Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Nemzet és Szövetség


Kedves Barátaim! Tisztelt Orbán Elnök Úr! Képviselőtársaim!


Amikor egy népközösség vagy társadalom életében gyakran esik szó valamilyen értelemben az összefogás szükségességéről, amikor szűkebb-tágabb környezetünkből, de nyugat-európai és tengerentúli magyar közösségekből is egyre gyakrabban hangzik a felszólítás az összefogásra, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valami baj van, veszély fenyegeti a nemzetközösséget, de legalábbis történetének egy új fordulópontja előtt áll.

 

A magyar múltban ilyen történelmi helyzetek kényszerítették ki az érdekellentétek háttérbeszorításával vagy kiegyenlítésével az összefogást, a közös fellépést a nemzeti célok érdekében.

 

Gondoljunk a Rákóczi szabadságharc kezdetére, 1848-49-re vagy 1956-ra! Mindhárom esetben a zsarnokság, a megaláztatás, az igazságtalanság ellen támadt a felgyülemlett keserűség és indulat, s mindhárom esetben a nemzet puszta létének védelme, szabadságának kivívása volt a küzdelem tétje.

 

Voltak azonban a mi mostani helyzetünkhöz hasonlatosabb történelmi szakaszok, amikor látszólag nem fenyegetett közvetlen veszély, de a nemzet legjobbjai egészséges veszélytudattal előrelátón építkeztek és igyekeztek felkészíteni a nemzetet új helyzetekre és közös célok megvalósítására.

 

Ekkor is csak az erők egyesítésével, összefogással lehetett remélni a sikert.

 

A reformkorban Kölcsey Ferenc képviselte ezt a legkövetkezetesebben, amikor újra és újra az „egy pontra vonulás" követelményét emlegette.

 

A két világháború között Móricz Zsigmond fogalmazza az igényt a legnagyobb erővel, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szavaival: "... mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk."

 

Nem véletlen, hogy a rendszerváltás előtt, a Magyar Demokrata Fórum egyik előzményeként a tilalom és a tűrés hatására létrehozott Bethlen Gábor Alapítvány jelszavával éppen ez utóbbi mondatot választottuk.

 

Ennek az „egy pontra vonulásnak" és a nemzet java erőinek összefogása jegyében indultunk annak idején Lakiteleken, amikor az MDF-et létrehoztuk.

 

Természetes folyamatnak kell tekintenünk azonban azt, hogy a helyzet alakulásával együtt a viszonylagos egység felől a tagoltság felé mozdult el a politikai közélet, különféle érdekek, ideológiák ízléskörök szerint.

 

Ezt tekinthetjük a nemzeti-társadalmi létezés egészséges állapotának „békeidőben", hiszen a társadalom, az emberi közösségek általában többféleképpen tagoltak, s ennek - demokratikus viszonyok között - szükségképpen meg kell jelennie a politikai képviselet szintjén is, különféle civil szervezetekben, pártokban és a parlamenti képviseletben.

 

Kár volna tehát azon sajnálkozunk, hogy a többpártrendszer és a parlamentáris demokrácia viszonyai között valóban több pártra tagolódik a politika, és az országgyűlésben a választások révén ennek megfelelően alakul a képviselet.

 

Ez a természetes.

 

Ha nem így történik, akkor az bajt jelez.

 

Van-e ma olyan baj, fenyeget-e olyan veszély az ország és a Kárpát-medence magyarsága életében, amely jelen körülmények között, a többpártrendszer természetének a tudomásulvételével is több együttműködésre, nagyobb összefogásra int bennünket?

 

A szociálliberális kormányzat logikája szerint nincs semmiféle veszély, országvezetésük időszaka sikertörténet, többek között a kettős állampolgárságról szóló népszavazást is kormányzati győzelemként élték meg.

 

Holott pontosan ettől és az ezekkel rokon törekvésektől tekinthetjük veszélyeztetett helyzetűnek az egész magyarságot.

 

Magyarországnak nincs politikai védettsége az ellene ható globális törekvésekkel szemben, mint ahogy nincs kormányzati támasz a határainkon kívül a kisebbségi sorsában folyamatosan pusztított, létében fenyegetett magyarság számára.

 

A gazdaság után ma már a magyar élet erkölcsi és szellemi alapjainak, értékeinek és értéktudatának a szervezett rombolása folyik, a különféle devianciák nyílt vagy hallgatólagos támogatása, a közösségellenes magatartásformák iránti türelem és a türelmetlenség a nemzeti érzelmű megnyilvánulásokkal szemben akkor is, ha azok nem irányulnak senki ellen, nem sértenek más nemzetet, etnikai vagy vallási csoportokat.

 

Aki pedig korábban még hitt abban, hogy az Európai Unió és az abban való tagságunk alapvető gondjainkra megnyugtató választ ad, annak ma látnia kell, hogy ha itthon magunk nem teszünk rendet, az EU-ból nem érkeznek a csodák, de még kiszolgáltatottságunk is elmélyülhet.

 

Van-e hát ok és cél, mely a nemzeti érdekű összefogást ma indokolja, sőt: megmaradásunk érdekében követeli?

 

Van, talán több és súlyosabb is, mint bármikor.

 

A nemzeti erők mai megosztottsága ugyanis arra talán jó lehet, hogy a létező nézetkülönbségeket megmutassa, de arra semmi esetre sem, hogy a magyarság életében a kívánatos és lehetséges fordulatot előmozdítsa.

 

Mire kell tehát törekednünk?

 

Meggyőződésem szerint rövid távon arra, hogy a nemzeti oldalon - a működőképes szervezeti kereteket és a természetesen meglévő nézetkülönbségeket tiszteletben tartva - építsük tovább a minél szélesebb körű együttműködési rendszert a következő választásokra, hogy a szociálliberális koalíciót eltávolíthassuk a hatalomból.

 

A választásokkal egyidőben olyan nemzeti koalíciós kormány alakítását kell megtervezni, amely a szűkös pártérdekeken felülemelkedve képes lesz a kormányzati munka minden területén komoly nemzetpolitikai gondolkodásra és cselekvésre.

 

Ennek az összefogásnak célja az önkormányzati választás előkészítése, és távolabbi célja, hogy megszakítsa a négyévenként esedékes, úgynevezett „politikai váltógazdálkodás" semmire sem jó, semmire sem elég gyakorlatát, és hozzászoktassa a magyar választókat ahhoz, hogy nem a „jobb" vagy „bal" hamis alternatívájában kell gondolkodni a politikai hatalom dolgában, hanem abban, hogy pártok és kormányok magyar nemzeti célokat szolgálnak-e vagy sem.

 

A Nemzeti Fórum mindezek érdekében köt távlati együttműködési megállapodást a Fidesz - Magyar Polgári Szövetséggel, és ezeknek az elveknek az alapján mozgósítja több mint másfél évtizedes kapcsolatrendszerét.

 

Az MDF-ből kizárt, a kizárások miatt kivált képviselők után körénk szerveződik a tagság jelentős része is, és aktivizálja magát az a társadalmi erőtér is, amely nem hagyja a templomot és a kisiskolát, és ez a fiatalokkal is bővülő erőtér az eredeti, lakiteleki nyilatkozat törekvéseivel lesz képes közösségi munkára, áldozatra. Ma a Nemzeti Fórum az igazi MDF. Ez az életerős Nemzeti Fórum bővíti a Fidesz - Magyar Polgári Szövetséget, amikor szövetségre lépünk.

 

Legyen erős a Szövetségünk!

 

Lezsák Sándor

 

 

Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép