A gondos háziasszony citromot kínál, aztán udvariasan a háttérbe húzódik. Vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás parasztbarokk teázó asztalánál ülök, tavaszváró hangulatunk szinte ünnepi, a több mint két évtizedes ismeretség barátsággá, bizalommá nemesedett. A kertben szedett, szárított csalánlevélből főzött tea még forró, gyógyfüves gőzfelhő párolog a százesztendős csészéből, és ahogy cukor nélkül megízlelem, érzem, a tea minden cseppje átjárja bensőm, gyógyít, tisztít, mint a rendszerető házigazda egy-egy története, megjegyzése, korfestő mondata, amit a tárgyakhoz, a bútorokhoz, a megsárgult képekhez, levelekhez fűz.


Sokasodnak körülöttünk az eltitkolt családi iratok, fotóalbumok, háborús képeslapok, az 56-os újságok, a használati tárgyak, eszközök, az elmúlt másfél évszázad eredetiben és másolatban gyűjtött emlékei.


- Nincs jelentéktelen tárgy,  eszköz, mindenhez kötődik élő ember, aki elkészítette, aki használta, aki eldobta, aki nekünk megőrizte - mosolyog a házigazda és hitvalló  gondolatát is leírom:  - Bár érdekes lehet egy régi, kézzel írott levél stílusa, tartalma, de még izgalmasabb a levél írója és címzettje,  együtt érzékeltetnek, színeznek, pontosítanak egy-egy történelmi helyzetet, kapcsolatot, emberi életet.


Immár sokadik alkalommal győződtem meg arról, hogy vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás rendszerető, rendet teremtő ember. A méhecske szorgalmával gyűjtögeti a közeli és a távolabbi múlt emlékeit, adatait. Rendíthetetlen türelemmel rendszerezi és ezzel egészíti ki a szűkebb haza, Tiszaug, Kecskemét, a Duna-Tisza közének rejtőzködő történetét. Számára nincs jelentéktelen emlék, eldobható újság, fölösleges cserépdarab. Mint a jó régész, aki megbecsül és a helyére rak minden csontdarabot, szilánkot, úgy illeszti össze a múlt emlékeit.


- Ez a dolgok rendje, mondja.


Vitéz Tiszaugi-Szabó Tamásnak ez most az ötödik könyve. Idézem a korábbiak címszavait: Kecskeméti személyek, történetek, krónikák, hősök és áldozatok, katonák, papok, polgárok, vitézi rend; megannyi kordokumentum, magyar életsors, közösségi megpróbáltatás, a történelmi haza megrendítő pillanatképei.  Leletmentő munka valamennyi.


- Ennek a néhány mondatos összegzése - mutat szerényen egy vaskos kéziratra - lehet, hogy lábjegyzet lesz valamelyik történész tanulmányában.


Eltűnődöm. Lábjegyzet a több hónapos kutatómunka eredménye. Az apró betűs lábjegyzet becsületét erősítem magamban, hiszen lehet, hogy éppen az a néhány összegző mondat segít összekötni egy gondolatot egy másikkal, kötőanyag lehet a tudós munkájában, a múlt hiteles feltárásában.


Ennek az öt könyvnek immár súlya és terjedelme van. Kalandozhat benne a közeli múlt érdekes emlékeit, történeteit, családi vagy helyi kötődéseket kereső érdeklődő, de a tudós történész is talál magának adatot, történelmi adalékot a családi irattárakból, az élők emlékezetéből megmentett írásokban.


Ez az ötödik könyve tartalmaz korábbi írásokat is, de új életképeivel, adataival több mint válogatott szemelvénygyűjtemény. Jelzi, hogy vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás figyelme nem lankad, keres, kutat, és minden apró adatot beazonosít, minden új iratnak, dokumentumnak megtalálja a helyét.


- Rend a lelke mindennek, mondja, és hozzáteszi nyomatékkal - a magyar jövőnek is.


Igen, rend a lelke a jövőnek. Tiszteletet, megbecsülést és elismerést érdemel a múlt értékeit rendkívüli szorgalommal kutató ember, a helytörténész, vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás és sok ezer társa itt a Kárpát-medencében. Ebben a nagy történelmi rendetlenségben a maguk szerény lehetőségeivel próbálják a megmentett, begyűjtött adatokat, emlékeket elrendezni. Ők azok, akik az emlékező tudat mélyrétegeiből is képesek hiteles képeket előhívni. Ők azok, akik a helyi értéktárat olyan adatokkal, forrásértékű dokumentumokkal bővítik, amiknek tudományos hozadéka is jelentős lehet. Ők azok, akik miatt nem lehet „a múltat végképp eltörölni".


Készülődik már az új nemzedék is, számukra sok kincset rejt az ilyen jellegű munka. Jönnek a fiatal történészek, kutatók akik nem hazugságokból raknak össze diplomát, tudományos fokozatot, akadémiai díjakat.


Az elmúlt évtizedek szellemi Trianonja, a nemzeti önismeret csonkítása, múltunk torzítása, hamisítása, a rendbontók gyalázatos pusztítása felért egy nemzetgyilkossági kísérlettel. Áldozatos helytörténeti munkák ezrei bizonyítják, hogy ez a pusztító kísérlet csak kísérlet maradt. Mert az elmúlt másfél évszázad történelmi mélyrétegeiben megbúvó források amatőr kutatók, helytörténészek segítségével törnek a felszínre, a köztudatba, és gyógyító erejük táplál, erősít nemzeti önismeretet, egészséges önbecsülést. Testet, lelket egyaránt.


Mint a csalán leveléből főzött tea. Citrom nélkül, édesítő kockacukor nélkül.


Lakitelek, 2009. május 3.


Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő

 

Képtár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép