Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Lezsák Sándor Mélykúton
2008. december 29.

Lezsák Sándor t jól ismeri az ország. Közéletünk egyik meghatározó, tekintélyes, tevékeny tagja. Írásaival, beszédeivel, közösségi megnyilvánulásaival a különböző fórumokon találkozhatunk.

 

Aki végigkíséri az országgyűlés munkájáról szóló tévéadásokat, tapasztalhatja, hogy az országgyűlés alelnökeként gyakran ő vezeti a tárgyalássorozatokat. Vezetése mindenkor korrekt, szabályokhoz kötött.

 

„Civilben" tanárember, jó tollú író, költő. Bármely szerepkörében látjuk, mindig a nemzet érdekeit szolgálja, nemzeti felemelkedésünkért küzd tántoríthatatlan következetességgel. Ezt bizonyította Mélykúton is október 8-án, amikor kérésünkre szereplést vállalt az iskolában és a könyvtárban. Ezeken a színhelyeken találkozott a község önkormányzatának vezetőivel, a 8. osztályos tanulókkal, az iskola történelem tanáraival, iskolavezetéssel, SZMK elnökségével, és az Iskolaszék több tagjával. Az iskolában egy tanórát tartott. Széchenyit, a reformkor törekvéseit tanította élményszerűen, egyszerű, de szemléletes eszközök felhasználásával. Munkájához nem kért digitális táblát, mégis korszerűvé tudta tenni történelemóráját.


A hagyományos táblát használva a tanulók szeme előtt (egy vízszintes vonallal) krétával rajzolta fel azt az időszalagot, amely a történelmi időben helyezte el a történéseket, ugyancsak krétával rajzolta fel az események színhelyét. A történelmi idő és tér jelenségeit, összefüggéseit ilyen alapon is megértették a tanulók, s élénk érdeklődéssel kísérték az óravezetését. A történések, események lényegét a tanórán Széchenyi személyiségén túl a reformok alkották. Azt érzékelték a tanulók, a tanórán résztvevő felnőttek, hogy reformról akkor beszélhetünk, ha a változtatás a javítást, a haladást, a nemzet érdekeit szolgálja. Tanulóink most igazi reformokkal, igazi reformerrel, a ,,legnagyobb magyarral" találkoztak. Sajnálhatjuk, hogy csak - viszonylag - kevesen vehettek részt a tanórán. Lett volna mit tanulniok másoknak is.

 

2008-12-28.jpg


Élénk figyelmet kapott a hírhedt ,,Herder-jóslat" sorsa. A XVIII. század végén Magyarország egyik mélypontját élte. (II. József, a kalapos király országunk beolvasztásán ábrándozott, azon túl román és szláv népek zártak körül bennünket.) Magyarországnak ebben a helyzetében szólalt meg a német Johann Gottfried Herder, a kor - talán - legnagyobb tudós bölcselője. Rendkívüli tájékozottsággal rendelkezett a különböző tudományágakban, s éles elmével szerzett ismereteket, tapasztalatokat a világról, Európáról, s természetesen az akkori Magyarországról. Amit rólunk, magyarokról megállapított, ,,Herderi jóslatként" került a köztudatba. Csupán ennyit mondott 1791-ben: ,, Kt évszázad múlva a magyar nyelvet csak a lexikonok őrzik." Eltűnik tehát a magyarság, elmerül a szomszédság tengerében. Mindezt a tények ismeretében, a tényekből levont következtetésként mondja. Nem ártani akar, csupán logikusan gondolkodik. A herderi jóslattal szemben a magyarságot mégsem nyelte el a tenger. Megmozdult az ország. Tudtunk gátat, gátakat emelni. Olyan személyiségek születtek, éltek, dolgoztak, akik felismerték a gondok lényegét, és rátaláltak a megoldás módjára. 1791-ben megszületik gróf Széchenyi István, aki a reformkor legnagyobb személyisége lesz. Jönnek majd a nyelvújítók, akik országos mozgalommá fejlesztik a nyelvművelést.


Jönnek sorban a legnagyobbak: a megújított nyelven megszólaló írók, költők, színészek, mindezek terjesztik a magyar szót, s megőrzik magyarságunkat. A lakosság is bízik a magyar jövőben. Templomok sokasága épül a XVIII. Század második felében. Tágasak ezek a templomok, hogy sok hívő férjen el bennük. Az események igazolják, hogy nincs az a mélypont, ahonnan nincs felemelkedés. Ma is léteznek olyan erők, amelyek képesek a bajokból kivezetni az országot. Tanulságos órán vehettek részt tanulóink, akik ismeretekben, élményekben gazdagodva, azzal a tudattal hagyhatták el az osztálytermet, hogy a mai kor nagy személyiségétől kaptak közvetlen segítséget. A tanórát követően az önkormányzat közös ebéden látta vendégül a főszereplőket, majd a Fenyő Miksa Könyvtárba vonultunk, ott Lezsák Sándor előadásával egészült ki a program. Itt az előadó a termet betöltő érdeklődőkhöz szólt. Olyan kérdésekről beszélt, érdeklődést keltően, amelyek országos tapasztalatokra épültek, s társadalmi, gazdasági, kulturális területeket érintettek.


Össztársadalmi érdek lehet a meglévő bajok orvoslása, a feladatok, a tennivalók körülhatárolása, közös megoldása. A magvas gondolatokat tartalmazó előadást a jelenlévők egyetértéssel fogadták, nagy tapssal köszönték meg. Befejezésül Lezsák Sándor a magyarságtudatot erősítő ajándékokat adott át a tanulóifjúság jelenlévő képviselőinek. Ezeket az ajándékokat féltve őrzi az iskola. Mindannyiunk nevében megköszönöm Lezsák Sándor alelnök Úr készséges közreműködését, s várjuk a következő találkozónkra.


Novok Rostás László
Apáczai-díjas pedagógus, az Iskolaszék elnöke

 

Önkormányzati tájékoztató, Mélykút

 

 


Képtár


Nemzeti Fórum Országos Gyűlése
2019. március 2.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Budapest, Polgárok Háza 
2019. február 20. 18:00
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép