Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Puskás László hitvalló élete és művészete

Kárpátalján, történelmi hazánk keleti részén, honfitársaink a XX. század minden lehetséges gyötrelmét megszenvedték. Az 1941-ben Ungváron született Puskás Lászlónak drámai gyermekkora az evilági életre erkölcsi tanítást, hitvalló feladatot, küldetést adott.

Édesapját, idősebb Puskás Lászlót 1933-ban szentelték fel görögkatolikus pappá, és akkor lett az ungvári székesegyház parókushelyettese. Hittanra oktatta az ungvári tanítóképző diákjait, tábori lelkész volt a háborús években – és akkor sem tagadta meg hitét, amikor a Kárpátalját megszálló brutális szovjethatalom betiltotta a görögkatolikus egyházat, elvette vagyontárgyait, és kegyetlen rabságra ítélte a hitükhöz hű papokat, apácákat és szerzeteseket. Templomlefoglalás, koholt vádak, gyötrelmes kínzó- és vallatópincék, börtön, politikai merényletek, szibériai száműzetés – mindezek erősen megcsonkították és szétzilálták Kárpátalja népét. Ezreket hurcoltak a szolyvai haláltáborba, tombolt a rágalomhadjárat, az ateista bosszúállás, az erőszakos hittérítés és leszámolás. Ma már hozzáférhető dokumentumok igazolják, hogy Szovjetukrajna pártvezetője, Nyikita Szergejevics Hruscsov adta ki a parancsot a híveivel hősiesen ellenálló, katolikus hitükhöz, magyarságukhoz ragaszkodó Romzsa püspök legyilkolására. Az idősebb Puskás László görög katolikus lelkész volt az első, akivel a szovjethatalom Romzsa Tódor püspök 1947-es meggyilkolása után megkezdte a totális egyház megsemmisítést. 1949 januárjában tartóztatták le, és ítélték huszonöt esztendei "egyenrabságra", mint mindazokat a görög katolikus lelkészeket, akik nem írták alá azt a nyilatkozatot, amelyben pravoszlávnak vallják magukat. Idősebb Puskás László a családjától távol, kazakisztáni lágerekben raboskodott, réz-, ólom,- és kőbányákban kellett dolgoznia. Egy szerencsétlenül végződött robbantás nyomán súlyosan megsebesült, 1956-ban hazatérhetett, de 1969-ben bekövetkezet korai haláláig csak fizikai munkát vállalhatott. A lágerben a saját nevét 1954-ig nem volt szabad kiejtenie, ezért ábrázolta fia őt a festményeiben a lágerbeli betűvel és számmal így: a CH 869-es rab.

Fiát, Puskás Lászlót mostoha körülmények között nevelte a három gyermekkel magára maradt édesanya. A szorgalom, a tehetség és a kitartás meghozta az eredményt - Puskás László diplomát szerzet a lembergi Művészeti Akadémián. Mindemellett a hűséges maradt görög katolikus vallásához, és apjához hasonlóan ő is ragaszkodott a papi hivatáshoz – de ezt csak Magyarországon tehette meg, ezért 1974-ben áttelepült.

A görögkatolikus felekezetet a szovjet zóna valamennyi környező országában betiltották, fizikailag is felszámolták – csak Magyarországon nem. Ennek a szerencsés megmenekülésnek csupán egyetlen oka volt – az, hogy míg Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben – sőt Lengyelországban és Ukrajnában is – a kisebb lélekszámú görögkatolikus felekezetet erőszakkal egyesítették a görög keleti többséggel, addig Magyarországon ezt az egyesítést a kisebb lélekszámú görögkeleti felekezet élte volna meg önállósága elvesztéseként. Mivel sem a moszkvai, sem a szentpétervári metropolita nem akarta kockáztatni a magyarországi görögkeletiek úgymond felhígulását gyanús latinhitű görögkatolikusokkal, ezért egyedül Magyarországon maradhatott meg a görögkeleti hit gyakorlása, és a lelkészképzés. Természetesen a magyarországi ateista hatalom állandóan zsarolta a görögkeleti egyházat – idézőjelben a „vallási türelme” viszonzását elvárva tőle. . Amikor a szovjet világrendszer összeomlása után a volt szocialista országokban a görögkatolikus egyház visszanyerte önállóságát – bár a korábbi javait nem – akkor szentelték pappá Puskás Lászlót Magyarországon 1993-ban. Ekkor már ismert festőművész volt mind Magyarországon, mind Ukrajnában. A Communio című nemzetközi képzőművészeti folyóirat ukrán szekciójának főszerkesztője. Papi szolgálatát Ungváron látja el. A Romzsa Tódor Teológiai Akadémián keleti egyházművészetet tanít, a lembergi Képzőművészeti Akadémia szakrális művészeti tanszékén vendégtanár. Képzőművészeti tevékenysége a népi életképfestéstől az ikonfestészetig teljesedett ki. Jelenleg főleg szakrális tárgyú festményeken dolgozik.

Írók esetében könyvcímek, képzőművészek életútját pedig egyéni kiállítások jelölik meg. Puskás László munkásságának fejezetcímei azok a települések, templomok, amelyeket felújított, restaurált alkotásaival, ikonosztázzal, mozaikképekkel, festett fatáblákkal ékesített: Garadna, Galvács, Nyírkáta, Balsa, Vencsellő, Fábiánháza, Hajdúdorog, Sárospatak, Felsőzsolca, Halásztelek, Bököny, Hajdúsámson, Legyesbénye, Mogyoróska, Vizsoly, Újvidék és a torontói székesegyház.

Élete nagy kihívása volt, amikor felkérték a krakkói Isteni Irgalmasság tiszteletére emelt bazilika magyar kápolnája mozaikképeinek az elkészítésére.

Ez a bazilika Isteni Irgalmasság tiszteletére épült a Lagiewniki dombon, Krakkóban, amelyet II. János Pál pápa szentelt fel 2002 augusztusában. Apostoli levelében megfogalmazza a programot az egész Egyház számára: "Az Egyháznak és a világnak szüksége van az irgalomra, amelyben testet ölt az a szeretet, amely erősebb a bűnnél és mindenfajta rossznál, amely az embert földi életében behálózza".

Ebben az Irgalmasság-bazilika altemplomában négy kápolna található. A Magyar Püspöki Kar levelet kapott a lengyel katolikus egyháztól, hogy az egyik kápolna legyen a magyar szenteké. Nekünk magyaroknak kellett olyanná tenni a kápolnát a bazilika felszentelése után, hogy Isten irgalmas szeretetét méltóképpen dicsőítse. Magyar szentek, és boldogok mozaikképei kerültek a falakra – és ezt a művészi feladatot Puskás László festőművész és pap, és felesége, Nadia asszony sikerrel oldotta meg.

Puskás László példaképe – édesapja mellett – a meggyilkolt görögkatolikus püspök, a boldoggá avatott Isten szolgája, Romzsa Tódor. Könyvben örökítette meg a püspök életét és halálát: ukrán nyelven 2001-ben, magyarul 2005-ben jelentette meg a „Megalkuvás nélkül: Boldog Romzsa Tódor élete és vértanúhalála” című könyvét.

Több mint egy évtizede már, hogy a Lakitelek Alapítvány kurátora, a boldoggá avatások vatikáni posztulátora, páter Szőke János közvetítésével kerültem közvetlen munkakapcsolatba Puskás László atyával. Romzsa Tódor emléknapot szerveztünk, bronz mellszobrot avattunk a Népfőiskola Szent István kápolnája előtt, a keresztény vértanúkat, hitvallókat megidéző Keresztény Panteonban.

Tanúja és részese lehettem annak az egyháztörténeti folyamatnak, amelynek során Szőke páter és Puskás László gondos és aprólékos munkával terjesztették a Vatikán elé Isten szolgájának, Romzsa Tódor püspöknek boldoggá avatását, ami 2001 júniusában II. János Pál pápa ukrajnai látogatásán meg is történt.

Az idei esztendőben a Keresztény Élettel közösen meghirdetett pályázatunkra közel száz kárpát-medencei csoport jelentkezett és mérte össze tudását Romzsa Tódor életéről és munkásságáról. Július elején a díjnyertes diákokkal kárpátaljai zarándokútra mentünk és bejártuk Romzsa Tódor életútját szülőhelyétől, Nagybocskótól kezdve a sírját őrző ungvári székesegyház altemplomáig. Kísérőnk és lelki vezetőnk Puskás atya volt, aki kifogyhatatlan történeteivel, gondolataival a mai kárpátaljai magyar valóságot is érzékeltette
Hogyan vall családja súlyos megpróbáltatásairól utólag a lelkész-művész? Bizakodóan és tele hittel: „Mindnyájan tudjuk, hogy az irgalmas Isten mindig velünk van, a szeretet hiánya, a rossz, a bűn azonban semmiképpen sem tőle ered. Az a gonosztól van, akár együttműködünk vele, akár nem. Ezért helytelen a kérdés feltevése: miért engedi meg az Úr, hogy jó emberek kínlódjanak; hogy az üldözések olykor még virágzó egyházakat is megsemmisítsenek, ahogy ez valaha Kappadóciában történt, és csaknem Kárpátalján is. Hitünk szerint Isten, bár megengedi a megpróbáltatást, nem hagyja el övéit a világ végezetéig.”

A mi feladatunk, természetes kötelességünk, hogy ne hagyjuk el a mindazokat, akik által hitele és ereje van a jóakaratnak. Puskás László életútja, a Bethlen Gábor Alapítvány által elismert valamennyi életút ékesen példázza, hogy a népben, nemzetben gondolkodó és cselekvő hitvalló élet egészséges forrásvidéke az erkölcsi megújhodásnak, az újjászerveződő Magyarország jövendőjének.

Képtár


Nemzeti Fórum Országos Gyűlése
2019. március 2.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Budapest, Polgárok Háza 
2019. február 20. 18:00
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép