Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Szoboravató ünnepség Gyergyószentmiklóson
2016. május 30.

Május 29-én, vasárnap leplezték le Szent István szobrát Gyergyószentmiklóson. A közel 500 lakost megmozgató rendezvény a Szent István templom melletti parkosított részen zajlott.

Polgár Botond szobrászművész munkáját dícséri az alkotás, melyre őt, a néhai főesperes, Hajdó István kezdeményezésére, az egykori, gyergyószentmiklósi polgármester, Pap József kérte fel.

Az eseményen Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke is részt vett. Lezsák az Alaptörvénybe foglalt Nemzeti Hitvallás idézte fel:

"Büszkék  vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő  őseinkre."

Szoboravató ünnepség Gyergyószentmiklóson

Fotó: Szász Adorján

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós alpolgármesterének beszéde a szoboravató ünnepségről

Nagyméltóságú és Főtisztelendő püspök atya, tisztelt Lezsák Sándor alelnök úr, tisztelt világi és egyházi elöljárók, tisztelt ünneplő közösség!

Neves írónk, Kós Károly, aki megírta Az országépítő című, apostolkirályunk élettörténetét tárgyaló halhatatlan művét, Kiáltó szó című írásában a következőket vallja: „Valóságokat akartam láttatni, igazságokat akartam kiáltani. Valóságokat és igazságokat, amik fájnak a gyávának, elnémítják az árulót, megrontják az ellenséget, megállítják az elnyomni akarót. Amik bátorságot adnak a csüggedőknek, világot gyújtanak a sötétben tévelygőknek, fegyvert adnak a védteleneknek.”

Az úton lévő és azon haladni is akaró embernek mindig kell egy vezérfonal, ami fényt ad a sötétben és védelmet a veszélyben. Kós Károly sorai a nehéz időkben születtek, akkor, amikor nemzetünk letargikus állapotban, a kiút lehetőségének homályában megtörni kényszerült. A sztánai Varjúvár örök emlékű lakója azonban az eltévelyedésben is a tisztánlátás reménysugarába tudott tekinteni, őszintén, becsülettel. Ezen alapgondolatokból kiindulva szeretnék szavaimmal adózni első Szent István királyunk emlékének.

Kedves ünneplő közönség!

Emberi mivoltunk egyik csodálatos tulajdonsága, hogy képesek vagyunk egymás példáját értékelni, sőt mi több, megtanulni, gyarapítani és továbbadni, mint követendő eszményképet, irányvonalat. Talán emiatt is alakult ki az emberiség története során a példák képi ábrázolása, alakjaiknak megformálása, hogy aztán látható helyeken emlékeztethessék a rájuk tekintőket, hogy elődeiknek, őseiknek mi adott erőt, mi adott lelkesedést és nem utolsó sorban reményt. Reményt a jobb és szebb holnaphoz, fogódzót az erényekben való gazdagodáshoz.

Ezért állítottunk mi is szobrot. Nem csupán egy neves személyiség emlékének, akire szívesen gondolunk vissza, mert amit róla írtak és mondtak, az jó és nemes, hanem annak az eszményképnek is, mely ma sem kopott meg, hanem éppoly időszerű, mint száz, vagy akár ezer évvel ezelőtt.

István király ezeréves példája a folytonos megújulásra, s a kihívásainkkal való szembenézésre sarkall, mely dolgok bátorságot követelnek. Nem lehetett könnyű dolga felvállalni egy olyan eszme követését nemzete nevében, mely idegennek, elutasíthatónak tetszhetett, józan megítélése és előrelátása azonban jó útra vezette a magyar nemzetet. Kereszténységünk és egyházmegyénk már több, mint ezer évre tekint vissza, s a gyulafehérvári székesegyház ma is bástyaként hirdeti, hogy érdemes volt vállalni a kihívásokat és biztosat lépni a bizonytalanságban.

Lépni a bizonytalanságban. Talán ez az egyik legnehezebb dolog, amit életünk számtalan helyzetében akarva-akaratlanul, de meg kell tennünk. István király mert lépni a bizonytalanságban. A Szűzanyának merte ajánlani országát és be kell látnunk, hogy bíznia kellett cselekedete helyességében, reményteliségében, mert nem lehet véletlen az a szinte megmagyarázhatatlan ösztönzés, ami százezreket vonz évente Csíksomlyóra hálát adni, s a Kárpát-medencét egy szívként dobogni hallatni.

Szent királyunk szobra, városunk nagy reménysége és büszkesége, Polgár Botond képzőművész alkotása, kelet fele tekint. Kelet fele, ahonnan a fény elűzi a sötétséget, ahová gyökereink elnyúlnak, s ahol rokonaink élnek. Régen kelet fele tájolva építették templomainkat, mert a hagyomány szerint ott volt az ígéret földje és onnan kelt fel az igazság napja. Szerintem ma is üzenetértékű az, hogy éppen kelet fele tekintő szobrot láthatunk. Talán arra sarkall, hogy érdemes egy határozott irányba tekinteni, érdemes többünknek egy irányba tekinteni, merni lépést tenni.

A mintegy 10 évvel ezelőtti alapgondolatot, amelyet a néhai főtisztelendő Hajdú István főesperes kezdeményezésére városunk volt polgármestere, Pap József és a jelenleg tisztségben levő polgármestere, Mezei János egyaránt továbbvitte, hogy megvalósulhasson ez az álom.

És hogy méltó helye legyen a szobornak, a talapzatul szolgáló domb köré, egy közösségi teret is kialakítottunk, amely a plébániához hasonlóan a Szent István nevet viseli.

Szeretnék köszönetet mondani Polgár Botondnak a szobor elkészítőjének, a tér kialakításában aktívan részt vállaló kollégáknak, kivitelezőknek, a plébánia munkaközösségének, valamint Önöknek, kedves gyergyószentmiklósiak, amiért ezt a közösségi teret használatba veszik és élettel töltik meg!

Várom már az idei telet, amikor gyermekeink újra csúszkálni fognak ezen a dombon és megkérdezik szüleiktől, hogy kit ábrázol ez a szobor.

Válaszoljuk meg nekik, tanítsuk meg nekik, hogy felnőve,Szent Istvánhoz hasonlóan, legyenek bátrak, legyenek határozottak és merjenek tenni, merjenek lépni. Mi pedig merjük használni azt, amink van, merjük kamatoztatni és továbbadni nemzetünk végtelen értéktárát, nagyjaink példáját, hiszen minél többen kapnak belőle, annál inkább gyarapszik.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok hitet önmagunk erejében, a találkozások megerősítő voltában és a jövő alakíthatóságában.

(Forrás: gyindex.ro)


Képtár


Kurultaj Kollégium a Népfőiskolán
2019. október 3-4.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kampányfórum rendezvény - Hőgyész
Kölcsey Kör: Mikor lesz békesség az Úzvölgyében?
Helyszín: Polgárok Háza

Időpont: 2019. szeptember 18. (szerda), 18 óra
Lovarda ünnepélyes megnyitó
Helyszín: Lakitelek Népfőiskola - Hungarikum Liget - Lovarda 

Időpont: 2019. szeptember 28. (szombat), 11 óra
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép