Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Könyvbemutató volt vasárnap a Lakitelek Népfőiskolán
2013. május 14.

Egyensúly a mindennapokban - Dr. Benczédi Ferencné Szabó Gabriella előadása és Egyedül Te vagy az Isten - Szász András imádságos könyvének bemutatója zajlott vasárnap a lakiteleki Népfőiskolán.

Könyvbemutató volt vasárnap a Lakitelek Népfőiskolán

A lakiteleki Népfőiskolán Dr. Benczédi Ferencné Szabó Gabriella agrármérnök, nyugdíjas pedagógus Egyensúly a mindennapokban címmel tartott előadást a helybéli érdeklődőknek és a Varga Domokos Nagycsaládos Kollégium hallgatóinak.

Majd e szellemi irányvonalat tovább építve Szász András kiskunfélegyházi író, újságíró és fotós Egyedül Te vagy az Isten című imádságos könyvének bemutatója volt.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Kollégiumának vezetője, egyben a rendezvény háziasszonya is, gondolatébresztő bevezetőjében felkérte a nyolcvanhárom éves Gabi nénit, hogy meséljen a fiataloknak arról, hogyan tudta megőrizni hat leánygyermek édesanyjaként a család lelki egyensúlyát a mindennapokban. Meséljen arról, milyen forrásból merített erőt, s mindezt hogyan adta és adja át leányainak, illetve mára már tizennyolc unokájának.

Az 1929-ben Tordán született nyugalmazott tanárnő egyetlen szóba sűrítve válaszolt a kérdésre. A gyökerek. A szülői ház, mely élőforrása még ma is életútjának.

Édesapja Szabó Gábor birtokos gazda, édesanyja Weress Jolán népművelő, újságíró, a magyar leány népfőiskolák úttörője, a neves ó-tordai Weress családnak a leszármazottja. Anyai nagyapja, Weress Ferenc tordai főállatorvos, akinek bátyja 1876-ban vendégül látta Jókai Mórt. Az a dívány, melyen a nagy magyar író megpihent, ma is látható a házában.

Visszatérve a gyökerekhez: A család 1930-ban települt át Magyarországra, Pestszentlőrincre. Elemi és polgári iskoláit is itt végezte, majd tanulmányait az agráregyetemen folytatta. Férjét, a szintén erdélyi származású Benczédi Ferencet a Brassai Sámuel Ifjúsági Egyesület révén ismerte meg.

A szülők útmutatása szerint első a diploma, majd jöhet a házasság. Ők tiszteletben tartva a szülők véleményét, a délelőtti diplomaosztás után, még aznap, de délután házasodtak össze.

Férjével 1957-ben kerültek Hódmezővásárhelyre, ahol sikerült tanári állást kapnia. A Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Ipari, Mezőgazdasági Szakközépiskolában két évtizeden keresztül tanított. Az diákok gyakorlati naplóit még ma is őrzi. Osztálytalálkozók alkalmával mindig nagy érdeklődés kíséri az akkori bejegyzéseket.

Az idő múlásával sorban születtek a gyermekek. Teltek az évek, melynek mindennapját úgy élte meg harmóniában, hogy a másiknak legyen jó. Mindig a család volt az első. Gyermekei közül egy sem étkezett menzán. Ha máskor nem volt idő, akár éjszaka is elkészítette az óhajtott ételeiket éppúgy, mint ma unkáinak.

Élete során mindig törekedett az értékes emberi kapcsolatok kialakításra. Emlékkönyves hagyománya is a szülői házból ered. Nagybátyja, Weress Ákos 1920-ban nyitott egy könyvet, amelybe a magyar kulturális, szellemi és politikai élet kiválóságait kérte fel három kívánságuk megfogalmazására. A könyv 37 évig íródott és 450 oldalnyi terjedelemben került lezárásra. Így őrzi az utókornak többek Kosztolányi Dezső, Reményik Sándor és gróf Teleki Pál kívánságát.

Ebből ered az emlékkönyves hagyománya, amelynek bejegyzései már a nyolcadik kötetnél tartanak.

Élete során mindig és mindenhol megteremtette a maga világát, melyben a családi egyensúly volt a mérvadó. Ez az egyensúly tovább él az unokákkal kiterjesztett családban is.

Az elhangzott történetekben megbúvó üzenetek valamennyiónk számára lelki táplálékul szolgálnak. Számomra is nagy öröm lenne, ha hasonló történeteket mondhatnék el majdan gyermekeimnek. - zárta le a beszélgetést a rendezvény háziasszonya.

 

Könyvbemutató volt vasárnap a Lakitelek Népfőiskolán

Egyedül Te vagy az Isten

Néhány perces szünet után Szász András Egyedül Te vagy az Isten című imádságos könyvének bemutatójával folytatódott a délelőtt.

Szász András a fotós, az újságíró a „látó-ember” segít másoknak meglátni a szépet és a jót, az igaz értéket. Megjelent könyveiben ezt igyekszik közvetíteni az olvasók felé és átörökíteni az utókornak. - mondta bevezetőjében Kardosné Gyurkó Katalin.

Szász András Partium területén (részen), Nagyváradon született. Partium nem a történelmi Erdély része, attól különálló terület, amely közigazgatásilag hol Erdélyhez, hol Magyarországhoz, hol a Habsburg Birodalomhoz tartozott. A mai román felfogás szerint ugyanakkor Partium területét is a tágabb értelemben vett Erdély (románul Transilvania) részének tekintik.

Szülőföldjéről 1988-ban települt Magyarországra. Ekkor döbbent rá, hogy hazáját úgy hagyta el, hogy nem tud róla semmit. Lelkének sóvárgása és főszerkesztőjének javaslata késztette arra, hogy családjával együtt egyre több kirándulást tegyenek Erdélyben. A kirándulások tárták fel számára azokat a kincseket, amelyek az ismeretlenség homályába burkolóztak. Ennek a fájdalmas felismerésnek hozadéka lett első könyve, az Ezer év építészeti emlékei.

Hogy miért is nevezi őt Katalin Látó embernek?

Amikor a Jóisten megteremtette a világot, összehívta négy legkedvesebb angyalát, hogy szétossza közöttük a világ kincseit. Az egyiknek a jóságot adta, hogy szálljon le az emberek közé, s mindenkinek tegyen a szívébe egyet. A másodiknak a szeretetet, a harmadiknak a békességet adta. Az angyalok miután leszálltak a földre, minden embernek adni akartak az igazi kincsekből. Az angyalok azonban szomorúan tapasztalták, hogy az emberek lezárták szívüket nagy rozsdás, penészes lakatokkal. Szívüket betöltötte az irigység, a rosszindulat. Nem volt már helye a jóságnak, a békességnek és a szeretetnek. A Teremtő nagyon elszomorodott. Ekkor a negyedik angyal elébe állt, majd azt mondta: Add nekem az erdőt és én majd megnyitom az emberek szívét. A Jóisten teljesített kérését. Az angyal leszállt az erdők közé. Szomorú, élettelen, méla csend fogadta.  Az erdő lakói unottan merültek az erdő sötétjébe. Az angyal azonban megtalálta a módját, hogyan is tegye élővé az erdőt.  Mindenki feladatot kapott, s lassan az erdő megelevenedett. Várták az embereket. Jött az első. A madarak énekeltek, a fák susogtak, a virágok illatoztak, a patakok meséltek, de az ember ebből semmit sem látott. Fogta a fejszét, s kivágott egy fát. Jött a második ember. Ő gyűjtögető volt. Nem látott meg semmit az erdőből. Vakon és süketen járt. Az angyalok, a fák, a virágok sírtak bánatukban. De jött a harmadik ember. Meghallotta a fák, a csönd és a madarak hangját. Megállt, és halkan azt mondta: Milyen szép! Abban a pillanatban lehullott szívéről a nagy rozsdás lakat. A nap sugarai átragyogtak a sűrű lombokon, minden madár egyszerre dalolt. Az angyalok pedig elhelyezték szívébe a világ kincseit, majd azt mondták: Te vagy a Látó ember. Szemeddel az angyalokat igaz nem láthatod, de azt érzed, hogy minden milyen szép. Szívedben e kincsekkel visszatérve az emberek közé add tovább úgy, hogy értékeid soha el ne veszítsd! Wass Albert: Az Erdők könyve e történetének alapján nevezte őt el Lezsák Sándor „látó-embernek”. - mesélte el Szász András a történet.

Ezzel az életlátással igyekszem megőrizni és továbbadni könyveimben mindazt a szépet, amely körülvesz. - ­mondta az előadó

Hogyan is született meg az imádságos könyv és annak címe?

Illyés Gyula úgy fogalmazott, hogy az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs.

Számos imádságos könyvet vehet kezébe az olvasó szebbnél szebb egyházi képekkel.

- Miért ne lehetne a teremtett világ képeivel is azokat az értékeket közvetíteni?

- No, de mi legyen a címe? Újabb kutatás az emlékekben, az értékekben. Mígnem Móra Ferenc szeptemberi emlék című történetében leltem meg könyvem címét. - mesélte a szerző.

Unus es Deus. Egyedül te vagy az Isten.

A világ folyamatosan változik. Csak az örök értékek, közöttük a könyvek maradandók. A szó elszáll, az írás marad. A könyv mindennapi táplálék, amely azzal a céllal, hogy egy bizonyos ideig örömöt nyújtott, elvégezte feladatát. Nem elég egyszer egy könyvet elolvasni. Újra és újra el kell olvasni, mert a sorok között mindig újabb kincsek bontják ki lelkünk kapuit. - ­zárta le előadását Szász András, író, újságíró és fotós. A Látó-ember.

Kis Márta

Az eseményen készült fotók ide kattintva megtekinthetők a Lakitelek Népfőiskola képtárában


Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép