Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni
2015. február 20.

A szakmai megújulás alapértékeiről rendezett országos konferenciát a Nemzeti Művelődési Intézet 2015. február 16–18. között Lakitelek Népfőiskolán „Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni” címmel.

A konferencia célja az volt, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet országos irodahálózatában és szakmai központjaiban dolgozó munkatársakban elmélyítse mindazon értékekről való tudást, melyek alappilléreiül szolgáltak az elmúlt évek eredményeinek, és a szakmai munkában tudatosítsa a magasabb, nemzeti célokért cselekvést.

Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni

A konferenciát február 16-án Závogyán Magdolna főigazgató köszöntője nyitotta meg, aki méltatta az eddig elért eredményeket, és rámutatott arra, hogy az intézmény a szervezeti átalakulások után 2014-ben közvetítette és szilárdította meg értékrendjét. A konferencia a megyei feladatellátáshoz nyújt olyan eszme-szellemiségi kapaszkodókat, melyek egyes társágazatokban, illetve más szakmákban éppúgy jelen vannak.

A megjelenteket ezután – úgy is, mint a házigazda Lakiteleki Népfőiskola alapítója - Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke üdvözölte. Előadásában bemutatta a jelenleg is fejlődő, megújuló népfőiskola történetét, eredményeit és terveit, valamint össznemzeti célokat szolgáló eszmeiségét. „Nemzeti értékek ügyében nincs megalkuvás” – mutatott rá Lezsák Sándor, aki hangsúlyozta, a működő, összetartó közösségek tiszta forrásból származó értékek köré szerveződtek, és hagyományaink ma is biztonságot és tartást nyújtanak a mindennapokhoz.

A nap második előadója Bíró Zoltán a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója, Kölcsey-díjas irodalomtörténész volt, aki „A szellem napvilága” címmel tartott előadást a népi írók mozgalmáról. A népi írók ’20-as, ’30-as években kezdődő, egyfajta – a haza adottságainak megfelelő – parasztdemokráciát hirdető mozgalma, mely a politikai polarizálódással szemben egyfajta „harmadik utat” képviselt, a mai magyar társadalom számára is aktuális, érvényes üzeneteket fogalmaz meg. A népi írók szociográfiái elsőként hívták fel a figyelmet a helyi társadalom mélyebb megismerésének és elemzésének fontosságára, valamint az igényekhez és kihívásokhoz alkalmazkodó helyi megoldások lehetőségeire.

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kiadványaiból egy folyamatosan bővülő válogatás a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodáinak könyvtárában is elérhető lesz.

Dr. Bogár László közgazdász, egyetemi docens szerteágazó, világgazdasági kitekintést is nyújtó előadásában a nemzeti egység immun-szerepét részletezte a globális világban. Hangsúlyozta az erős nemzeti identitás- és közösségtudat kedvező demográfiai és népegészségügyi hatásait, valamint a nemzeti értékek tudatos gondozásának kedvező gazdasági hatásait.

Az aznapi program záró előadása a közösségi művelődés egy szívmelengetően szép gyakorlatát mutatta be: Szekér Tamás a Herényi Kulturális és Sportegyesület elnöke olyan lelkes lokálpatrióták közösségépítő kezdeményezéseiről tartott előadást, akik saját helyi értékeik őrzése és megosztása közben maradandót alkottak. Szombathely Herény nevű városrészében élénk kulturális-közösségi élet zajlik: a tevékenységek központja a Herényiek Háza, a korábbi kultúrház, melyet maguk a herényiek mentettek meg a lepusztulástól. Szimbolikus jelentőséggel bíró, népszerű nagyrendezvényük a közösségi kezdeményezésként indult Herényi Virágút, mely 2012-ben elnyerte a Nyugat-Dunántúl Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai Rendezvénye címet. A Magyarországon egyedülálló program során kilométernyi hosszú útvonalon harmincnál is több helyi – herényi és kámoni – virág-és dísznövénykertészet mutatja be és árulja portékáit a városrészben. A rendezvény különlegessége, hogy a részt vevő kertészek és vállalkozások közvetlenül kötődnek az program helyéhez.

Február 17-én a konferencia előadói között országos prominens személyiségek szerepeltek: prezentációt tartott Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke, V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár is.

Domokos László „Gazdasági kibontakozás és művelődés” című előadásában a művelődési célokra fordított és fordítható közpénzek felhasználásának prioritásait, szempontjait mutatta be gyakorlatból vett példákon keresztül, rálátást nyújtva a gazdaság fejlődésének és művelődési folyamatoknak az összefüggéseire.

Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni

Ezt követően az Állami Számvevőszék és Nemzeti Művelődési Intézet közötti mérföldkő-jelentőségű együttműködésre irányuló szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírására került sor: a dokumentumot az Állami Számvevőszék részéről Domokos László, a Művelődési Intézet részéről pedig Závogyán Magdolna főigazgató látta el kézjegyével.

A családok jólétéhez és biztonságához, az erős közösségekhez elengedhetetlen az egyéni és nemzetgazdasági kockázatok mérséklése a pénzügyi tudatosság növelésével. A megállapodás tárgyát képező együttműködés a felnőtt lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztésére irányul.

A témához kapcsolódva Sápi Ákos az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület elnöke pergő ritmusú, közérthető előadást tartott a mindennapok gazdálkodásáról és a pénzügyi tervezésről, képet adva a magyar lakosok, különös tekintettel a diákok pénzügyi tudatosságáról. Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület célja a pénzügyi intelligencia fejlesztése, a közérthető pénzügyi ismeretek népszerűsítése, valamint annak elérése, hogy a pénzügyi terület minden szereplője hosszú távú partnerként tekintsen egymásra és a fogyasztókra.

Püski István kiadóvezető „A nemzeti gondolat és a magyarság sorskérdései” című előadásában a Püski Kiadó eszmeiségébe és történetébe nyújtott betekintést. A Püski Kiadót Dr. Püski Sándor alapította 1939-ben Magyar Élet néven – ezáltal a legrégebb óta működő magyar kiadók egyike. Az évekig Amerikában a külhoni magyarság szellemi központjaként működő, majd a rendszerváltás idején hazaköltöző Püski Kiadó alapítása óta felvállalt missziója a magyar sorskérdésekkel foglalkozó írók, történészek, költők műveinek kiadása.

V. Németh Zsolt – környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár „A helyi értékek szerepe a település és a térségek fejlesztésben” című előadásában elsőként az államtitkárság különböző feladatai közötti összefüggéseket világította meg, majd a természetvédelem köréből a Nemzeti Parkok jelentőségéről beszélt, illetve kitért a Natura 2000 területek jelentőségére, melyek hozzávetőlegesen 20%-át teszik ki az országnak. Az államtitkár rámutatott, hogy a hungarikum szó ma már az államtitkárság nevében is ott van, jelezve, hogy nem valami alá vagy felé rendelve, hanem kormányzati szinten is hangsúlyos módon van jelen a szakpolitikában. Ismertette a hungarikum-piramis építőköveit és örömét fejezte ki, hogy az országban immár 368 helyen alakult értéktár bizottság.

Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni

A nap záró előadását Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár tartotta a kulturális alapellátás kormányzati céljáról. Kiemelte, hogy a közösségi művelődés járul hozzá a legjobban települési szinten a közösségek szervezésével a kulturális alapellátás – a kultúra eszközeivel történő életminőség növelés – kiteljesedéséhez. Ennek kapcsán megemlítette a Leleményes Hőseink programot, illetve a nagysikerű Kulturális Közfoglalkoztatási Programot, melyben az összes foglalkoztatási program közül a legmagasabb az elhelyezkedési arány. A kulturális normatíva minimumának meghatározása megfelelő finanszírozási alapokat teremtett a kulturális alapellátás megteremtésének: minden településen minimum 1.200.000 Ft jut kulturális és közművelődési célokra, ami 1790 településen emelte meg – egyes helyeken megtöbbszörözve – a kulturális normatívát.

Február 18-án a napot Jávorka Lajos plébános gondolatai nyitották meg a fizikai és lelki egészség összefüggéseiről és a család közösségének megtartó szerepéről.  Saját települése példáját felidézve említette, hogy Tiszakécskén a fiatalokat is megszólították egy igényfelméréssel, hogy aztán a javaslataik beépüljenek az önkormányzati fejlesztésbe, így erősítve a fiatalság kötődését szülőhelyükhöz. A plébános úr kifejezte azon meggyőződését, hogy a népművelőnek, a közösségi szakembernek, a lelkipásztornak közösen kell dolgozni a közösségekért.

Nemzetben gondolkodni – a nemzetért cselekedni

A közösségi művelődés magasabb, távlati céljait Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testületének elnöke fogalmazta meg „Közösségi művelődés – lokális társadalomfejlesztés – egységes nemzet” című előadásában. Az elmúlt években lezajlott kulturális rendszerváltás fontos stratégiai célja volt, hogy a helyi kultúrát visszajuttassák a közösségeknek: ezáltal jöhetett létre egy olyan rendszer, melyben az emberek közösen kamatoztathatják, amit kulturális szinten felhalmoztak. Ennek eredményeként a korszerű szemléletű közösségi művelődés ma már elválaszthatatlan a helyi társadalmak fejlesztésétől, mely elengedhetetlen az egységes, erős Kárpát-haza létrejöttéhez – az egymást támogató helyi közösségek organikus hálózatából álló nemzet tagjai egymással együttműködve képesek tenni boldogulásukért, gazdasági sikerességükért. A közösségi művelődésnek kiemelt szerepe van annak elősegítésében, hogy egy társadalom közösen élje meg a magyarságát, a hagyományait, a közös emlékeket – ami végső soron boldogulásának záloga is.

A program zárásaként Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója összegezte a tanácskozás legfontosabb gondolatait, s köszönetet mondott az előadóknak, hogy hivatali teendőik mellett hozzájárultak a program sikeréhez. Mint mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzeti háttérintézményeként fontosnak tartotta az intézmény vezetése, hogy az intézményrendszer küldetéséről, hosszú távú szakmai missziójának mibenlétéről átfogó képet nyújtson a hálózat munkatársainak. Ez a tájékozottság hozzájárul a szervezeti kultúra megújulásához és a hosszú távú stratégiai célok eléréséhez.

(Forrás: Nemzeti Művelődési Intézet)


Képtár


Nemzeti Fórum Országos Gyűlése
2019. március 2.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Budapest, Polgárok Háza 
2019. február 20. 18:00
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép