Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Oszkó Péter pénzügyminiszter válasza Lezsák Sándornak
2009. május 11.

Oszkó Péter pénzügyminiszter Lezsák Sándor „Ellenőrzi-e a pénzügyi felügyelet a forint leértékeléséből fakadó banki törlesztőrészletek és kamatterhek emelkedésének az indokoltságát?" című írásbeli kérdésére válaszolt május 5-én.

 

Kapcsolódó hír:

 

 

PÉNZÜGYMINISZTER


Tárgy: Válasz a K/9503. számú
„Ellenőrzi-e a pénzügyi felügyelet a
forint leértékeléséből fakadó banki
törlesztőrészletek és kamatterhek
emelkedésének az indokoltságát?" című
írásbeli kérdésre

 

Lezsák Sándor úr
országgyűlési képviselő


Budapest

 


Tisztelt képviselő úr!


Az Ön által feltett fenti tárgyú kérdéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.


Mindenekelőtt szeretném rögzíteni, hogy a törlesztő-részletek emelkedésének csak egyik oka az adott deviza forintban kifejezett árfolyamának változása. A magasabb fizetési terhek másik oka a változó kamatozású hiteleknél a kamat emelkedése a bankok növekvő finanszírozási költségei miatt. Emellett vitathatatlan, hogy a bankok esetenként várható veszteségeik, céltartalék-képzési kötelezettségeik kompenzálása céljából is a hitelfelvevő számára kedvezőtlen költségterheket állapítanak meg.


A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban Hpt.) már korábban is úgy rendelkezett, hogy kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt - külön pontban - a pénzügyi intézmény számára meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére egyértelműen lehetővé teszi. A kamatváltoztatás módját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közvetlenül nem befolyásolhatja.


Mindezeken túlmenően a hitelintézetek egyoldalú szerződésmódosítási lehetőségének korlátozása és az ügyfelek megfelelő tájékoztatása érdekében a kormány - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ajánlását, valamint a Gazdasági Versenyhivatal javaslatait is figyelembe véve - kezdeményezte a Hpt. módosítását, amit az Országgyűlés 2009. március 23-án elfogadott. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XIII. törvény augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint a pénzügyi intézmények csak akkor emelhetik a kamatot, ha a szerződés az adott kamatelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetővé teszi. Természetesen, ha a változás a hitelfelvevő számára kedvező irányú, a bankoknak azt is érvényesíteniük kell. Annak érdekében, hogy az ügyfelek valóban értesüljenek a változtatásról, a hatálybalépést 60 nappal megelőzően postai úton, vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is tájékoztatni kell az adósokat.


A kamat kedvezőtlen módosítása esetén az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására is.


Az új rendelkezéseket a korábban megkötött kölcsönszerződés, vagy pénzügyi lízingszerződés módosítása esetén is alkalmazni kell, ide nem értve a szerződés alapján jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződéseket. A pénzügyi intézmény ezért köteles ezen szerződések módosítását a törvény kihirdetését követő kilencven napon belül kezdeményezni.


Az új rendelkezés azt is előírja a pénzügyi intézmények részére, hogy az általános szerződési feltételek módosításáról a Felügyeletet is tájékoztatni kell.


Mindamellett a PSZÁF-nek nincsenek, és nem is lehetnek olyan jogosítványai, amelyek alapján a hitelfelvevők banki adósságszolgálatának mértékét egyidejűleg ellenőrizhetnék, kifogásolhatnák vagy korrigálhatnák. A bank és a hitelfelvevő között magánjogi szerződés jön létre, amelynek körülményeit és feltételeit a piacgazdaság maga kell, hogy szabályozza.


Mindezek rögzítése mellett jelzem Képviselő úrnak, hogy a kormány maga is érzékeli, hogy a lakossági devizahitelek a hazai bankrendszer egyik veszélyes és széleskörű társadalmi-gazdasági kockázatokat rejtő elemévé váltak. A kérdés megoldására a kormánynak korlátozottak az eszközei. Figyelünk a nemzetközi tapasztalatokra, és készek vagyunk minden racionális javaslat megfontolására és támogatására, amely a hitelfelvevők terheit és a bankok kockázatait egyaránt képesek csökkenteni.


Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.Budapest, 2009. május 5.


Üdvözlettel:


Dr. Oszkó Péter                     

 

 


Képtár


Fülöp Sándor kiállításának megnyitója Lakiteleken
2018. december 1.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
Kölcsey Kör: Népfőiskola, 2019
Budapest, Polgárok Háza
2018. november 21. 18.00
Művészet és társadalom - Klebelsberg Hét
Budapest
2018. november 17-18.
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép