Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
P. Berszán Lajos atya és a Mindszenty Emlékérem
2016. november 4.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke Berszán Lajos atyát laudálta. A beszéd elhangzott 2016. november 4-én a Parlamentben, a Mindszenty Emlékérem átadás alkalmából.

P. Berszán Lajos atyának, címzetes kanonoknak, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum alapítójának és nyugalmazott igazgatójának, – vagy ahogyan a faluban, Gyimesfelsőlokon megszólítják, emlegetik: Pap bácsinak – a Mindszenty Társaság Mindszenty Emlékérmet ad át.

Pap bácsi – ha van hangfestő kifejezés, ez szeretet-festő kifejezés, megszólítás. Ez a megszólítás ott úgy hangzik, mint amikor a gyermek virágot ad az Édesanyának.

Mindszenty Emlékérem viselésére a keresztény hit, továbbá a keresztény világnézet védelmében és megerősítésében sokat tett személyek érdemesülnek. P. Berszán Lajos atya, pap bácsi, és címzetes kanonok életútjának sok mozzanata igazolja, hogy a Mindszenty életmű vonzerejében él.

Pap bácsi - Lajos atya - 1943. január 15-én született Sepsiszentgyörgyön, de felnevelő szülőföldje az akkor Háromszék megyei Zágon Mikes Kelemen szülőfaluja. Magyar állampolgárnak született, a mai szóhasználat szerint a „kis magyar világban”. Rögös volt az életútja mind a családját ért megpróbáltatások miatt, mind a kommunista román diktatúra magyarságot, és kereszténységet elnyomó politikája miatt. Akárcsak Mikes Kelemen, ő is félárvaként nőtt fel. Édesapját már öt éves korában elveszítette, és attól kezdve özvegy édesanyja gondoskodott a taníttatásáról.  Gyulafehérváron érettségizett. Itt végezte el a Római Katolikus Hittudományi Főiskolát Márton Áron püspök segítségével és támogatásával. A nagy püspök szentelte pappá 1966. április 17-én, Márton Áron püspök, miután pappá szentelte, egy vadonatúj reverendát ajándékozott neki, akárcsak a többi frissen felszentelt paptestvérének. Ennek a jóságos és gyakorlatias gesztusnak máig tartó emléke, és hatása, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumban végzős, és ballagó diákok ruhát, vagy ruhaanyagot kapnak útravalóul.

Nagyon nehéz időkben szentelték pappá Berszán Lajost, akkor, amikor semmiféle reális esélye nem volt arra, hogy a küldetését kibontakoztassa. A Ceauşescu-rezsim folyamatosan vette el a katolikus egyház még meghagyott javait, szigorú korlátok közé szorította a papi utánpótlás lehetőségeit, megtiltotta a körmeneteket. Embert próbáló feladat volt a pislákoló hitélet fenntartása. Pap bácsi egyházi szolgálatának a fele ezekre a nehéz évekre jutott. Segédlelkész, majd plébános volt a történelmi Magyarország öt volt megyéjének falvaiban, így Görgényüvegcsűrön, Csíkszentgyörgyön, Magyarszarvaskenden, Feltorján és Tekén. Tizennyolc évig, 1982 és 2000 között Gyímesfelsőlok egyházközségének volt a plébánosa.  Papnak, tanítónak, gazdasági vezetőnek kellett lennie egy személyben. Papi tevékenységét átlengte az a hivatástudat, amit aranymiséje alkalmából egy zsoltárból vett idézettel nyomatékosított: „Isten ígéretét ünneplem, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsolt 56,5).

1990 júniusában volt az az első szabad pünkösd, amikor negyven évnyi kényszerhallgatás után Középlokról ismét mehettek a hívek a csíksomlyói búcsúba. Az alsó Gyimesből elindultakat Középlokon már ezres tömeg várta templom előtti téren. Innen ment a három keresztalja búcsúmenet Csíksomlyó felé.

Az ismét engedélyezett csíksomlyói búcsú ültette el azt a gondolatot a debreceni katolikus értelmiség között, hogy Középlokon célszerű lenne egy zarándokház létrehozása, ahol a messziről jött búcsújárók megpihenhetnek.  Lajos atya hamar ráérzett arra a gondra, hogy a zarándokház az év nagy részében kihasználatlan maradna, - ugyanakkor egy ilyen épületet jól tudna hasznosítani a Gyimesek völgyében hiányzó gimnáziumi oktatás. 1992-ben hozta létre a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének debreceni csoportja a „Sziklára Épített Ház Alapítványt”. Az Alapítvány és még sok önzetlen adakozó támogatásával indult meg a középiskola építése. 1993. május 28-án jött el Bálint Lajos, Erdély első érseke, hogy megáldja az iskola első alapkövét.  Az épülő iskola Árpád-házi Szent Erzsébet nevét vette fel, aki mindössze 24 évet élt, és mégis rövid élete alatt a világ egyik legismertebb karitatív adakozó szentje lett. Szent Erzsébet IV. Béla királyunk húga volt. Hivatásának tekintette a szegények megsegítését és a gyermekek nevelését. Neve példaadás az iskola számára, hiszen a 800 évvel ezelőtt élt szenttel azonos célokat követ az intézmény: a szegény sorsból származó, tovább tanulni vágyó gyermekek megsegítését. 1994. szeptember 15-én indította el a középiskola a működését, akkor mindössze 30 diákkal. Az iskola évről évre bővült. Annak idején már a legnagyobb székely, Orbán Balázs is felfigyelt arra, hogy a gyimesiek kalákában építettek papi lakot, iskolát, kántori lakást.  Ez alkalommal is így történt, egész Középlok összefogott a középiskola és kollégium építése során. 1996-tól kezdődött az átköltözés a folyamatosan készülő új épületrészekbe. 2010-ben már nem csak gimnázium működik az intézmény keretében, hanem óvoda, általános iskola, és kollégium is. Sok a messzebb lakó tanuló is, mert az iskola tevékenysége kiterjedt Moldvára is. Innen sok fiatal keresi fel az iskolát, hogy itt az anyanyelvükön tanulhassanak. Berszán Lajos igazgató jó szemmel válogatta meg a tanárokat, mert az érettségin sikeresen vizsgázó diákok aránya megyeszinten a legmagasabbak között van. A több ezer végzett közül sok diákot vettek fel Kolozsváron a Babes–Bolyai Egyetemre, Marosvásárhelyen színiakadémiára és az orvosi fakultásra, Csíkszeredában informatika és angol szakra, Gyulafehérváron teológiára, Kézdivásárhelyen, Hunyadon és Székelyudvarhelyen a tanítóképzőbe, illetve az egészségügyi főiskolára.

Berszán Lajos atya, a Pap bácsi munkásságát eddig is több rangos kitüntetéssel ismerték el. 1996-ban Julianus-díjat kapott, 1999-ben Márton Áron-emlékérmet, 2004-ben Magyar Örökség díjat,  és Románia oktatási érdemrendjét – Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Cavaler – 2005-ben a Köztársaság Elnökének Érdemérmét, és a Pro Hargita Díjat, amit a Hargita megyei önkormányzat szavazott meg a számára. Ma a Mindszenty Emlékéremmel gazdagodik Lajos atya, a Pap bácsi hitéleti és közéleti elismeréseinek a sorozata.

Végezetül aranymisés jelmondata: „Isten ígéretét ünnepeljük, nem félünk, ember mit árthat nekünk.” Visszhangozzon bennünk külön-külön és a gyimesi világban Pap bácsival együtt is: „Isten ígéretét ünneplem, nem félek, ember mit árthat nekem”.

 

Lezsák Sándor

 

(Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke Berszán Lajos atyát laudálta. A beszéd elhangzott 2016. november 4-én a Parlamentben, a Mindszenty Emlékérem átadás alkalmából.)


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Faluszépítő Társaskör XI. összejövetele
Időpont: 2019. december 17., 18 óra

Helyszín: Lakitelek, Művelődési ház
Zoboralja Értékfeltáró Kollégium Zárókonferenciája
Időpont: 2019. december 14., 10 óra

Helyszín: Pográny, Kultúrház
Képviselői fogadóóra Kiskunfélegyházán
Időpont: 2019. december 13., 16 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép