Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Pető Ferenc szoboravató ünnepségén

A politikai tilalom és tűrés határán 1979 májusában Korszerű nemzeti önismeret címmel Illyés Gyula és Csoóri Sándor segítségével szerveztük meg Lakiteleken a fiatal írók kétnapos tanácskozását. Ezt követően neveztek bennünket, akkori fiatal írókat Tollas Tiborék „búvópatak nemzedéknek.”

Ezt az elismerő, megtisztelő megnevezést én most a Pető Ferenccel is beazonosítható „búvópatak emigráció” kifejezésre bővítem.

A magam személyes élménye a „búvópatak emigráció”. Azok a magyarok, akiket a kommunista és a náci vészkorszakok hazánkból, a történelmi hazából menekülésre kényszerítettek, akik Európa szabad országaiban és túl a tengereken, az óceánon is túl éltek száműzetésben, de a nemzetünkhöz hűségben, és hazai kapcsolatokat kiépítve segítettek bennünket tiltott hírekkel, újságokkal, könyvekkel, a nyolcvanas évek végén pedig technikai eszközökkel, pénzadománnyal.

A hetvenes-nyolcvanas években ez a kapcsolatrendszer a határon átcsempészett hírek és könyvek mellett személyes találkozásokkal, a hazalátogató emigránsokkal bővült. Vissza-visszatérő vendégeink voltak a szomszédos Ausztriából Kovács Erzsike, Svájcból Nagy Kláráék, Svédországból Pap Iván, Venezuelából Tar Pálmáék, Ausztráliából Gulyás Gyöngyiék, Galló Gézáék. Ez Tollas Tibor költőnek, a müncheni Nemzetőr főszerkesztőjének Varázsköre volt.

Ebből a Varázskörből jött Pető Ferenc a távoli Amerikából Lakitelekre.

A hírneve megelőzte. Előbb átcsempészett levélkében írta Tibor, hogy fogadjam bizalommal és barátsággal Pető Ferencet Houstonból, aztán Pap Iván Svédországból hozta élőszóban az üzenetet: Pető Ferenc szegedi nővérével fog bennünket meglátogatni.

Így is történt. 1980-ban, egy májusi szombat délután Varga Mátyás, Kossuth-díjas díszlettervező és felesége, Anna úgy érkeztek hozzánk, a faluszéli házunkba, mintha régi ismerősök lennénk.

- Pető Ferenc vagyok Houstonból – mondta, és erősen megszorította a kezemet. Aztán színpadiasan és csodálkozó arccal körülnézett:

- Nos, ez az a híres Lakitelek?

- Itt élünk - mondtam, és egy ideig ennyiben is maradtunk, ugyanis szóhoz nem jutottunk, mert Anna nővére szinte megállás nélkül csicsergett, csicsergett. Dicsérte az epergarádot, a diófát, az orgonabokrot, a kapirgáló tyúkokat, az udvaron csöndben játszadozó három gyermekünket és mindent, amit látott, de különösen Gabriella feleségem bodzaszörpjét.

- Te tetted el valóban? Juj de finom, már az illata is, ebben biztosan nincsen színezék, - és mondta, csak mondta, míg Varga Mátyás szelíden nem kezdte korholni.

- Hallgass már, nem otthon vagy. Más is szóhoz akar jutni.

Pető Ferenc kihasználta Anna nővére lélegzetvételnyi csöndjét.

- Szép kutyátok van. Látom kuvasz. Ide köll is a kutya.

Anna néni megriadt. Ösztönösen vagy tudatosan próbálta a beszélgetést a politikától távol tartani, ezért szinte hadarva mondta.

- Juj de szépen mondtad Ferikém, hogy köll. Otthon is így mondtuk. Köll. Ez úgy rádragadt, hogy….

És mondta Anna néni, mondta, addig beszélt, amíg a feleségem a konyhába nem hívta. Hárman maradtunk. Pető Ferenc mintha erre várt volna.

- Azt mondják, hogy a rendőrök állandóan figyelik ezt a házat. Azt is, hogy kijön ide.

- Mondják - mondtam, s mivel kérdően nézett, hozzátettem:

- Ezzel együtt kell élni. Mint ahogyan együtt élünk a jó idővel, meg a rossz idővel.

- Ez jó válasz - dicsért meg. - Kedvelem a nyugodt embereket - mondta, s talán ez volt az a pillanat, amikor elfogadott.

Ez követően évente meglátogatott Lakiteleken.

Órákon át ültünk az öreg diófa alatt és finom kérdéseivel vizsgáztatott. Mit is tudok a magyar hazáról, tájról, életről, halálról.

Én is beszéltettem. Nemcsak kortársa, de tanítványa is lehettem. Minden esztendő egy-egy szemeszter volt.

Ő tudatosította bennem Klebelsberg életművét. Történetekkel, életképekkel, személyes élményekkel idézte meg József Attilát, Radnótit, Németh Lászlót, Weöres Sándort.

Történelmi lecke volt életútjának minden állomása. A szegedi szülői ház, a cserkészmozgalom, a piarista gimnázium, az egyetem, nyereséges üzleti vállalkozása, a francia nyelvtanulása.

- Tudod ki volt Paul Valéry? Mit tudsz róla?

- Keveset, nagyon keveset - s levettem a polcról a Lélek és tánc aforizmagyűjteményt. - Ennyit, meg antológiában olvastam a verseit.

- Ez is több a semminél — és beszélt a párizsi Sorbonne egyetemről, ahol tanítványa lehetett Paul Valérynek. Indulatosan beszélt a barna és a vörös veszedelemről, emiatt lépett be a francia hadseregbe és harcolt a németek ellen. Hitler párizsi bevonulása után hazajött és képzeletben együtt utaztam vele a visszafoglalt Marosvásárhelyre, ahol a Csaba királyfi Hadapródiskola tanára lett. A német megszállást követően elkerülte a vésztörvényszéket. Az önkéntes székely zászlóalj parancsnoka volt a háború végéig.

Történetei filmszerűen hívódnak elő bennem. Egy-egy korfestő jelenet a szeghalmi gimnáziumból, a hódmezővásárhelyi esztendők képsorai, a Szabadságpárt szervezőjeként, alföldi főtitkáraként megélt történelmi élményei, és végül kalandos szökése a kínhalállal fenyegető letartóztatása elöl.

Több alkalommal említette keserű csalódását, hogy az osztrák menekülttáborból éveken át hiába kérvényezte, hogy Párizsba kerüljön, de Franciaország elutasította azt, aki katonájaként Hitler ellen az életét kockáztatta.

Az Egyesült Államok befogadta, ahol szívós türelemmel és erővel, önmagát élete végéig szellemileg és fizikailag egyaránt edzésben tartva jutott a professzori katedrához, közéleti elismeréshez. A houstoni Magyar-Amerikai Kulturális Egyesület alapítójaként, szervezőjeként került kapcsolatba a nemzeti emigrációval, Tollas Tiborral, a Varázskörrel.

- Roppant érdekes - mondta egyszer az öreg diófa alatt - ahogyan honfitársaink szerte a világban más-más kultúrába, történelmi térbe, közösségbe beilleszkednek és magyar észjárással élményüket feldolgozzák, megfogalmazzák. Ha ezeket összevetem az amerikai lélekromlással, nihilizmussal, zülléssel és a megújulás gyötrelmeivel, sok olyan következtetésre jutunk, ami egy új életforma körvonalait jelentheti.

A filozófus Pető Ferenc a szofokrácia híveként pedagógus maradt. Az Amerika jó és rossz között, és A kozmikus út minden gondolata az értelem, a testben és lélekben egészséges, emberséges élet esélyéről szól.

1990-től szerte az országban, aztán ruzsai tanyáján, sajátos népfőiskoláján fiatalok ezreiben táplálta az értelmes élet iránti vágyat. Nyolcvanévesen, kilencvenévesen nem csak szemlélődött, hanem állandóan tervezett, szervezkedett, és ha indulatos volt, ha igazságérzete szólalt meg, akkor szinte perzselt a tekintete. Ezzel együtt angyali derűvel élt. Paul Valérynek ezt a gondolatát többször idézte.” Csak a táncos tud járni, csak az énekes tud beszélni, csak a gondolkodó tud mosolyogni.”

Pető Ferenc bronz mellszobra, arcmása, Kalmár Márton szobrászművész alkotása így néz ránk, immár százesztendősen is kortalanul: arcán a derű és az örök belső feszültség a harcedzett készültség beszédes nyugalmával.

Nem is olyan messze innen, egy másik szobor, az 1957-ben kivégzett mártírsorsú Kovács József szobra emlékeztet bennünket a kommunista vészkorszakra. Tollas Tibor Szegedi ballada című versében a fiát kereső édesanyát és a túlélők lelkiismeretét idézi meg. Ezt a verset Tollas Tibor 1987-ben Pető Ferencnek ajánlotta. Ebből idézek egy jövőbelátó versszakot:

„Nem érdem, hogy túlélted őket,
várd a végső ítéletet.
A meggyalázott temetőket
járják majd új kísértetek.”

Pető Ferenc bronz arcán az örök belső feszültség feladatainkról, a derű pedig nemzeti jövendőnkről beszél.

Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép