Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Mindszenty ünnep Horvátnádalján
2009. szeptember 24.

2009. szeptember 12-én, szombaton, Szűz Mária nevének ünnepén a Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány („Fidelitate et caritate") és a Mindszenty Társaság szentmisével és méltó programmal emlékezett meg Mindszenty József bíboros elítélésének 60. évfordulójáról. Örömmel olvastam a meghívót, és készséggel vállalt kötelességemnek tartottam részvételemet az ünnepségen.

Mindig visszaemlékezem Édesanyám elbeszélésére, hogyan zajlott kisgyermekkori „találkozásom" a hercegprímással Szentgotthárdon, az országjáró események egyikén, amikor a Mária szobornál összegyűlt tömeg éneklésétől eltérő ritmusú „éneklő magánszámom" után megdicsért, megsimogatott és megáldott a boldogemlékű főpap.

Ezért is vállalkoztam a jelenkori ünnepség rövid ismertetésére. A 11 órakor kezdődő szentmisén Molnár Ottó, a magyarok korábbi párizsi lelkésze, jelenleg Grazban működő plébános, pápai prelátus, korábban már Mindszenty kitüntetett vezetésével, mintegy 15 paptársával koncelebrált a horvátnádaljai templomban. A szentmise kezdetén Dr. Gyürki László, pápai prelátus foglalta össze az összejövetel és program célját: emlékezés az igazságtalan ítéletre, amely látszólag a teljes legyőzést, megalázást jelentette Mindszenty József bíboros és az Egyház számára, de Isten felmagasztalta, és szenvedése - mint a vértanúké is - az Egyház győzelme.

„Devictus vincit", ez a felirat volt azon a szentképen, amelyet a bíboros magával vitt elfogatásakor. Az ünnepen erre emlékezünk, és imádkozunk Mindszenty József boldoggá avatásáért mondta bevezetőjében Dr. Gyürki László. A szentbeszédben Molnár Ottó főcelebráns a hercegprímás lelkipásztori buzgóságát, az igazság melletti törhetetlen kiállását és a magyar népért felajánlott szenvedéseit emelte ki példázatokkal alátámasztva.

A hívek könyörgésében azért imádkoztunk, hogy Isten adjon a bíboroshoz hasonló lelkületű, buzgó papokat egyházunknak, olyan édesanyákat, akik gyermekeiket örömmel adják Isten szolgálatára és az Egyház vezetői hozzá hasonló felelősséggel, vezessék a rábízottakat. A szentmise befejeződése után a déli harangszóval, az Úr angyala elimádkozását követően vette kezdetét a templom kertjében felállított emlékműnél az ünnepi megemlékezés. Ennek során elhangzott, Nagy Gáspár: „Golgota orma: szenvedés győzelme" című költeménye.

Az ünnepi megemlékezést Kovács Gergely történész (Mindszenty ösztöndíjas), a bíboros életének kiváló ismerője tartotta. Megjegyezte, hogy „aki egy-egy epizódot, jellegzetességet ragad ki az életéből, és kizárólag abból próbálja magyarázni az egész életutat, a teljes személyiséget, az csak a felszínen marad, és nemcsak téves, de bántó következtetésekre jut". Beszédében kitért a kegyetlen „előkészítésre", ahogyan megtörték a bíboros akaraterejét és megrendezték a kirakatpert. Félelmetes volt az ÁVO-s biztosítás a tárgyalás idején: teljesen megszállták a bíróság egész épületét. Az ítélet után szinte elrejtették mindenki szeme elől. A rab bíboros börtönéveinek, majd később kényszerlakhelye éveinek szenvedéseit szeretett magyar népéért ajánlotta fel, életét sem sajnálta volna odaajándékozni övéiért. A 8 év börtönnel és 15 év követségi félrabsággal a Jóisten nehéz, de kegyelmekben gazdag lelkigyakorlatot - a szünet nélküli engesztelést - ajándékozott számára. Ugyanakkor a kommunisták gonoszan torz, égbekiáltóan igazságtalan, alapvető igazságérzetet sértő képet terjesztettek Róla. Mégis, példája az egész világon ismert lett, és tisztelete is egyre inkább terjedt határainkon kívül is. Legyőzve győzött! Számos emlékmű hirdeti hősiességét, és várjuk boldoggá avatását. Sajnálatos, hogy központilag szervezett egyházi vagy világi Mindszenty-kultusz ma Magyarországon gyakorlatilag nincs, pedig hitvalló élete és életpéldája abszolút időszerű lenne. Talán a boldoggá avatási eljárás is eddig többet késett, a szükségesnél!

A magyar történelem úgy látszik ilyen: sok-sok áldozatnak csak később látszik és érik be a gyümölcse. Mindszenty bíboros erőforrás számunkra: mindhalálig szolgáló és engesztelő lelkipásztor hiteles példaképe.

Ebben a mély társadalmi-erkölcsi válságban őszinteségével, hitelességével, áldozatosságával útmutatója a közösség ügyeit intézőknek, hogy ne csak szóban, hanem tettekben is, ne csak elöljárók, hanem élen járók legyenek azok, akik felelősséget vállalnak a rájuk bízottakért. Kovács Gergely beszédének végén - mintha csak ma mondaná - idézte a bíborost:

„ Ez a mély válság ne ijesszen meg bennünket! Nincs helye a csüggedésnek! A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el; nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk. Ezt szeretném minden magyar párnája alá tenni, legyen bárhol széles e világon, hogy ne legyen nyugta az ösztökétől halála órájáig: a megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát! Ez a dolgunk ezen a világon! Ettől megszabadulni nem tudunk, csak elbújni előle. Mindenki ott tegye meg a magáét, ahova az élet állította. Teremtsünk keresztény hitre épülő egyházi közösséget! Legyen a családban gyermek Isten akarata szerint! Ez áldás és jövő, bármit mond a világ. Fiatalságunk lelkében tegyük izzóvá a magyar Ígéretföldjének megszerzését! Amit e sorokkal lelketekre akarok kötni, ezért élte, ezért élek és imádkozom itt és az örökkévalóságban."

Az emlékmű Kis Tamás és Sibinger Miklós alkotása. A bíboros portréja felett a felirat: Legyőzetve győzött; a kép alatt pedig két börtönőr között a meggyötört arcú bíboros és a hírhedtté vált Andrássy út 60. sötétlő képe. Az arc beszél hozzánk: tanítja, hogy az engesztelés nem öncélú önsanyargatás, hanem valami többnek az akarása és munkálása olyankor, amikor már csak a böjt és az imádság használ. Az emlékművet, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és V. Németh Zsolt az Országgyűlés jegyzője leplezte le. Ezután a Mindszenty Emlékérem átadására került sor, amelyet, Juhász Judit, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese kapott. A laudációt Lezsák Sándor, a Mindszenty Társaság elnöke mondta: emlékeztetett, Juhász Judit életútjára és főképpen arra a szolgálatra, amelyet jelenleg a Magyar Katolikus Rádióban fejt ki fáradhatatlan munkával és kiváló szakértelemmel.

Napjainkban ez apostoli munka az egész magyarság részére. Az ünnep a Szózat és a Himnusz hangjaival ért véget. A szentmisén és az ünnepségen a Városi Vegyeskar működött közre, Sabáli Lászlóné vezényletével. Magam is úgy vélem, hogy az igazságért, Krisztusért áldozott életnek kiemelkedő példája Mindszenty József, és ezért örültem ennek a szép és méltó ünnepségnek. A bíboros nem csupán a jogokért, hanem többért, az igazságért állt ki. Az emberi jogok értelmezése és az igazság közé nem tehető egyenlőségjel. Az emberi jogok értelmezéséből kimarad a felelősségvállalás belső követelménye. A különböző szabadságjogok (szólás, tulajdon, lelkiismereti, stb.) nem tartalmazzák az egyéni felelősség elvárható jelenlétét, ugyanis nem tesznek különbséget jó és rossz között. Az igazságért kiállás maga az üdvösség elnyerésének feltétele, hiszen akkor magát Jézust törekszünk követni. Sőt, a politikai közösség fennmaradásának is ez az elsődleges feltétele.

Mindszenty bíboros bebizonyította - és ezzel jelenünknek is hiteles, követendő példát adott -, hogy nemcsak a hétköznapok hőse tudott lenni Krisztus és embertársai szemében, hanem az igazságért, Jézusért azt a harcot is képes vállalni, ami a vértanúk küldetése. Mindszenty József küzdelme, alkotó munkája és mártíromsága nemzeti példakép.


Dr. Pácz MiklósKéptár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép