Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Lezsák Sándor Mélykúton
2008. december 29.

Lezsák Sándor t jól ismeri az ország. Közéletünk egyik meghatározó, tekintélyes, tevékeny tagja. Írásaival, beszédeivel, közösségi megnyilvánulásaival a különböző fórumokon találkozhatunk.

 

Aki végigkíséri az országgyűlés munkájáról szóló tévéadásokat, tapasztalhatja, hogy az országgyűlés alelnökeként gyakran ő vezeti a tárgyalássorozatokat. Vezetése mindenkor korrekt, szabályokhoz kötött.

 

„Civilben" tanárember, jó tollú író, költő. Bármely szerepkörében látjuk, mindig a nemzet érdekeit szolgálja, nemzeti felemelkedésünkért küzd tántoríthatatlan következetességgel. Ezt bizonyította Mélykúton is október 8-án, amikor kérésünkre szereplést vállalt az iskolában és a könyvtárban. Ezeken a színhelyeken találkozott a község önkormányzatának vezetőivel, a 8. osztályos tanulókkal, az iskola történelem tanáraival, iskolavezetéssel, SZMK elnökségével, és az Iskolaszék több tagjával. Az iskolában egy tanórát tartott. Széchenyit, a reformkor törekvéseit tanította élményszerűen, egyszerű, de szemléletes eszközök felhasználásával. Munkájához nem kért digitális táblát, mégis korszerűvé tudta tenni történelemóráját.


A hagyományos táblát használva a tanulók szeme előtt (egy vízszintes vonallal) krétával rajzolta fel azt az időszalagot, amely a történelmi időben helyezte el a történéseket, ugyancsak krétával rajzolta fel az események színhelyét. A történelmi idő és tér jelenségeit, összefüggéseit ilyen alapon is megértették a tanulók, s élénk érdeklődéssel kísérték az óravezetését. A történések, események lényegét a tanórán Széchenyi személyiségén túl a reformok alkották. Azt érzékelték a tanulók, a tanórán résztvevő felnőttek, hogy reformról akkor beszélhetünk, ha a változtatás a javítást, a haladást, a nemzet érdekeit szolgálja. Tanulóink most igazi reformokkal, igazi reformerrel, a ,,legnagyobb magyarral" találkoztak. Sajnálhatjuk, hogy csak - viszonylag - kevesen vehettek részt a tanórán. Lett volna mit tanulniok másoknak is.

 

2008-12-28.jpg


Élénk figyelmet kapott a hírhedt ,,Herder-jóslat" sorsa. A XVIII. század végén Magyarország egyik mélypontját élte. (II. József, a kalapos király országunk beolvasztásán ábrándozott, azon túl román és szláv népek zártak körül bennünket.) Magyarországnak ebben a helyzetében szólalt meg a német Johann Gottfried Herder, a kor - talán - legnagyobb tudós bölcselője. Rendkívüli tájékozottsággal rendelkezett a különböző tudományágakban, s éles elmével szerzett ismereteket, tapasztalatokat a világról, Európáról, s természetesen az akkori Magyarországról. Amit rólunk, magyarokról megállapított, ,,Herderi jóslatként" került a köztudatba. Csupán ennyit mondott 1791-ben: ,, Kt évszázad múlva a magyar nyelvet csak a lexikonok őrzik." Eltűnik tehát a magyarság, elmerül a szomszédság tengerében. Mindezt a tények ismeretében, a tényekből levont következtetésként mondja. Nem ártani akar, csupán logikusan gondolkodik. A herderi jóslattal szemben a magyarságot mégsem nyelte el a tenger. Megmozdult az ország. Tudtunk gátat, gátakat emelni. Olyan személyiségek születtek, éltek, dolgoztak, akik felismerték a gondok lényegét, és rátaláltak a megoldás módjára. 1791-ben megszületik gróf Széchenyi István, aki a reformkor legnagyobb személyisége lesz. Jönnek majd a nyelvújítók, akik országos mozgalommá fejlesztik a nyelvművelést.


Jönnek sorban a legnagyobbak: a megújított nyelven megszólaló írók, költők, színészek, mindezek terjesztik a magyar szót, s megőrzik magyarságunkat. A lakosság is bízik a magyar jövőben. Templomok sokasága épül a XVIII. Század második felében. Tágasak ezek a templomok, hogy sok hívő férjen el bennük. Az események igazolják, hogy nincs az a mélypont, ahonnan nincs felemelkedés. Ma is léteznek olyan erők, amelyek képesek a bajokból kivezetni az országot. Tanulságos órán vehettek részt tanulóink, akik ismeretekben, élményekben gazdagodva, azzal a tudattal hagyhatták el az osztálytermet, hogy a mai kor nagy személyiségétől kaptak közvetlen segítséget. A tanórát követően az önkormányzat közös ebéden látta vendégül a főszereplőket, majd a Fenyő Miksa Könyvtárba vonultunk, ott Lezsák Sándor előadásával egészült ki a program. Itt az előadó a termet betöltő érdeklődőkhöz szólt. Olyan kérdésekről beszélt, érdeklődést keltően, amelyek országos tapasztalatokra épültek, s társadalmi, gazdasági, kulturális területeket érintettek.


Össztársadalmi érdek lehet a meglévő bajok orvoslása, a feladatok, a tennivalók körülhatárolása, közös megoldása. A magvas gondolatokat tartalmazó előadást a jelenlévők egyetértéssel fogadták, nagy tapssal köszönték meg. Befejezésül Lezsák Sándor a magyarságtudatot erősítő ajándékokat adott át a tanulóifjúság jelenlévő képviselőinek. Ezeket az ajándékokat féltve őrzi az iskola. Mindannyiunk nevében megköszönöm Lezsák Sándor alelnök Úr készséges közreműködését, s várjuk a következő találkozónkra.


Novok Rostás László
Apáczai-díjas pedagógus, az Iskolaszék elnöke

 

Önkormányzati tájékoztató, Mélykút

 

 


Képtár


Szent II. János Pál pápa vérereklyéjének megáldása Izsákon
2018. október 14.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Keleti Nyelveket Ismertető tanfolyamok
Kezdő szinten: azeri, belarusz, grúz, kazah és haladó szinten: belarusz nyelvből.
Jelentkezési határidő: 2018. október 22.
Felhívás: Grillázs készítő verseny

Lakitelek Népfőiskola
Jelentkezési határidő:
2018. október 19.

Puszták Aranya c. kiállítás megnyitója
Kápolnásnyék
2018. október 13. 11.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép