Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Történelmi család, történelmi életút, történelmi életmű

Nehéz elkerülni azokat a méltatásokat, amelyeket Kligl Sándor életútjának eddigi elismerésekor már elhangoztak. A „Szegedért Érdemrend”, a „Hazáért Érdemkereszt”, „a Magyar Érdemrend lovagkeresztje”, a „Magyar Örökség Díj” vagy most , nemzeti ünnepünk alkalmából megkapott Munkácsy-díj – mind-mind jelzik azt a rendkívüli közfigyelmet, elismerést, amivel akár a szűkebb pátria, akár az ország adózik Kligl Sándor szobrászművész eddigi teljesítményének.

Kligl Sándor történelmet formáló egyéniségek, nagy műveltséggel és tudással megáldott művészek és mérnökök leszármazottja. Az apai ág őse a török hódítók kiverésekor a Szent Korona területének visszaszerzéséért vérét hullatva jött az országba – és gyermekeik e tetteikért nyertek magyarországi nemességet. Kligl Sándor szépnagyapja a jogtudományok terén volt jártas, és Bács-Bodrog vármegye táblabírája volt. Fia, a szobrászművész üknagyapja, Kliegl József - aki 1795 és 1870 között élt, - Bécsben tanult festészetet. Tanulmányai befejeztével csendéletek, természeti képek és tájképek, miniatűr arcképek, kastélyokat, és udvarházakat, városi utcákat ábrázoló festmények készítésével szert tett annyi anyagi függetlenségre, hogy családja eltartása mellett – gondoljunk bele, tíz gyermeket nevelt - technikai jellegű találmányain is dolgozhatott. Kora egyik legnagyobb – de talán legbalszerencsésebb - feltalálója volt. Találmányainak ötleteit a kor rendezetlen szabadalmi viszonyai közepette részben eltulajdonították, mondjuk ki, ellopták, részben nem talált kivitelezőre a gyengén iparosodott Magyarországon. Petőfi Sándor írta a sorsáról – kissé keserűen: „Kliegl uram, maga miért volt olyan együgyű, hogy Magyarországot választotta születési helyéül?...Ha tehát ennek utána megint feltalál valamit, legyen annyi esze, hogy szülessék Angolországban…” Kossuth is elismeri találmányainak – a nyomdai szedőgépnek, egy számológépnek, a hegyi vasúti pályának – a jelentőségét, és írásában  ő is Magyarország elmaradott voltában látja a találmányok itthoni hasznosulhatatlanságának az okát. A feltaláló konstruált még aratógépet és hangjegy-író gépet is.

Ükunokája, Kligl Sándor szobrászművész domborművet készített a feltaláló őséről, amelyik Kliegl József szülővárosában, Baján, a Ferences-templom oldalánál lévő parkban áll. Itt utca is viseli a nevét.

A nagy tudású felmenők között kell említeni Székely Lászlót, aki 1877 és 1934 között élt. Mint Temesvár főépítésze, nagy szerepe volt a mai modern város szerkezetének és arculatának a kialakításában. A várostervezés mellett egyedi épületeket is tervezett, lakóházakat, de templomot és középületeket is. Az utód Kligl Sándor neki is állított emléktáblát,  ami a Székely László által  tervezett piarista gimnázium homlokzatán látható.

Kligl Sándor szobrászművész egy olyan történelmi korban élt, amikor a szobrászművészek előtt gyakran ott állt a könnyű érvényesülés, de a civil kurázsi, a hiteles arc elvesztésének a lehetősége is. 1956-ban még gyermek volt, de hamar megismerte a felnőttek kegyetlenségét, ugyanis több idősebb bámészkodó gyermektársát ért akkor halálos lövés. Kligl Sándor erős jellemét igazolja, hogy bár életpályájának fele a szocialista diktatúra időszakára esik, nem hódolt be a hatalom csábító szirénhangjainak, és nem szocialista vezérek és munkásmozgalmi szobrok készítésével emelte fel a karrierjét. Sőt, valójában fékezte ismertségét az ilyen típusú munkáktól való tartózkodása. Nem véletlenül húzódott Hódmezővásárhelyre az átpolitizáltabb közegű fővárosból. Intő esemény volt számára mestere, a talentumokkal megáldott Mikus Sándor élete, aki a ledöntött Sztálin szobor alkotójaként lett közismert – de ez a szobor lett a művészi énjének, erkölcsének a végzete is.  A Török Pál utcai képzőművészeti középiskolában ismerte meg mentorát, Somogyi József szobrászművészt, akitől ugyancsak rengeteget tanult itt is, és a főiskolán is.

Az alkotót művei mutatják be. Kligl Sándor beszédes alkotásai egyértelműen elhelyezik őt a magyar művészvilágban. A nép életét mintázó munkái – mint „Tanyasi iskolások”, „Szőlőmunkások”, „Utcai zenészek”, „Kirándulók”, „Játszó gyermekek” – megkapóan élethűek, a valóság jegyesei, a realista ábrázolás maradandó művészi alkotásai. Négy évtizedes pályafutása alatt több mint ötven köztéri szobrát avatták fel, nem csupán Magyarországon, hanem a történelmi Magyarország ma határon túli városaiban – mint például Szabadkán, Brassóban, vagy Temesvárott, továbbá Svájcban, Németországban, és Japánban. Külön elismerés illeti azért a közéleti bátorságért, amit akkor kellett tanúsítania, amikor megtörte a korábbi politikai ízlésdiktatúrát, és megalkotta a szovjet munkatáborba elhurcolt magyar országgyűlési alelnök, Kovács Béla szobrát, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékművét Szegeden, a Don kanyar áldozatainak emléktábláját, a német kitelepítetek emlékművét Eleken, Mindszenty József emlékművét Esztergomban,  Prohászka Ottokár szobrát Lakiteleken,  gróf Tisza István domborművét, vagy Pallavicini Pálinkás Antal 56-os mártír alezredes emlékére, vagy az 1956-os kiskunhalasi sortűz áldozatainak emlékére készítet domborműveket.  Valószínűleg nem érezte volna teljesnek alkotásai listáját, ha nem készített volna szobrot Szent István királyról és Gizella királynéról, Kossuth Lajosról, Petőfi Sándorról, a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albertről, gróf Széchenyi Istvánról, vagy József Attiláról.

Kligl Sándor szobrászművész alkotói életereje töretlen – és még sok munka vár rá. Mind a megyében, mind az országban, a Kárpát-medencében  számos településen kell még emléket emelni olyan történéseknek és olyan személyiségeknek, amelyekről és akikről a történelmi közelmúlt hallgatott. Sőt, még ma is, vagy a megelőző néhány évben is megbélyegzés veszélyével járt együtt, ha egy alkotó művészi szintre emelte emléküket. Remélhetőleg ennek az időszaknak is vége lett.

Kedves Sándor!

Díszpolgárnak lenni annyit jelent, hogy a polgárok közül az elsők közé emel – most Téged – a közösségi elismerés.

Díszpolgárnak lenni sebezhetetlen sorsmintát jelent, életsorsmintát, példázatos hitvallást, művészi erkölcsöt, kimagasló alkotói teljesítményt.

Díszpolgárnak lenni Csongrád megyében is a közeli jövendő közéleti arculatát formáló és formázó rendíthetetlen bátorságot és magyar elkötelezettséget jelent. És még valamit, amit Téged, kedves Sándor és eddigi életművedet olyannyira jellemzi: a nyugodt derűt. Ezzel az egészségesen fegyelmező és ösztönző nyugalommal és derűvel voltál képes legyűrni a bajt, a gonoszt, és ebben a derűs erőtérben lehetünk, vagyunk társaid s hétköznapokban és a mai ünnepi alkalom idején is.

Kedves Sándor!

Györgyikével, Családoddal, társaiddal együtt az új művek, a méltó megbízatások reményével Isten éltessen és szeressen Téged a jövőben is!

Lakitelek-Szeged, 2013. március 16.

Képtár


Kósa Lajos lakossági fóruma Kiskunfélegyházán
2019. május 3.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép