Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Történelmi térerő
2011. augusztus 29.

Több évtizede immár, még a múlt évszázad hetvenes éveiben történt, hogy a lakiteleki színpadosokkal Erdélyben, a Kelemen havasok lábainál jártunk. A marosvásárhelyi Gálfalvi Gyurkáékkal fölkapaszkodtunk Isten székére is.

Felejthetetlen élmény maradt.

Körülöttünk erdőrengeteg, fenyvesek zúgása és éjszaka a messzeségből fénylő szénégetők tábortüze, mint a csillagok ragyogása.

Sokáig parázslott a mi tábortüzünk is, és hamvadóban volt, mire megtanultuk a Székely himnuszt.

„Porlik, mint a szikla” – visszhangzott bennem, s néhány nap múlva Farkaslakán Tamási Áron testvéröccsének, Gáspár bácsinak napszítta arcát mintha sziklapor lepte volna be.

Az nem lehet, hogy „porlik, mint a szikla”, dohogtam magamban, és ez az ellenálló mondat is ott szívdobogott ama lakiteleki sátorban, 1987. szeptember 27-én.

Az azóta eltelt közel negyedszázad történéseiben, ez a mai ünnepi esemény ékes bizonyítéka annak, hogy a nemzetünket egyesítő történelmi folyamat immár feltartóztathatatlan, megállíthatatlan.

Korszakváltás történik. A magyar nemzet újjászervezésének cselekvő részesei vagyunk.

Ma már nem elegendő a fegyelmező figyelmeztetés, hogy „úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk”, és „a fűszál is lehajlik a szélben, de megmarad.”

A diktatúrák, a nemzetünket sorvasztó parancsuralmak szögesdrótos kényszeréből, tilalmakból és tűrésekből szabadulva most és a jövőben úgy cselekedjünk, hogy megerősödjünk. Hitben, erkölcsben, lélekszámban, gazdaságban, a Kárpát-medencei közjó érdekét szolgáló összefogásban.

Másképp nem történhet. A Duna-menti, a Kárpát-medencében élő népek egymásrautaltságának gazdasági kényszere, fenyegetettsége olyan történelmi megbékélést és cselekvő együttműködést hoz, amely képes ellenállni a globalizáció új és új válságokkal fenyegető, züllesztő és romboló hatásainak.

A Kárpát-medencei együttműködésben mi magyarok a történelmi hazában erős nemzetállammal, és ahol az őshonos magyarok joggal igényelik, ott a térségi összefogáshoz önrendelkezéssel, autonómiával tudunk hozzájárulni.

Azt azonban tudnunk kell, hogy kívülről nem várhatunk csodákat, ahogy Ady Endre mondja: csodák mindig csak belülről jönnek.

Miből is?

A saját erőnkből, összetartásunkból és józanságunkból. És persze abból, hogy a magyar Országgyűlés, törvényhozásunk tartja magát az Alaptörvényünk szelleméhez, alapelvéhez és értékrendjéhez. Vagyis képesek leszünk olyan törvényekkel irányítani az országot, amelyek az egészséges, erős Magyarország, az erős nemzet, a trianoni diktátumokkal szétszabdalt nemzetünk újraegyesítése felé mutatnak.

Mindezt a rombolás hazai és főleg nemzetközi erővel szemben.

A rendszerváltó két évtized küzdelmei után, de jóval nehezebb esztendők előtt állunk most itt Lakiteleken, a megújult Templom téren.

Köszönet mindazoknak, akik az állampolgársági eskütételt lehetővé tették, köszönet mindazoknak, akik a mai napot megszervezték. Köszönet illeti Felföldi Zoltán polgármestert, aki önkormányzatával, munkatársaival megújítja Lakitelek arculatát.

Megtisztelő számomra, hogy a Lakitelek Népfőiskola egymillió forintos támogatásával Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek elkészítették az ősidők óta közöttünk élő, a Lakitelekre régen várt bronzba öntött turulmadarat.

Ez a templom előtti tér Lakitelek történelmi tere lett. A turulmadaras Országzászló, az Emlékezés harangja, a 48-as és az 56-os kopjafa, hármas halmon a kereszt, rajta rézből vert tölgyfalevélkéken lakiteleki hősi halottaink.

Ebben a történelmi térben, termőföldben kapaszkodnak gyökereink és a mai nap közpolitikai akaratából kell táplálkozzon az erős Lakitelek, az itt élők megélhetése, boldogulása, családi békéje, nyugalma.

Ezt jóval nehezebb elősegíteni, megteremteni, mint szobrot vagy emlékművet állítani, avatni.

Ebben a térben helyi közösséget szervező erő van, és ez az alkotó erő, ez a közösségi térerő nem gyöngülhet, ez a lehetősége és biztosítéka Lakitelek megújhodásának, jövőjének is.

Magyarország ereje ezekben a közösségekben rejlik. A Lakiteleki Népfőiskola irányítójaként is nap mint nap tapasztalom, hogy a magyarság nem csak csúcsteljesítményekre, hungarikumokra képes, de a helyi értékek feltárása olyan sikerélmény, ami a lélekre, közösségre gyógyító balzsam.

Ezt tapasztaltuk Gabikával, feleségemmel az elmúlt három hétben Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján, a Kárpát-medencei népfőiskolákat szervező körúton is, és nincs ez másképpen Erdélyben vagy a Várvidéken sem.

Annak idején, ott az Istenszékén, a parázsló tábortűznél még óvatosan, de dacosan, később egyre bátrabban, nyíltabban, ma már nemzeti imádságunk, Kölcsey Himnusza után egészséges konoksággal zengjük, hogy „ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”

Már akkor, ott a hamvadó parázs mellett beszéltünk arról is, hogy amikor Erdélyt mondunk, gondoljunk Kárpátaljára, a Délvidékre, és ne hagyd elveszni a Felvidéket, a szórványban, szerte a világban élő magyarokat, de ne hagyd elveszni Somogyországot, a Duna-Tisza közét, Szabolcsot, Borsodot, vagy éppen Budapestet, ne hagyd elveszni történelmi hazánkat, édes Istenünk!

Kedves eskütételre váró honfitársaink!

A történelmi haza közös hazánk.

„Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is” – szól hozzánk Szent királyunk fiának, Imre hercegnek szánt Intelmében.

A keresztény Magyarország jövője is történelmi tétje, esélye, lehetősége a nemzetegyesítő folyamatnak, így ennek a mai napnak, jeles eseménynek, az állampolgársági eskütételnek is.

Segítse életünket, közös jövőnket a Magyarok Istene!

Lezsák Sándor beszéde elhangzott 2011. augusztus 27-én, Lakiteleken, „A Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítás” címmel megrendezett Állampolgársági eskütételen.


Képtár


A Héjjas-nyárfa árnyékában című könyv bemutatója
2018. szeptember 19.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Felhívás: Grillázs készítő verseny

Lakitelek Népfőiskola
Jelentkezési határidő:
2018. október 19.

Meghívó a RETÖRKI két új kötetének bemutatójára
Budapest, Polgárok Háza
2018. szeptember 3. 17.00
Tanévnyitó, harangszentelő és könyvtárátadó ünnepség

Csólyospálos
2018. szeptember 2. 17.00

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép