Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Minden szavazat számít
2010. április 8.

A Jobbik és a Magyar Gárda válságjelenség, a válság egyik tünete, nem pedig a válság megoldása. Ebből a válságból csak a nemzeti ügyek politikája, a Fidesz és szövetségeseinek programja képes kivezetni országunkat – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjúban Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a kampányzáróját ma este tartó Nemzeti Fórum elnöke.

– Már csak néhány nap van hátra az országgyűlési választásokig. A következő kormánynak milyen állapotban lévő országot kell átvennie?

– Ahogy létezik természeti, úgy van politikai katasztrófa is. Ez utóbbinak az áldozata Magyarország, az elmúlt nyolc esztendő alatt halmozottan hátrányos helyzetű térség lettünk. Katasztrófa esetén az emberéletek mentése, a túlélők felkutatása az elsődleges feladat. Hazánk sürgősségi ellátásra szorul, s ez még korántsem jelenti a teljes gyógyulást. Szakértő mentőorvosokra van szükség, akik embereket mentenek, elvégzik a kármentést. Hiteles országleltárnak is készülnie kell hazánk állapotáról. Bizonytalan, hogy az elmúlt, csaknem egy évtizedes időszakot bevallottan végighazudó kormányzatok a jelenlegi állapotról szólva éppen mekkorát lódítanak. Tették ezt politikai és egyéni nyereségvágyból, és ha a drámai következményeket vizsgálom: különös kegyetlenséggel. Az élet- és vagyonmentéssel párhuzamosan minél hamarabb rendet kell tenni az országban, csak ez hozhat erkölcsi megújulást. Vegyük például az igazságos teherelosztás, valamint az oktatási rendszer rendbehozatalának elodázhatatlan szükségét.

– A balliberális megmondó­em­be­rek szerint a Fidesz könyörtelen leszámolásra készül, ehhez kell neki a kétharmad.

– Nem más beszél belőlük, mint a bűntudat. Aki ilyeneket mond, annak nyilván friss vagy avas vaj van a füle mögött. Egyébként az elszámoltatást a független igazságszolgáltatás már megkezdte, jelenleg is több ügyészségi, rendőrségi vizsgálat zajlik, amelyekben szocialista és liberális közszereplők egyaránt érintettek. Elfogadhatatlan, hogy száz vagy ezer politikai bűnöző rettegésben tartson egy tízmilliós országot. Ez a kör egyébként nem egységes: vannak kis és vannak nagyobb halak, de vannak politikai ebihalak is. Az előbbieket, a Zuschlagokat egészen könnyű leleplezni, a nagyobbak ügyesen el tudják vermelni magukat. Felkutatásuk nem lesz egyszerű feladat. Veszélyesek az ebihalak is, ugyanis át tudnak változni, fogalmazzunk úgy, időjós levelibékává, politikai varangyos békákká. Ez okozhat majd zavarokat, tehát nem árt rögzíteni: hosszú, kemény időszak áll a leendő kormányzat előtt. Mindennél fontosabb azonban, hogy tiszta, világos képünk legyen az elmúlt két ciklusról, csak így lehet egyértelmű a törvényhozói és kormányzati feladatrendszer. És még valami: az új kabinetnek egyértelművé kell tennie, hogy az ő térfeléről pozícióba kerülők semmi szín alatt nem keverhetik össze a politikát, a közösség szolgálatát az üzleteléssel. Ellenkező esetben ők is megkapják a méltó büntetésüket. Ezt mindenki számára kötelező érvényű alapelvvé kell emelnünk.

– Említette az erkölcsi megújulás szükségességét. Mégis, mi vezetett hazánk jelenlegi morális álla­potához?

– Magyarország mind gazdasági, mind társadalmi értelemben csúszdára került. Elképesztő mértékű az emberek létbizonytalansága, a közbiztonság látványosan meggyengült. Mindenki rákényszerül, hogy a túlélés technikáit gyakorolja. Bár a túlnyomó többség ezt tisztességesen, rendkívüli erőfeszítések és lemondások árán teszi, mégis, ilyenkor sérül a lélek. Azt is mondhatnám, nagyon rossz állapotban van az ország idegrendszere, s ez a feszültség a személyes, a közösségi és a családi kapcsolatokat is rongálja, szétzilálja. Van viszont egy másik Magyarország, amely mindezek ellenére megpróbálja az összefogás, az egymásnak való segítségnyújtás kultúráját erősíteni. Alapítványok, civil­szervezetek, az állam által kevésbé támogatott közösségi formák sora alakult az elmúlt esztendőkben. Ebben a folyamatban óriási szerep jut a történelmi egyházaknak. A közösségek, a helyi értékek alapját a templom és az iskola jelenti. A tisztességesen küzdő embereknek igenis szükségük van az erkölcsi elégtételre, hogy lássák: a politikusok sem kerülhetik el az igazságszolgáltatást. Ez azonban nem minden, a társadalomban felgyülemlett az igény a sikerélményre is. A közösségi élmények érdekében helyzeteket kell teremteni.

– A kistelepülések iskoláinak meg­­mentéséért évekkel ezelőtt mozgalmat indított. Hol tart most ez a kez­deményezés?

– A Klebelsberg-program keretében megfogalmazott elveket, remélem, hamarosan kormányzati pozícióból tudjuk megvalósítani. Könnyű bezárni egy iskolát, újraindítani annál nehezebb, ezért ez a folyamat is hosszúnak ígérkezik. Pedagógusokat kell majd toborozni, vissza kell hódítani a szülők bizalmát, újra színvonalat kell teremteni – ez nem megy máról holnapra. A Fidesz pártszövetség programjában nem véletlenül szerepel, hogy minden egyes településen kell lennie óvodának és legalább alapfokú oktatást végző általános iskolának. A kiemelkedő nevelőmunkát végző egyházaknak ezen a téren már ma is jelentős szerep jut. A kisiskolák megmentése mellett új, nem összevissza módosított közoktatási törvényre is szükség van. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a normatív helyett feladat szerinti finanszírozást kell bevezetni, ugyanakkor nem szabad mindezt függővé tenni az önkormányzatok teljesítőképességétől. Az anyagi hátteret, az iskola biztonságos működését, így például a pedagógusok bérét, az államnak kell biztosítania.

– Mindezeken túl milyen azonnali intézkedésekre van szükség?

– Az elmúlt időszakban már többször hangoztatott, a nemzeti ügyek programjában foglaltak törvény formájában való megjelenítését a következő kormányzat azonnal megkezdi. Néhány példa: a magyar föld és a vízvagyon nem kerülhet idegen kézbe, ugyanakkor ezekkel a javakkal jól is kell gazdálkodnunk. Fontos az aprófalvak, a tanyavilág, a vidéki Magyarország, ezen belül a családi gazdaságok megerősítése. Az adózás legyen egyszerű, világos, és ami még fontosabb: kiszámítható. Az elburjánzott bürokrácia ugyanis idegileg tönkreteszi és erkölcsileg is szétzilálja a társadalmat. Sürgősen be kell vezetni a kisvállalkozói réteg támogatását, a magyar termékeket hozzuk kedvező helyzetbe a belföldi és a külföldi piacokon. Idetartozik a hungarikumok hathatós törvényi védelmének a Nemzeti Fórum által régóta hangoztatott igénye is. Az elszakított országrészek magyarsága, amint lehet, kapjon kettős állampolgárságot. Lesznek a következő hetekben, hónapokban érezhető változást hozó intézkedések, de például a drámai népességfogyás megfordítását, a családok megerősítését célzó jogszabály-módosítások csak évek múlva éreztetik majd jótékony hatásukat. Nagyon lényeges, hogy a gyermekvállalás, a tisztességes nevelés ne jelentsen egyet a szegénységgel. Az említett javaslatok a ciklus elején az új Országgyűlés elé kerülnek, s bízunk benne, hogy a választóktól kapott kellő mértékű támogatással meg is valósulhatnak célkitűzéseink. Amekkora lesz a támogatás, olyan mélységig tudjuk majd a változást végbevinni. Mondhatni, ez a legnagyobb tétje a mostani vasárnapnak. Nem árt hangsúlyozni: minden egyes szavazat számít. Sokan azt mondják, nem mennek el, mondván, úgysem rajtuk múlik. Ez nem igaz. Ezer és ezer példa bizonyítja, hogy egyetlen szavazaton is múlhat egy város, egy választókerület sorsa. Tanulságos példa: a közelmúltban tartott nagyváradi polgármester-választáson egyetlen voks kellett volna csak ahhoz, hogy Bíró Rozália személyében magyar vezetője legyen a településnek.

– A Nemzeti Fórum milyen szellemiséget hoz a Fidesz által vezetett szövetségbe?

– Mi a Fidesz–KDNP szövetségese, az MDF-ből törvénytelenül kizárt képviselők által alapított politikai egyesület vagyunk. Várhatóan tizenöt képviselőnk politizálhat majd a következő parlamentben. Elsősorban a két világháború közötti, a népi írók által képviselt gondolatkört hozzuk, amelynek lényege a nemzeti reneszánsz, és hogy a megújulás minden elemét ütköztessük a valósággal. Ehhez viszont pontos ismeretek kellenek, amelyeket a többi között a szociográfia tudománya, a falu- és városkutatások biztosíthatnak. A Kert-Magyarország gondolata ma is korszerű élőkép, akárcsak a családi gazdálkodás, amely nem zárja ki a nagyüzemi termelést. Ezek mind-mind a lakiteleki MDF indulásánál megfogalmazott elképzelések. A közös Fidesz-asztalra egyébként rengeteg javaslat kerül, egyebek között a nemzeti lovasprogramunk is.

– Apropó, MDF. Milyen hatással vannak önre a Bokros Lajos volt szocialista pénzügyminiszter portréjával díszített MDF-es választási plakátok?

– Nem tagadom, émelyítenek. Megpróbálok nem foglalkozni az üggyel, de inkább csak úgy csinálok. Belül bizony nagyon fáj. És nemcsak nekem, hanem annak a sok-sok tízezer embernek is, aki a nyolcvanas évek végén az egzisztenciáját kockáztatta, akinek komoly megpróbáltatást jelentett MDF-esként küzdeni a rendszerváltásért. A fórum jelenlegi állapota tökéletesen mutatja, miként lehet megalázni, tönkretenni egy jó ügyet.

– Úgy tűnik, a szocialisták is egyre kisebb támogatottsággal bírnak. Elégtételt jelent ez egy ellenzéki politikusnak az elmúlt nyolc évért?

– Nem igazán foglalkoztat a szocia­listák helyzete. Mindenesetre azt az erőt nem látom, amely a baloldali értékrendet, akár a még regnáló kormánypárt romjain szerveződve, hitelesen tudná képviselni. Egyre kevesebb az olyan MSZP-s politikus, akiről nem csak bírósági, ügyészségi, esetleg rendőrségi ügyek kapcsán hallunk.

– Vannak újabb politikai formációk is. Ezek egyike a parlamenti küszöb átugrására eséllyel pályázó LMP.

– Jónak tartom, hogy négyévente megújulhat a parlamenti élet. Az ember olvassa az új pártok programjait, és bizony találhat bennük olyasmit, amelyet – esetleg alaposabban kidolgozva – akár támogatni is tudna. A jó ötletek ösztönözhetnek, ahogy mások kudarcai, tapasztalatai is – nyilván másmilyen előjellel.

– A közvélemény-kutatások szerint a Fidesz talán legfőbb riválisa a Jobbik. Mi a véleménye az „új erőről”?

– Erősen eltúlzottnak tartom azt a vélekedést, amely szerint valamiféle óriási küzdelem lenne a Fidesz és a Jobbik között. Ez a szocialisták leleménye, így próbálják elterelni a figyelmet a bűneikről. A Jobbik és a Magyar Gárda válságjelenség, a válság egyik tünete, nem pedig a válság megoldása. Ebből a válságból csak a nemzeti ügyek politikája, a Fidesz és szövetségeseinek programja képes kivezetni országunkat. Igen, csak a Fidesz. Együtt az országot.


Kacsoh Dániel
Magyar HírlapKéptár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép