Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
P. Szőke János SDB emlékére
2012. január 22.

P. Szőke János SDB szatmári és nagyváradi kanonokra, kolozsmonostori apátra emlékezünk, aki január 6-án életének 85-ik, áldozópapságának 58-ik évében hunyt el.

Szőke atya a Lakitelek Alapítvány kuratóriumának közel másfél évtizedig volt elnöke és a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi tisztségét is betöltötte, áldozatos munkájával a nemzet felemelkedését segítette.

2012. január 21-én, szombaton 10.00-kor a budapesti Szent István-bazilikában Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek mutatott be szentmisét lelki üdvéért, majd 2012. január 23-án, hétfőn, Csorváson a 12.00-kor kezdődő szentmise után, 13.00-kor helyezték örök nyugalomra a városi köztemetőben a családi sírban. A szentmisén és a temetésen is részt vett Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke.

Az alábbiakban közöljük Habsburg–Lotaringiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnökének búcsúztató gondolatait: „Kedves gyászoló közösség, akik azért gyűltünk össze, hogy Szőke János atyától búcsúzzunk! Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam a mai napon néhány személyes gondolatot elmondani egy olyan papról és jó barátomról, akivel több, mint negyed századon át szoros kapcsolat fűzött össze.

Engedjék meg, hogy néhány mondatot idézzek itt Szőke atya végrendeletéből: „Életemet Isten akaratából jó szüleim közreműködésével kaptam, nekik köszönöm meg papi és szalézi hivatásomat. Gyarló emberi életemet befejezve tapasztaltam, hogy bűneim ellenére Isten irgalmas volt hozzám. Életemet Ő irányította. Igyekeztem követésére. Emberi gyarlóságból sokat vétkeztem. Ezért esedezem az Úr irgalmáért. Ebben a szellemben kérem rokonaim és rendtársaim imáit is.“

Ezek az egyszerű és szerény szavak betekintést engednek egy nagy ember mélységesen alázatos belső életébe. – Ilyennek ismertem mindig, és ezért mindig különösen is csodáltam az ő személyiségét.

Barátságunk és közös munkánk hosszú évei alatt nagyon jól megismerhettem Szőke János atyát:

Megismertem erős és bátor személyiségét, tántoríthatatlan céltudatosságát – de az olykor bizony nyers és csiszolatlan stílusát is, amitől engem sem kímélt meg. Azonban ez csak a külső látszat volt, soha nem tudta elrejteni mély lelkiségét és kifinomultan érzékeny belső életét.

Törekvéseiben és küzdelmeiben soha nem önző szándékok vagy saját érdekei vezérelték, mindig és kizárólag nemes cél mozgatta, és ez az apostoli lelkület hajtotta, hogy egész életét feláldozza és szolgálatába állítsa felebarátainak:

  • a magyar ifjúság katolikus nevelése ügyében,
  • az emigrációban élő magyarság lelki gondozásáért, valamint
  • a kommunizmus alatt üldözést szenvedő Egyházért Magyarországon, a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben – 20 éven keresztül tevékenykedett az Üldözött Egyházak Segélyszervezetében. Ez idő alatt százhetvenöt alkalommal járt ezekben az országokban.
  • elkötelezetten dolgozott a kommunista diktatúra után az új evangelizáció ügyéért:

Ez az evangelizációs tevékenység többek között az általa alapított Don Bosco Kiadó és a „Vértanúink, Hitvallóink“ füzet kiadásával valósult meg. Ez a füzet ma harmincötezer olvasóhoz jut el. Ezenkívül ő hívta életre a Magyar Egyházért, hazánkért és a boldoggá avatások ügyéért azt az imahadjáratot, amelyhez időközben mintegy egy egész négy tized millióan csatlakoztak.

Majd miután visszatért idősebb korában véglegesen hazájába, Magyarországra, életének talán a legnagyobb kihívását vállalta magára: eszköze és kezdeményezője lett a Kárpát-medence egész területéről a számtalan boldoggá avatási eljárásnak, amelyek a huszadik század magyar vértanúinak és hitvallóinak állítanak emléket.

Az ő fáradhatatlan munkásságának köszönhetjük, hogy a Magyar Egyház eközben 5 új boldogot kapott ajándékba:

Romzsa Tódor görög katolikus ungvári püspököt, Salkaházi Sára Szociális testvért, Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspököt, Bogdánffy Szilárd nagyváradi és Scheffler János szatmárnémeti püspököket.

További 8 eljárás van jelenleg is folyamatban.”

Sajnos Szőke atya halála nem engedte, hogy két legnagyobb célját elérje: Mindszenty bíboros és Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárása még nem zárult le.

Biztos vagyok benne, hogy ez a két nagy szentéletű főpásztor – akiket Szőke atya oly jól ismert – tárt karokkal várta őt az örökkévalóságban.

János atyának egy szeretetreméltó tulajdonságát szeretném még mindenképp megemlíteni: Ez a humorérzéke, amely mindig jelen volt az életében, és még a nehéz helyzetekben sem hagyta el őt.

Hadd mondjak el erről egy rövid történetet, szemléltetve, hogyan vette a legnehezebb akadályokat is – mint ahogy amikor éppen ekkor is egy óriási feladat előtt állt:

A kilencvenes évek elején együtt utaztunk Rómába, hogy első alkalommal látogassuk meg a Boldoggá avatási Ügyek Kongregációját. Azokkal az emberekkel akartunk megismerkedni, akik majd a legfontosabbak lesznek munkánkban. Mivel egy kicsit korábban érkeztünk, úgy döntöttünk, hogy lent várakozunk. Hirtelen befordult az udvarra egy kis szállító autó, amelyből egy fiatal pap és egy apáca ugrott ki. Nagy igyekezettel láttak neki, hogy az autóból kipakoljanak rengeteg kartondobozt, amiket pont előttünk kezdtek feltornyozni. Egyre több doboz állt előttünk, és mindegyik egy szép piros szalaggal volt átkötve. Kérdésemre, hogy mi történik most itten, ezt a választ kaptam: „Egy új boldoggá avatási eljárás anyagait hoztuk a kongregációnak.” Szőke atya elsápadt egy kicsit, amikor ezt mondtam neki: „Én csak a Mindszenty Alapítvány elnöke vagyok, de önnek atya sajnos mostantól ezt az egész munkát el kell végeznie! “Az atya röviden és szárazon így válaszolt? „Igen, de a szalag, az már megvan!“

És valóban az utolsó leheletéig ez volt az ő munkája, hogy ezeket a kartondobozokat fáradságosan megtöltse magyar nemzetünk sok vértanújának és hitvallójának sikeres boldoggá avatási eljárási anyagával.

Tisztelettel hajlok meg ez előtt a férfi előtt, aki barátom volt, a Magyar Katolikus Egyház nagy alakja, és akinek valódi nagyságát és jelentőségét majd csak a jövő fogja megmutatni és felismerni.

Imádkozzunk hálatelt szívvel Szőke János atyáért, és kérjük Magyarország új boldogjainak, és a jövőben boldoggá avatandóknak közbenjárását is Egyházunkért és Hazánkért.”


Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép