Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Múltunk felülírása
2012. június 14.

A jó kérdés nem az, hogy „mi a történelem?”, hanem ez: „mi válik történelemmé?” Első pillantásra merő bakafántoskodás ez a különbségtétel, ami ráadásul még azt is sugalmazza, hogy a történelem nem valamiféle objektív lenyomata az elmúlt időnek, mint naivul hinni szeretjük, hanem utólagos konstrukció, amit ilyen-olyan eszmék elkötelezett hívei teremtenek meg és módosítgatnak időről időre érdekeik és eszméik pillanatnyi hatásossági fokának megfelelően.

„Mit hoz a múlt?” – szoktuk mondani féltréfásan, de elgondolkodva.

És a kérdés nemcsak a történészek dilemmája, sőt elsősorban nem a szaktudományé, hanem a mindennapoké. Azaz a mindenkori jelené. A „honnan jöttem és merre tartok?” csak akkor érvényes kérdésfelvetés, ha ott van mögötte az is: „honnan jöttünk?” – csak így lehet érdemben elgondolkodni a jövőn: „merre is tartunk?”

Ezek a problémák az úgynevezett békeidőkben (amelyek nálunk általában a levert szabadságmozgalmakat és az elveszített háborúkat követik) kevésbé élesek, mint a rendszerváltoztatások szakaszaiban. Világos: a jelen meghódítása elképzelhetetlen anélkül, hogy a múltat is „magunkévá ne tennénk”. És példák-esetek légiói sorakoznak föl a múló negyedszázadból: mit ír újra a köztudatnak ez vagy az a szegmense, és mit ítél feledésre. Kezdve a magyar őstörténettől a szobor-, az évfordulós és utcanévbotrányokban megnyilatkozó közelmúltig. Ám, aki tudatosan próbálja megélni a maga jelenét, annak azt is tapasztalnia kell, hogy a napi pártpolitika azzal egy időben, hogy hatalmát erősíteni igyekszik, még saját legközvetlenebb múltját is folyamatosan írja, azaz újraírja. Bámulatos az a gátlástalanság, amivel némelyek piszmognak saját szobrukon, az egyes mai pártok éppen úgy, mint harsány képviselőik. Ezeknél az építés természetesen egyet jelent a többiek érdekeinek rombolásával, a tudatos hazugsággal meg az elhallgatással. Így lett például az MSZP-ből rendszerváltó párt, az SZDSZ-ből pedig a mindenkori liberalizmusoknak sugárzóan tiszta, napi politikai érdekektől független, önfeláldozó jellemóriások által képviselt letéteményese.

Az elmondottakat most egyetlen friss példával szeretném illusztrálni. A könyvheti nyüzsgésben kezembe került a lakiteleki Antológia Kiadónak egy szolid küllemű kötete, amelyet a kiadó vezetője, Agócs Sándor „szerkesztett, tördelt és korrigált”. Fekete-fehér dokumentumgyűjtemény – amely a rendszerváltoztatás előkészítésének egyik legfontosabb esztendejét, 1985-öt írja „fölül.” Ha mi – rokonszenvező olvasók és politi­kailag elkötelezett emlékezők – is úgy akarjuk. Tehát, ha elolvassuk, és nem hagyjuk elfeledtetni. Ez a kötet nem is krónikája, hanem jegyzőkönyve egy művészeti eseménynek (így válik élő történelemmé huszonegynéhány évvel utóbb), amelyre a lakiteleki művelődési házban került sor, 1985. október 22(!)-én. Ami után két évvel következett a rendszerváltoztató sátoremelés ugyanitt, és ne feledjük, hogy 1979-ben ugyancsak Lakiteleken gyűltek össze a fiatal írók a nemzetről beszélgetni, a múltat faggatva és a jövőt vizslatva, Illyés Gyula (bátyánk) bölcs mosolyától biztatva. Lakitelek, Lakitelek… – ami persze azt is jelenti, Lezsák, Lezsák Sándor… Akinek jogviszonyát természetesen nem egészen egy hónappal az „est” után megszüntették. (A művház „működésével kapcsolatos átszervezés és gazdálkodási okok” miatt. Na persze.)

Ez az esemény egy kiállítás megnyitója volt, amelynek anyagát újabb magyar költők verseinek illusztrációi adták, és amelyet egy felolvasóest kísért. Mintegy ötszáz(!) fős hallgatóság előtt. És ez az esemény számos olyan dolgot tett kérdésessé nyilvánosan és fesztelenül, amelyet a pártállami rezsim érinthetetlennek nyilvánított. 1956 jegyében gyűltek össze a résztvevők; olyan költők versei is szerepeltek a képek alatt, akiket a rendszer ellensé­geinek tartott (Máraitól Tollas Tiborig); és úgy beszéltek a nemzetről, hogy nem törődtek a határokkal, a „szomszéd népek érzékenységével”. Csoóri, Baka, Nagy Gáspár, Szécsi Margit, Utassy, Buda Ferenc – meg mások – az előadók között. Itt hangzik el Ratkó nagy verse, a Tánc. („Magyarország temetőföld…”)

Groteszk tény: amekkora az összejövetel titkosszolgálati folyománya, épp annyira elenyésző a maradandósága a köztudatban. Az ellenzéki idők történészi feldolgozásai – mondhatjuk – mit sem tudnak róla. Pedig, mint az előszóban, amelyet Petrik Béla jegyez, olvassuk (helyeslőleg), ennek az eseménynek ott a helye a rendszerváltozást szellemileg-morálisan előkészítő Jurta Színház-beli rendezvények mellett. Csak hát, csak hát… Éppen ekkor zajlik Budapesten az az alternatív kulturális fórum, amelyet kitiltottak az Intercontinental Szállóból, és amelyet hatalmas nyugati és mélyen szabadelvű sajtóérdeklődés kísért. És ezt az estét-estet természetesen máig kultikus eseménynek tartják „azon az oldalon”. Konrád, Sontag, Danilo Kis, Enzesberger… Eörsi István lakásán került sor a spontán szervezett összejövetelre, az Erzsébet híd mellett. A bejárat mellett a falon a lakástulajdonos József Attila-díjának oklevele 1952-ből, heveny Sztalin-fohászainak megérdemelt jutalmaként. Erre emlékszem a legélénkebben. Mert amilyen balszerencsés voltam, itt lehettem jelen, és nem Lakiteleken. (Mint hat évvel előbb, azután két esztendővel utóbb.) Balszerencsés? Ez már persze mai értékelés. Alighanem jómagam is hajlok a múlt(am) szerény felülírására.

Alexa Károly

(Forrás: Magyar Hírlap)


Képtár


Nemzeti Fórum Országos Gyűlése
2019. március 2.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
18:00 Kölcsey Kör: A kultúra diktatúrája
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Budapest, Polgárok Háza 
2019. február 20. 18:00
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép