Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Nemzeti reneszánsz kell
2009. március 18.

Lezsák Sándor sohasem törekedett magas pozíciókba, jóllehet ő a rendszerváltás egyik legismertebb alakja. Nem a rangok érdekelték, hanem a formálódó események, egy új Magyarország esélyei. Két évtized telt el a rendszerváltás óta.

- Nemmel szavazott a képviselők többsége az Országgyűlés önfeloszlatására. Úgy tűnik, az ethosz utolsó szikráit is kioltotta a gyurcsányi kor a baloldali politikusokból.


- Ez már a Gyurcsány utáni korszak vegetáló része, politikai pocsolya. Machiavelli legjobb hazai tanítványa, a miniszterelnök tökélyre fejlesztette a hatalom megtartásának technikáját. Mindezek ellenére a szavazás előtt voltak olyan jelek, hogy a szocialista képviselők egy része, csoportja megtalálja vezetőjét, összekapaszkodnak, és véget vetnek ennek az országrontó rémálomnak. Olyanokról beszélek, akik egyéni képviselőként érzékelik a drámai válságot, s naponta szembesülnek a számonkéréssel, a sokasodó tiborci panaszokkal.


- Mégsem képesek átkelni a Rubiconon. Vajon miért?


- Félnek. Egymástól is félnek. A pártjukon belül elszigetelődtek, és visszaszorultak a választókörzetükbe, ahol a kormánytól remélt uniós beruházásokkal próbálják a mandátumot megtartani.


- Értelmes emberekről van szó, miért nem ismerik fel, hogy a szembefordulás, a tiltakozás lenne most az, amivel valóban megőrizhetnék valamennyire a hitelességüket?


- Gyurcsányék létrehozták az úgynevezett pályázati Magyarországot. Ez a szocialista kormányzat részéről a hatalmat politikai trükkökkel megtartó technikává vált, a képviselők tudatában pedig a fennmaradás lehetősége lett. Ebben a rendszerben Gyurcsány csak a feltétlen lojalitást fizeti meg, de azt viszont mindig megfizeti. Jelenleg tehát a remélt uniós milliárdok tartják össze a Magyar Szocialista Pártot.


- Fura, hogy a rendszerváltás huszadik évében így működik egy kormányzó párt. Hol történt a hiba?


- Volt rendszerváltás, de rossz az új rendszer. Az általunk is remélt új rendszerhez 1990-ben nem kaptunk kétharmados választói támogatást, akaratot, ezért illúzió maradt a radikális fordulat esélye. Végül is nem voltunk képesek együvé szervezni azt a társadalmi és szakmai erőteret, amely alkalmas lett volna az új rendszer gyakorlati kivitelezésére.


- Miben érte a legnagyobb veszteség a megalakuló Antall-kabinetet?


- Privatizáció, média, igazságtétel. E három kulcsfontosságú, rendszerváltó területen totális vereséget szenvedtünk. A parlamenti kétharmad hiánya, az Alkotmánybíróság ellenállása, a kedvezőtlen európai hozzáállás a médiaértelmiség többségét ellenünk nemcsak fölbátorította, de gátlástalanná is nyomorította.Honnan is lett volna erőnk ellenállni? Mintha csúzlival lőttünk volna a támadó vadászbombázókra. Íme, két évtized kellett ahhoz, hogy kialakuljon a nemzeti média minimális eszköztára, és érzékelhetővé váljon, bővüljön a sajtótisztesség.


- Azt mondja, rossz ez a rendszer. Milyet látna helyette szívesen?


- Az eredeti programunk egyik forrásvidéke a két világháború közötti népi írók mozgalma, gondolatvilága volt. Móricz Zsigmondtól Szabó Dezsőn, Németh Lászlón, Gombos Gyulán át Bibó Istvánig, Illyés Gyuláig. A médiaértelmiség többsége fölhördült. Harmadik út? Kert-Magyarország? Saját út? Magyar út? Mucsainak, naiv ábrándozónak tartottak bennünket, jó fizetségért gúnyolódtak. Most, két évtized után érzékelhető, hogy mire képes a Disznófejű Nagyúr, a pénz hatalma. Országokat és családok százezreit hajszolja adósságcsapdába, létbizonytalanságba, kiszolgáltatott nyomorúságba. A rendszerváltás kezdete óta a magukat átsminkelő kommunisták, az újkapitalista haszonélvezők és a neoliberális szabad demokraták olykor már hisztérikus stílusban támadták az egykori, az eredeti MDF-ben megfogalmazott gondolatokat. A nyugodt erőt szétverték, most a hideg és számító, nyugodt erőszak rongálja az ország idegrendszerét. MDF-en belül és azon kívül is.


- Orbán Viktor azt mondta évértékelő beszédében, hogy elkerülhetetlen a hatalmon levők elszámoltatása. Ügy éppenséggel van elég. De már nagy erővel folyik a kimagyarázkodás is.


- Régi igazság: erkölcs és jog nélkül az állam elvetemült rablóbanda, a korrupció melegágya. Büntetlenül nem maradhat a bűn.


- Gyilkosságok, zsarolások, uzsorás bosszúk hétről hétre. Sajnos ez is a mai Magyarország.


- A rendszerváltásnál elfogadható volt a közbiztonság, mert a rendőrök hivatástudatból is a váltás mellé álltak. Feladatuk az volt, hogy tartsák fenn a közrendet, ezt tisztességgel teljesítették. Horn alatt jelent meg a rendőrség szervezetében a pártpolitika, 2006 őszén ennek pedig már a drámai következményeit éltük meg. Egy gyurcsányista kisebbség uralja most az életünket, így a rendőrséget is, ez kényszeríti arra, hogy a hatalmon lévő elit védelmével a szükségesnél többet foglalkozzon. Így volt ez most, március 15-én is. A közbiztonság teljes széthullásának következménye, hogy ma Magyarországon néhány ezer bűnöző megfélemlítheti, sakkban tarthatja a tízmilliós Magyarországot. Nincs határozottság a bűnüldözésben, nincs következetesség az ítélkezésben. Nem véletlen, hogy a kormány szinte eszelősen kitért a Fidesz "három csapás" elnevezésű szigorító javaslata elől.


- Bokros jelölése az MDF végjátéka. Mintha Dávid Ibolya épp azt a feladatot kapta volna, hogy űzzön csúfot a Lakiteleken alakult demokrata fórumból, ezáltal pedig a rendszerváltásból is.


- A Dávid-munkacsoport ténykedése újra megerősítette bennem, hogy hamis az a mondás, miszerint legszebb öröm a káröröm. Nem tudok örvendezni az MDF szánalmas vergődésén. Az elmúlt húsz esztendő egyik legtaszítóbb óriásplakátja úton-útfélen azt harsogja, hogy "megígértük, eltemettük". Többen mondják, hogy a koporsóról lemaradt a felirat: MDF. De még ez a gyalázatos végjáték sem képes az MDF klasszikus múltját "végképp eltörölni". A rendszerváltó évek kezdeti próbatétele itt a Kárpát-medencében százezrek közös élménye marad. Ebből bennünket, "a borzalmas tagságot" kizárni nem lehet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az összefogás erejével legyen ezen a területen is egészséges igazságtétel. És lesz is. Mint ahogy lennie kell mindenütt. Mert egyre erősebb az országban az az új többség, amely nemzeti reneszánszt követel.
Pályakép

Lezsák Sándor 1949. október 30-án született Kispesten. Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, 1968-ban érettségizett a Madách Imre Gimnáziumban. Érettségi után 1968-ban kocsikísérő, rakodómunkás, majd 1969-ben könyvtári segédmunkás az Országos Széchényi Könyvtárban. 1969 szeptemberében Lakitelekre költözött, öt évig képesítés nélküli tanító a szikrai tanyasi iskolában. 1971-től a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola levelező tagozatán tanult. 1987. szeptember 27-én háza udvarán, a "lakiteleki sátorban" alakult meg a Magyar Demokrata Fórum. 1988. szeptember 3. után tagtoborzásba kezdett a már legális mozgalom számára. Az MDF I. országos gyűlésén (1989. március) elnökségi taggá, majd 1989 októberében alelnökké választották. 1991-től a Lakitelek Alapítvány kuratóriumának az elnöke, a Lakitelek Népfőiskola igazgatója. Az 1994. évi országgyűlési választásokon parlamenti mandátumot szerzett. 2004. október 27-én kizárták az MDF-frakcióból, független képviselőként folytatja törvényhozói munkáját, nem sokkal később pedig több kizárt, illetve kilépett MDF-es képviselővel együtt létrehozta a Nemzeti Fórumot, amelynek a mai napig elnöke. A 2006. évi országgyűlési választásokon egyéni mandátumot szerzett, a Fidesz-frakció tagja, az Országgyűlés alelnöke.Megmaradásunk gondja

"A magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott. Népmozgalmi erejében megroppant, önhitében és tartásában megrendült, kohéziójának kapcsai tragikusan meglazultak, önismerete megdöbbentően hiányos, összeomlással fenyegető gazdasági válságnak néz elébe. A magyar etnikumot példátlan széttagoltság sújtja. Nemzetünknek nincs közösen vállalható jövőképe. Az országot megrázó társadalmi-gazdasági válság, a demokrácia, a politikai intézményrendszer elégtelensége, a közerkölcs súlyosbodó gondjai, a kulturális élet, a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradásunk gondjai kaptak hangot az eszmecsere során. A magyarság esélyeit kutató jelenlevők és felszólalók a józanság és megfontoltság jegyében igyekeztek mérlegelni a kilábalás és a kikerülhetetlen megújhodás, az igazán hatékony reformok módozatait."

Mintha csak ma írták volna, pedig ez az 1987. szeptember 27-én született híres Lakiteleki nyilatkozat egy részleteAz író kézjegyei

Lezsák Sándort nemcsak politikusként, íróként is jól ismeri a hazai közvélemény. Irodalmi pályafutását korán kezdte, 1977-ben már az írószövetség Fiatal Írók József Attila Körének a vezetőségi tagja volt. Még abban az évben a Szocialista Kultúráért miniszteri kitüntetésben akarták részesíteni, de visszautasította az elismerést, a kitüntetést pedig nem vette át. Megjelent versesköteteinek címe a Békebeli éjszaka (1983) és Fekete felhő, teafű (1988). Szörényi Leventével rockoperát is írt, ez volt a nagy sikerű Atilla. Nyolcvan vödör levegő című drámáját többször is bemutatták, munkásságát már 1982-ben a Kilencek Irodalmi Díjjal, 1984-ben a clevelandi József Attila Társaság irodalmi díjával, 1990-ben a floridai Helikon Nemzetközi Kulturális Társaság díjával, 1993-ban pedig Pilinszky János-díjjal honorálták.


Sinkovics Ferenc
Magyar Hírlap

 


Képtár


A gördeszkás pap Lakiteleken
2019. február 12.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
18:00 Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Budapest, Polgárok Háza 
2019. február 20. 18:00
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép