Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Puskás László hitvalló élete és művészete
2010. november 15.

Kárpátalján, történelmi hazánk keleti részén, honfitársaink a XX. század minden lehetséges gyötrelmét megszenvedték. Az 1941-ben Ungváron született Puskás Lászlónak drámai gyermekkora az evilági életre erkölcsi tanítást, hitvalló feladatot, küldetést adott.

Édesapját, idősebb Puskás Lászlót 1933-ban szentelték fel görögkatolikus pappá, és akkor lett az ungvári székesegyház parókushelyettese. Hittanra oktatta az ungvári tanítóképző diákjait, tábori lelkész volt a háborús években – és akkor sem tagadta meg hitét, amikor a Kárpátalját megszálló brutális szovjethatalom betiltotta a görögkatolikus egyházat, elvette vagyontárgyait, és kegyetlen rabságra ítélte a hitükhöz hű papokat, apácákat és szerzeteseket.  Templomlefoglalás, koholt vádak, gyötrelmes kínzó- és vallatópincék, börtön, politikai merényletek, szibériai száműzetés – mindezek erősen megcsonkították és szétzilálták Kárpátalja népét. Ezreket hurcoltak a szolyvai haláltáborba, tombolt a rágalomhadjárat, az ateista bosszúállás, az erőszakos hittérítés és leszámolás. Ma már hozzáférhető dokumentumok igazolják, hogy Szovjetukrajna pártvezetője, Nyikita Szergejevics Hruscsov adta ki a parancsot a híveivel hősiesen ellenálló, katolikus hitükhöz, magyarságukhoz ragaszkodó Romzsa püspök legyilkolására. Az idősebb Puskás László görög katolikus lelkész volt az első, akivel a szovjethatalom Romzsa Tódor püspök 1947-es meggyilkolása után megkezdte a totális egyház megsemmisítést. 1949 januárjában tartóztatták le, és ítélték huszonöt esztendei "egyenrabságra", mint mindazokat a görög katolikus lelkészeket, akik nem írták alá azt a nyilatkozatot, amelyben pravoszlávnak vallják magukat. Idősebb Puskás László a családjától távol, kazakisztáni lágerekben raboskodott, réz-, ólom,- és kőbányákban kellett dolgoznia. Egy szerencsétlenül végződött robbantás nyomán súlyosan megsebesült, 1956-ban hazatérhetett, de 1969-ben bekövetkezet korai haláláig csak fizikai munkát vállalhatott. A lágerben a saját nevét 1954-ig nem volt szabad kiejtenie, ezért ábrázolta fia őt a festményeiben a lágerbeli betűvel és számmal így: a CH 869-es rab.

Fiát, Puskás Lászlót mostoha körülmények között nevelte a három gyermekkel magára maradt édesanya. A szorgalom, a tehetség és a kitartás meghozta az eredményt - Puskás László diplomát szerzet a lembergi Művészeti Akadémián. Mindemellett a hűséges maradt görög katolikus vallásához, és apjához hasonlóan ő is ragaszkodott a papi hivatáshoz – de ezt csak Magyarországon tehette meg, ezért 1974-ben áttelepült.

A görögkatolikus felekezetet a szovjet zóna valamennyi környező országában betiltották, fizikailag is felszámolták – csak Magyarországon nem.  Ennek a szerencsés megmenekülésnek csupán egyetlen oka volt – az, hogy míg Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben – sőt Lengyelországban és Ukrajnában is – a kisebb lélekszámú görögkatolikus felekezetet erőszakkal egyesítették a görög keleti többséggel, addig Magyarországon ezt az egyesítést a kisebb lélekszámú görögkeleti felekezet élte volna meg önállósága elvesztéseként. Mivel sem a moszkvai, sem a szentpétervári metropolita nem akarta kockáztatni a magyarországi görögkeletiek úgymond felhígulását gyanús latinhitű görögkatolikusokkal, ezért egyedül Magyarországon maradhatott meg a görögkeleti hit gyakorlása, és a lelkészképzés. Természetesen a magyarországi ateista hatalom állandóan zsarolta a görögkeleti egyházat – idézőjelben a „vallási türelme” viszonzását elvárva tőle. . Amikor a szovjet világrendszer összeomlása után a volt szocialista országokban a görögkatolikus egyház visszanyerte önállóságát – bár a korábbi javait nem – akkor szentelték pappá Puskás Lászlót Magyarországon 1993-ban. Ekkor már ismert festőművész volt mind Magyarországon, mind Ukrajnában. A Communio című nemzetközi képzőművészeti folyóirat ukrán szekciójának főszerkesztője. Papi szolgálatát Ungváron látja el. A Romzsa Tódor Teológiai Akadémián keleti egyházművészetet tanít, a lembergi Képzőművészeti Akadémia szakrális művészeti tanszékén vendégtanár. Képzőművészeti tevékenysége a népi életképfestéstől az ikonfestészetig teljesedett ki. Jelenleg főleg szakrális tárgyú festményeken dolgozik.

Írók esetében könyvcímek, képzőművészek életútját pedig egyéni kiállítások jelölik meg.  Puskás László munkásságának fejezetcímei azok a települések, templomok, amelyeket felújított, restaurált alkotásaival, ikonosztázzal, mozaikképekkel, festett fatáblákkal ékesített: Garadna, Galvács, Nyírkáta, Balsa, Vencsellő, Fábiánháza, Hajdúdorog, Sárospatak, Felsőzsolca, Halásztelek, Bököny, Hajdúsámson, Legyesbénye, Mogyoróska, Vizsoly, Újvidék és a torontói székesegyház.

Élete nagy kihívása volt, amikor felkérték a krakkói Isteni Irgalmasság tiszteletére emelt bazilika magyar kápolnája mozaikképeinek az elkészítésére.

Ez a bazilika Isteni Irgalmasság tiszteletére épült a Lagiewniki dombon, Krakkóban, amelyet II. János Pál pápa szentelt fel 2002 augusztusában. Apostoli levelében megfogalmazza a programot az egész Egyház számára: "Az Egyháznak és a világnak szüksége van az irgalomra, amelyben testet ölt az a szeretet, amely erősebb a bűnnél és mindenfajta rossznál, amely az embert földi életében behálózza".

Ebben az Irgalmasság-bazilika altemplomában négy kápolna található. A Magyar Püspöki Kar levelet kapott a lengyel katolikus egyháztól, hogy az egyik kápolna legyen a magyar szenteké. Nekünk magyaroknak kellett olyanná tenni a kápolnát a bazilika felszentelése után, hogy Isten irgalmas szeretetét méltóképpen dicsőítse. Magyar szentek, és boldogok mozaikképei kerültek a falakra – és ezt a művészi feladatot Puskás László festőművész és pap, és felesége, Nadia asszony sikerrel oldotta meg.

Puskás László példaképe – édesapja mellett – a meggyilkolt görögkatolikus püspök, a boldoggá avatott Isten szolgája, Romzsa Tódor. Könyvben örökítette meg a püspök életét és halálát: ukrán nyelven 2001-ben, magyarul 2005-ben jelentette meg a „Megalkuvás nélkül: Boldog Romzsa Tódor élete és vértanúhalála” című könyvét.

Több mint egy évtizede már, hogy a Lakitelek Alapítvány kurátora, a boldoggá avatások vatikáni posztulátora, páter Szőke János közvetítésével kerültem közvetlen munkakapcsolatba Puskás László atyával. Romzsa Tódor emléknapot szerveztünk, bronz mellszobrot avattunk a Népfőiskola Szent István kápolnája előtt, a keresztény vértanúkat, hitvallókat megidéző Keresztény Panteonban.

Tanúja és részese lehettem annak az egyháztörténeti folyamatnak, amelynek során Szőke páter és Puskás László gondos és aprólékos munkával terjesztették a Vatikán elé Isten szolgájának, Romzsa Tódor püspöknek boldoggá avatását, ami 2001 júniusában II. János Pál pápa ukrajnai látogatásán meg is történt.

Az idei esztendőben a Keresztény Élettel közösen meghirdetett pályázatunkra közel száz kárpát-medencei csoport jelentkezett és mérte össze tudását Romzsa Tódor életéről és munkásságáról. Július elején a díjnyertes diákokkal kárpátaljai zarándokútra mentünk és bejártuk Romzsa Tódor életútját szülőhelyétől, Nagybocskótól kezdve a sírját őrző ungvári székesegyház altemplomáig. Kísérőnk és lelki vezetőnk Puskás atya volt, aki kifogyhatatlan történeteivel, gondolataival a mai kárpátaljai magyar valóságot is érzékeltette
Hogyan vall családja súlyos megpróbáltatásairól utólag a lelkész-művész? Bizakodóan és tele hittel: „Mindnyájan tudjuk, hogy az irgalmas Isten mindig velünk van, a szeretet hiánya, a rossz, a bűn azonban  semmiképpen sem tőle ered. Az a gonosztól van, akár együttműködünk vele, akár nem. Ezért helytelen a kérdés feltevése: miért engedi meg az Úr, hogy jó emberek kínlódjanak; hogy az üldözések olykor még virágzó egyházakat is megsemmisítsenek, ahogy ez valaha Kappadóciában történt, és csaknem Kárpátalján is. Hitünk szerint Isten, bár megengedi a megpróbáltatást, nem hagyja el övéit a világ végezetéig.”

A mi feladatunk, természetes kötelességünk, hogy ne hagyjuk el a mindazokat, akik által hitele és ereje van a jóakaratnak.  Puskás László életútja, a Bethlen Gábor Alapítvány által elismert valamennyi életút ékesen példázza, hogy a népben, nemzetben gondolkodó és cselekvő hitvalló élet egészséges forrásvidéke az erkölcsi megújhodásnak, az újjászerveződő Magyarország jövendőjének.

Elhangzott 2010. november 14-én, Budapesten, az Uráni Filmszínházban, a Bethlen Gábor Alapítvány ünnepségén.


Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
14:00 Képviselői fogadóóra Bugacon
18:00 Faluszépítő Társaskör 8. összejövetele
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép