Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Hírek, aktualitások
Történelmi térerő
2011. augusztus 29.

Több évtizede immár, még a múlt évszázad hetvenes éveiben történt, hogy a lakiteleki színpadosokkal Erdélyben, a Kelemen havasok lábainál jártunk. A marosvásárhelyi Gálfalvi Gyurkáékkal fölkapaszkodtunk Isten székére is.

Felejthetetlen élmény maradt.

Körülöttünk erdőrengeteg, fenyvesek zúgása és éjszaka a messzeségből fénylő szénégetők tábortüze, mint a csillagok ragyogása.

Sokáig parázslott a mi tábortüzünk is, és hamvadóban volt, mire megtanultuk a Székely himnuszt.

„Porlik, mint a szikla” – visszhangzott bennem, s néhány nap múlva Farkaslakán Tamási Áron testvéröccsének, Gáspár bácsinak napszítta arcát mintha sziklapor lepte volna be.

Az nem lehet, hogy „porlik, mint a szikla”, dohogtam magamban, és ez az ellenálló mondat is ott szívdobogott ama lakiteleki sátorban, 1987. szeptember 27-én.

Az azóta eltelt közel negyedszázad történéseiben, ez a mai ünnepi esemény ékes bizonyítéka annak, hogy a nemzetünket egyesítő történelmi folyamat immár feltartóztathatatlan, megállíthatatlan.

Korszakváltás történik. A magyar nemzet újjászervezésének cselekvő részesei vagyunk.

Ma már nem elegendő a fegyelmező figyelmeztetés, hogy „úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk”, és „a fűszál is lehajlik a szélben, de megmarad.”

A diktatúrák, a nemzetünket sorvasztó parancsuralmak szögesdrótos kényszeréből, tilalmakból és tűrésekből szabadulva most és a jövőben úgy cselekedjünk, hogy megerősödjünk. Hitben, erkölcsben, lélekszámban, gazdaságban, a Kárpát-medencei közjó érdekét szolgáló összefogásban.

Másképp nem történhet. A Duna-menti, a Kárpát-medencében élő népek egymásrautaltságának gazdasági kényszere, fenyegetettsége olyan történelmi megbékélést és cselekvő együttműködést hoz, amely képes ellenállni a globalizáció új és új válságokkal fenyegető, züllesztő és romboló hatásainak.

A Kárpát-medencei együttműködésben mi magyarok a történelmi hazában erős nemzetállammal, és ahol az őshonos magyarok joggal igényelik, ott a térségi összefogáshoz önrendelkezéssel, autonómiával tudunk hozzájárulni.

Azt azonban tudnunk kell, hogy kívülről nem várhatunk csodákat, ahogy Ady Endre mondja: csodák mindig csak belülről jönnek.

Miből is?

A saját erőnkből, összetartásunkból és józanságunkból. És persze abból, hogy a magyar Országgyűlés, törvényhozásunk tartja magát az Alaptörvényünk szelleméhez, alapelvéhez és értékrendjéhez. Vagyis képesek leszünk olyan törvényekkel irányítani az országot, amelyek az egészséges, erős Magyarország, az erős nemzet, a trianoni diktátumokkal szétszabdalt nemzetünk újraegyesítése felé mutatnak.

Mindezt a rombolás hazai és főleg nemzetközi erővel szemben.

A rendszerváltó két évtized küzdelmei után, de jóval nehezebb esztendők előtt állunk most itt Lakiteleken, a megújult Templom téren.

Köszönet mindazoknak, akik az állampolgársági eskütételt lehetővé tették, köszönet mindazoknak, akik a mai napot megszervezték. Köszönet illeti Felföldi Zoltán polgármestert, aki önkormányzatával, munkatársaival megújítja Lakitelek arculatát.

Megtisztelő számomra, hogy a Lakitelek Népfőiskola egymillió forintos támogatásával Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek elkészítették az ősidők óta közöttünk élő, a Lakitelekre régen várt bronzba öntött turulmadarat.

Ez a templom előtti tér Lakitelek történelmi tere lett. A turulmadaras Országzászló, az Emlékezés harangja, a 48-as és az 56-os kopjafa, hármas halmon a kereszt, rajta rézből vert tölgyfalevélkéken lakiteleki hősi halottaink.

Ebben a történelmi térben, termőföldben kapaszkodnak gyökereink és a mai nap közpolitikai akaratából kell táplálkozzon az erős Lakitelek, az itt élők megélhetése, boldogulása, családi békéje, nyugalma.

Ezt jóval nehezebb elősegíteni, megteremteni, mint szobrot vagy emlékművet állítani, avatni.

Ebben a térben helyi közösséget szervező erő van, és ez az alkotó erő, ez a közösségi térerő nem gyöngülhet, ez a lehetősége és biztosítéka Lakitelek megújhodásának, jövőjének is.

Magyarország ereje ezekben a közösségekben rejlik. A Lakiteleki Népfőiskola irányítójaként is nap mint nap tapasztalom, hogy a magyarság nem csak csúcsteljesítményekre, hungarikumokra képes, de a helyi értékek feltárása olyan sikerélmény, ami a lélekre, közösségre gyógyító balzsam.

Ezt tapasztaltuk Gabikával, feleségemmel az elmúlt három hétben Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján, a Kárpát-medencei népfőiskolákat szervező körúton is, és nincs ez másképpen Erdélyben vagy a Várvidéken sem.

Annak idején, ott az Istenszékén, a parázsló tábortűznél még óvatosan, de dacosan, később egyre bátrabban, nyíltabban, ma már nemzeti imádságunk, Kölcsey Himnusza után egészséges konoksággal zengjük, hogy „ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!”

Már akkor, ott a hamvadó parázs mellett beszéltünk arról is, hogy amikor Erdélyt mondunk, gondoljunk Kárpátaljára, a Délvidékre, és ne hagyd elveszni a Felvidéket, a szórványban, szerte a világban élő magyarokat, de ne hagyd elveszni Somogyországot, a Duna-Tisza közét, Szabolcsot, Borsodot, vagy éppen Budapestet, ne hagyd elveszni történelmi hazánkat, édes Istenünk!

Kedves eskütételre váró honfitársaink!

A történelmi haza közös hazánk.

„Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is” – szól hozzánk Szent királyunk fiának, Imre hercegnek szánt Intelmében.

A keresztény Magyarország jövője is történelmi tétje, esélye, lehetősége a nemzetegyesítő folyamatnak, így ennek a mai napnak, jeles eseménynek, az állampolgársági eskütételnek is.

Segítse életünket, közös jövőnket a Magyarok Istene!

Lezsák Sándor beszéde elhangzott 2011. augusztus 27-én, Lakiteleken, „A Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítás” címmel megrendezett Állampolgársági eskütételen.


Képtár


A gördeszkás pap Lakiteleken
2019. február 12.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok
Budapest, Polgárok Háza 
2019. február 20. 18:00
Magyar szemmel - pályázati felhívás a rendszerváltás emlékezetére
Beküldési határidő: 2019. január 20.
Jótékonysági est a kárpátaljai Salánk ifjúsági házáért
Budapest, Duna Palota
2018. december 6. 18.00
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép