Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Szövetségi szerződés
2010. március 10.

Megújította szövetségét a Fidesz és hét szervezet. Orbán Viktor abban bízik, a választás után kiderül, egész Magyarország jól jár a most aláírt szerződéssel. A szerződést a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Nemzeti Fórum, a Magosz, a Fidelitas, a Kisgazda Polgári Egyesület, a Lungo Drom, és a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja írta alá.

2010-03-10_2.jpg


A Fidesz elnöke az aláírást követően emlékeztetett arra, nem ez az első alkalom, hogy megállapodást kötnek egymással. A polgári kormány időszaka alatt már formálódott a szövetség, amelyet 2006-ban rögzítettek írásos formában. Megjegyezte, a szerződés elköteleződés, "mi a magunk részéről, akik aláírtuk ezt a szerződést elköteleztük magunkat bizonyos nemzeti ügyek végrehajtása mellett" - mondta. A megállapodásnak öt ilyen pont jelenti az alapját, úgymint a gazdaság talpra állítása munkahelyek teremtése révén, az egészségügy megmentése. Céljuk továbbá, hogy újra rend és közbiztonság legyen, megteremtsék a szociális biztonságot, illetve helyreállítsák a demokratikus normákat.


A Fidesz elnöke aláhúzta, úgy látják, Magyarország csak akkor tudja legyőzni a mostani "bajait", akkor lehet ismét erős, ha olyan közösséggé válik, amelynek vannak nemzeti ügyei. Mint felhívta a figyelmet, a lezárni kívánt korszak ismérve, hogy ilyenekkel az nem rendelkezett. A kormányzást magán-, és üzleti érdekek szolgálatába állították.


Hozzátette ugyanakkor, csak ez a nyolc szervezet, csak ez a szerződés önmagában nem elég az ország sikeressé tételéhez, mert szükség van minden egyes választópolgárra. Elmondta, amennyiben megkapják a magyar választók támogatását és bizalmát, a szövetség képes és alkalmas lehet arra, hogy olyan célokat tűzzön ki az ország elé, amelyeket jó szívvel támogat Magyarország nagy többsége, és amelyek megvalósítása "alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Magyarország nemzetközi tekintélyét is visszaszerezzük, és Magyarország ismét tiszteletreméltó legyen a közép-európai térségben".

Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke az aláírást követően arról beszélt, hogy önmagában már a választásokra való készülés elég okot adna az összefogásra, most azonban többről van szó. Mint mondta, az elmúlt nyolc év kormányzati ország rombolása után arra kell szövetkezni, hogy eltakarítsák a romokat.

A magyarságnak a következő években meg kell nyernie a jövőt, ugyanakkor hozzátette az ország sorsa "nem nyereményjáték", szervezett munkára, összefogásra és egymás iránti bizalomra van szükség. A szövetség társszervezetei rendelkeznek elég politikai tapasztalattal ahhoz, hogy tudják szétszórt akarattal nem lehet közös nemzeti jövőt építeni.

Mint fogalmazott, tisztában vannak azzal, hogy a szövetség vezető ereje ma a Fidesz, de tudják azt is, hogy a "magyar polgári szövetség" attól nyeri értelmét, hogy ott vannak benne az aláíró szervezetek. Lezsák Sándor véleménye szerint, "új korszakot kell nyitni". Hozzáfűzte, alakulhatnak új pártok, másfajta szövetségek, de meggyőződésük, hogy kormányképes erőt, biztonságos politizálást, jövőt ígérő reális programot az ő szövetségük kínál.

 


fidesz.hu


 

SZÖVETSÉGI SZERZŐDÉS
A
NEMZETI ÚJJÁÉPÍTÉSÉRT

 

A magyar nemzet 1990-ben újra saját kezébe vehette sorsát, s a rendszerváltoztatással megkezdhette mindazon történelmi hátrányok ledolgozását, amelyeket a kommunizmus rendszere az ország keresztény, európai, polgári társadalomfejlődési pályáról való letérésével okozott, illetve a végletekig növelt.


A rendszerváltoztatás első három kormányzati és országgyűlési ciklusában Magyarország sikeresnek ígérkező erőfeszítéseket tett a demokrácia, a jogállam, a szociális piacgazdaság kiépítésében, az euro-atlanti integráció megvalósításában, a polgári társadalom helyreállításában, az ország polgári értelmiségének az európai átlagszinthez történő felzárkóztatásában.


A 2002. évi országgyűlési választások eredményeképpen az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció egy növekedő gazdasági teljesítményre képes, stabil költségvetéssel, csökkenő munkanélküliséggel, inflációval és adósságteherrel bíró, nemzetközi tekintéllyel rendelkező, jövőjére bizakodóan tekintő országot vehetett át azzal az eséllyel, hogy - lezárva a rendszerváltoztatás szükségszerű nélkülözésekkel, megpróbáltatásokkal, nehézségekkel, erőfeszítésekkel is járó korszakát - végleg megerősítve hazánkat az új, európai társadalomfejlődési pályán, a gyarapodás, megerősödés tartós korszakát nyissa meg.


A szocialista-szabaddemokrata kormányzatok azonban a közjó szolgálata helyett hozzá nem értő, kapzsi és hataloméhes politikájukkal elherdálták a nemzet esélyét a felzárkózásra, felélték az emberek erőfeszítésének eredményeképpen létrejött tartalékainkat, békeidőben és demokráciában példátlan gazdasági, megélhetési, politikai és erkölcsi válságba taszították az országot.


Magyarországot újjá kell építeni, amelyhez az országnak új, a nemzet érdekei mellett elkötelezett polgári kormányzatra van szüksége, melynek létrehozatala érdekében a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Fidelitas, a Kisgazda Polgári Egyesület, a Lungo Drom, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja valamint a Nemzeti Fórum (a továbbiakban: a Szövetségesek)  jelen szerződéssel megerősítik a közöttük fennálló szövetséget.


A Szövetségesek egyetértésüket fejezik ki az ország előtt álló legfontosabb célkitűzéseket és feladatokat illetően, melyek szerint:

 

-          Magyarországnak vissza kell térnie a polgári fejlődés 1990-ben megkezdett európai útjára,

-          talpra kell állítani és ismét tartós fejlődési pályára kell állítani a magyar gazdaságot,

-          biztosítani kell a feltételeket, hogy az országban az elkövetkező tíz esztendőben egymillió új munkahely jöhessen létre,

-          helyre kell állítani a rendet az országban,

-          meg kell menteni a magyar egészségügyet annak érdekében, hogy az ellátás ismét kiszámíthatóvá váljon,

-          arra kell törekedni, hogy a megélhetés biztonsága és a munkán alapuló gyarapodás lehetősége minden magyar ember számára elérhető legyen,

-          Magyarország polgárai személyes felelősségvállalásukkal erősíthessék a demokrácia és a jogállam működését,

-          a magyar államnak vissza kell szereznie nemzetközi tekintélyét,

-          minden magyar ember büszkén és félelem nélkül vállalhassa nemzeti önazonosságát.

 

Mindezen célok elérése érdekében a Szövetségek egyetértenek abban, hogy az általuk támogatandó következő polgári kormánynak:


-          megalakulása után haladéktalanul számba kell vennie az ország valós állapotát, s dokumentálnia kell illetve nyilvánosságra kell hoznia a kormányzati átadás-átvétel szerinti állapotokat,

-          meg kell határoznia az ország lerombolásáért viselendő erkölcsi-politikai felelősség érintettjeit, törvénysértések esetén meg kell kezdeni a jogi eljárásokat a jogállam szabályai szerint,

-          felül kell vizsgálnia a költségvetés helyzetét, stabilizálnia az állam működését;

-          a vállalkozó érdekképviseletekkel együttműködve meg kell védenie azon adó- és gazdaságpolitika tartós alapjait, amelyek növekedési pályára állítva a magyar gazdaságot csökkenthetik a munkanélküliséget,

-          a közbeszerzések  rendezésének átalakításával biztosítania kell a magyar vállalkozások esélyegyenlőségét, és vissza kell szorítani a korrupciót,

-          radikálisan csökkennie kell a vállalkozókra és az önkormányzatokra háruló bürokratikus terheket,

-          meg kell védenie a magyar termőföldet és ivóvízvagyont a spekulációtól

-          erősítenie kell a vidék Magyarországának népességmegtartó képességét; le kell állítani a falvak intézményhálózatát és infrastruktúráját sorvasztó politikát,

-          támogatni kell a családi mezőgazdasági vállalkozások fejlődését, a termelők bekapcsolódását termékeik feldolgozásának és értékesítésének folyamatába,

-          a rendőrség erkölcsi megújításával, szakmai és anyagi megerősítésével helyre kell állítania közbiztonságot,

-          bűncselekmények elkövetőivel szemben a szükséges jogszabály-módosításokkal meg kell erősíteni a törvények visszatartó erejét,

-          a jogbiztonság növelése érdekében biztosítania kell az igazságszolgáltatás gyors és akadálymentes működését,

-          át kell alakítani a szakképzés rendszerét,

-          meg kell állítani a kisiskolák bezárását, biztosítani kell a gyermekek számára az általános iskola első négy osztályának lakóhelyükön történő elvégzését,

-          vissza kell adni a pedagógus szakma tekintélyét és megbecsültségét, az iskola nevelő feladatához szükséges eszközöket és rendet kell biztosítani az iskolákban is,

-          biztosítania kell, hogy az iskolarendszer minden gyermek számára megadhassa a képességeiknek megfelelő tudást a munkán alapuló boldoguláshoz,

-          törekednie kell a segélyezést pótló munkaalkalmak teremtésére,

-          biztosítania kell a nyugdíjak értékállóságát,

-          olyan adóreformot kell kialakítania, amely az adózandó jövedelemből eltartottak számához igazodva igazságos teherviselést eredményez,

- vissza kell állítani a lakástámogatási rendszert a fiatal emberek családalapításának elősegítése érdekében,

- az önkormányzatokkal, mint tulajdonosokkal illetve az egészségügyi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve új alapokra kell helyeznie a magyar egészségügyi rendszer működését,

- gyors intézkedéseket kell tennie a fiatal magyar orvosok és szakdolgozók megtartása érdekében,

- törvénymódosítást kell kezdeményeznie az országgyűlés és az önkormányzati képviselőtestületek létszámának megfelezése érdekében.

 

A küszöbön álló országgyűlési választások megnyerése - mint a változás eső politikai előfeltétele - érdekében a Szövetségek együttműködnek az országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásában és a választási kampányban. Eszerint a Szövetségesek által javasolt és elfogadott jelöltek és jelöltlisták a közös jelölőszervezetei a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt. A Szövetségesek törekednek arra, hogy az együttműködés a kampány folyamán egyértelműen érzékelhetővé váljék a választópolgárok számára.


A Szövetségesek megállapodnak abban, hogy együttműködésüket az országgyűlési választások után esedékes önkormányzati választásokra való felkészülés tekintetében is fenntartják.


A Szövetségesek a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében törekednek a társszervezeti viszonyból fakadó szervezeti működésük összehangolására.

 

Budapest, 2010. március 10.

 Orbán Viktor
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség


Semjén Zsolt
Kereszténydemokrata Néppárt


Ágh Péter
Fidelitas


Farkas Flórián
Lungo Drom


Jakab István
Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége


Lezsák Sándor
Nemzeti Fórum


Szatmáry Kristóf
Vállalkozók Pártja


Turi-Kovács Béla
Kisgazda Polgári EgyesületKéptár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép