Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Páter Vezér Ferenc újratemetésén

Elnök úr!

Érsek atya!

Tartományfőnök úr!

Gyászoló és emlékező, emlékeztető gyülekezet!

Ez a régóta várt újratemetés nem csak arról szól, hogy méltóképpen pótoljuk az elmaradt végtisztességet, és végső nyughelyén gyászoljuk Páter Vezér Ferenc pálos szerzetest.

Erre az újratemetésre nekünk is, a kommunista vészkorszakot túlélőknek is erősen szükségünk van. Ez az újratemetés része annak a történelmi igazságtételnek, ami a közelmúltat megtisztítja a hazugságoktól, értékeit fölragyogtatja, és mindez segíthet tájékozódni a jelenvalóságban, és ez adhat biztonságot a jövendő formálásához.

Ez az újratemetés legyen a keresztény magyar gondolkodás és cselekvő akarat bizonyítéka: amit leromboltak, azt újra fölépítjük, amit elvettek, azt visszahódítjuk, akit elüldöztek, azt hazasegítjük, akit meghurcoltak, bebörtönöztek, akit legyilkoltak, annak lehetőségeink szerint igazságot szolgáltatunk.

Mennyi a sok jeltelen sír!

Történészeink, a még nem kellően föltárt levéltári dokumentumok miatt csak hozzávetőleg határozzák meg az 1945 után politikai okból meghurcoltak és elítéltek számát.

1953-ig Magyarországon 650 ezer letartóztatás történt, 200 ezer embert kényszerítettek többnyire bírói ítélet nélkül a szögesdróttal elkerített munkatáborokba. Koholt vádak alapján kétezer embert végeztek ki. A jeltelen sírokba eltemetett áldozatok azonosítása és újratemetése 1989 óta tart és még ma sem fejeződött be.

Tisztelettel hajtom meg fejemet azok előtt, akik a szocialista-kommunista hatalom veszedelmes évtizedeiben megőrizték Páter Vezér Ferenc emlékét, igazságát, vértanúságát, és akik az újratemetés gondolatát fölerősítették, előkészítették, megvalósították.

Gyászoló, emlékező és emlékeztető gyülekezet!

A második magyarországi kommunista vészkorszak idején, 1945 után Rákosiék egyik célja az évezredes keresztény gyökerek roncsolása, megsemmisítése, a keresztény hitélet, a vallás elsorvasztása volt.

A szerzetesrendek fölszámolásával, Mindszenty bíboros, hercegprímásunk bebörtönzésével, papok százainak letartóztatásával, megkínzásával, politikai perekkel, kivégzésekkel és brutális gyilkosságokkal akarták megtörni az ellenálló katolikus egyházunk erejét.

A hamis vádakkal letartóztatott Grősz József kalocsai érsek nevéhez 24 pert kötöttek, közel félezer embert hallgattak ki és kínoztak meg testileg, lelkileg. 216 embert ítéltek börtönbüntetésre és 15 embert pedig kivégeztek.

Köztük volt a pálosrendi szerzetes, Páter Vezér Ferenc, aki hitvalló magyar katolikus volt az embertelenségben, akit a gyilkos kommunista gépezet vértanúink sorába emelt, mert pap volt, mert védelmezte a lányokat, asszonyokat az erőszaktól, a gyalázattól, mert a Páter közösséget szervező és oltalmazó képességétől, szilárd jellemétől rettegett a barbár hatalom. Ez a háború utáni kommunista vészkorszak szovjet mintára működött. Elég idézni Dzserzsinszkijnek, a CSEKA, az első szovjet titkosszolgálat alapítójának Magyarországon is alkalmazott utasítását: ”Nyomozás közben ne keressenek dokumentumokat és bizonyítékokat arra, hogy mit tett vagy mit mondott a vádlott. Az első kérdés, amelyet föl kell tenni neki az, hogy milyen osztályhoz tartozik, mi a származása, neveltetése, iskolája, foglalkozása.”

Vezér Ferenc atya pap volt, a kommunisták szerint eredendően bűnöző, és a korabeli „törvényesnek” tekintett bolsevik eljárásban ennyi tehát elegendő volt a kényszervallatáshoz, a válogatott kínzásokhoz, a hamis tanukhoz, börtönhöz, akasztófához.

Amikor meghajtjuk fejünket Vezér Ferenc újratemetésén pálosszentkúti sírja előtt, idézzük föl az alföldi tanyavilág és falvak népének háborús szenvedéstörténeteit, a megszálló katonák és fosztogató bandák kegyetlenségeit, a megalázó erőszakot, gyötrelmeket, és idézzük föl a háború utáni gyorsan elillanó reményt, a keserű csalódást, a kommunista vészkorszak gátlástalan és gyilkos terrorját, százezrek szájzáras kínlódását, elfojtott vágyait, az egekbe suhogó imák millióit, és idézzük meg mindazokat, akiknek nevét, történeteit, lelket gyógyító legendáit megőrizte az emlékezet, akikről évtizedeken át csak suttogva lehetett szólni, mert – Illyés Gyulát idézem - : ”Hol zsarnokság van, /ott zsarnokság van… nemcsak a titkon/ félig nyílt ajtón/ ijedten/ besuttogott hírekben/ a száj elé hulltan/ pisszt jelző ujjban/…mert hol zsarnokság van, ott zsarnokság van.”

A zsarnoksággal szembeszállni, kedves Páter, rendkívüli erő kell. Az európai civilizáció keresztény gyökerei táplálták benned a hitet, az ősi magyar pálos rend adott Néked erőt és rendíthetetlen méltóságot a kommunista terror és gyűlölet iszonyatában. Testedet meggyötörték, megkínozták, de a hívő lélek sérthetetlen, sebezhetetlen, legyőzhetetlen. Gyilkosaidat ezzel bünteti a Jóisten, és ez a büntetés több mint életfogytiglan, mert a kommunista diktatúrák által elkövetett bűnök, ahogyan más történelmi gaztettek - soha nem évülnek el.

Azzal a tudattal – nem búcsúzom, hanem – köszöntelek kedves Páter Vezér Ferenc, hitvalló társunk a mai küzdelemben, hogy végső nyughelyed, keresztény hitünk és magyarságunk zarándokútjának legyen eszméltető állomása, ahol az üldöztetést szenvedett pálos szerzetesekért mondott imáink erősítse a Pálos rend küldetését, erősítse keresztény hitünket, hazánkat, nemzetünket.

Atya!

Az Úr békéje legyen velünk mindenkor!

Képtár


Nemzeti Fórum Országos Gyűlése
2019. március 2.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Budapest, Polgárok Háza 
2019. február 20. 18:00
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép